CE Belgesi

Agrega Nedir?

Kırma taş, çakıl, kum ve dere malzemelerinin genel adı Agrega’dır. Agrega, hazır beton ile betondan üretilen mamullerin yapımında kullanılır. Beton hacminin yaklaşık % 60 – % 75 kadarını kaplayan ve kullanım alanı ile reçeteye göre oranı değişiklik gösteren Agrega, betonun kalitesini belirleyen çok önemli bir elemandır. Agregalar tane hacimlerine göre kaba agrega (çakıl, kırma taş vb.) ya da ince agrega (kırma kum, kum vb.) olarak iki gruba ayrılır.

Agrega CE Belgesi Zorunluluğu

 

Agrega tesisleri ürünleri için TS 706 EN 12620 Beton Agregaları, TS 13043 Yol Agregaları, TS 13242 Asfalt Agregaları veya TS 13139 Sıva Agregaları kapsamında CE Belgelendirmesi yaptırmak zorundadırlar. Yapı Malzemeleriyle ilgili CE Belgelendirmesi sürecinde gerçekleştirilecek üretim kontrol sistemi ve numune denetimlerinin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı belgelendirme kuruluşlarınca yapılması şarttır.

Firmanız bünyesinde belirli aralıkta yapılan performans deneyleri belgelendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilir fakat ilk tip testleri sayılmazlar. Onaylanmış kuruluş belgesi alabilmeniz için ilk tip deneylerin TÜRKAK, T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da TSE onaylı laboratuvarlarda yapılmaları zorunludur.

AB Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine giren Agregaların CE işaretlemesi de mecburidir. Agrega CE belgesi, 2010 yılından itibaren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uygulanan şartnamelerin tebliği gereği mecburi hale gelmiştir.

Agrega CE Belgesi Nasıl Alınır?

 

Agrega CE belgesi almak için öncelikle yetkili belgelendirme kurumu tarafından denetlenme gerçekleştirilmesi ve üretim düzeni ile ürünlerin belgelendirilmesi gerekir. Agrega üreticileri, ilgili standartta yapılan günlük, haftalık ve aylık deneyler için bir laboratuvar kurmalıdırlar.
Ürünlere CE belgelendirmesi yapılabilmesi için Başlangıç Tip Deneylerinin tamamlanması ve alakalı yönetmelik ile standartlar kapsamında Performans Beyanı, Teknik Dosya ve Ürün Etiketleri hazırlanması gereklidir. CE işaretlenmesi yoksa Agrega satışı yapılmamalıdır.
Agrega CE belgesi ile ilgili tüm prosedürlerinizde uzman denetim ve değerlendirme kuruluşundan destek almanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Agrega CE belgesi alma üzerine tüm sorularınız için Vita Sertifikasyon’un uzman ekibiyle dilediğiniz an irtibata geçebilir, size özel teklifinizi hemen alabilirsiniz.

Agrega CE Belgelendirme İçin Yerine Getirilmesi Gerekenler

 

• İşletmeniz bünyesinde üretim kontrol sisteminin kurulması
• başlangıç tip deneylerinin eksiksiz yapılması
• Organizasyon içi görev dağılımı
• İç kontrol işlemleri
• Üretim yönetimi prosedürleri
• Gerekli muayene ve deneyler
•  İlgili kayıtların tutulması
• İstenen performansta olmayan ürünlere uygulanacak işlemler
• Üretim alanlarında ilgili prosesleri iyileştirme
• Taşıma ve paketlemede düzen
• Personel eğitimi

Agrega CE Performans Beyanı

 

Başlangıç tip deneylerindeki performanslar üzerine hazırlanan ve ürünlerle alakalı kimyasal ile fiziksel bilgilerin bulunduğu beyana Agrega CE Performans Beyanı denir. Hazırlanırken bazı kategori sınıflarında Agrega standardına göre belirlenen değerler bulunur. Ürün standardına göre performans beyanında belirlenen deney sonuçları, sınırlı kategorilerde, istenilen aralıklarda olmalıdır. Hazırlanan beyan, istenilmesi durumunda yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmelidir.

Agrega CE Belgesi Neden Gereklidir?

 

CE Belgesi olmadan Agregaları piyasaya sürmek yasaktır. CE Belgesi ile üretilen Agregalar kullanım amaçlarına göre asfalt, yol dolgu malzemesi, hazır beton ve betonda, aynı zamanda inşaat sıva işleri ile birlikte birçok farklı alanda kullanılabilir. Kullanım maksadına göre başlangıç tip deneyleri yapılarak ilgili standartlar üzerinden belgelendirme yapılması asıl önemli olan şeydir. Agrega CE Belgesi;

• Ürününüzün piyasaya sürümünü kolaylaştırır.
• Deneyler sayesinde ürününüzün teknik, kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında tam bilgi sahibi olursunuz.
• İşletme ürününün Avrupa Birliği teknik yönetmeliğine uygun üretilmiş olduğunu belgelendirmiş olur.
• İşletmenizde Kalite Yönetim Sistemi bilincinin yerleşmesini sağlar.
• Müşterilerinizin kaygılarını en baştan giderir.

Agrega CE İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

• İmza sirkülerinizin fotokopisi
• Vergi levhanızın fotokopisi
• Oda kayıt belgenizin fotokopisi
• Ticaret sicil gazetenizin fotokopisi
• İşletme izninizin fotokopisi
• Yeterlik belgenizin fotokopisi
• Agrega CE teknik dosyanız
• Başlangıç tip deney sonuçları
• Agrega performans bildirgesi
• Ürün etiketi


Agrega CE Belgesi Teknik Dosyası

 

Belgelendirme prosedürleri tamamlanan kuruluşlar aracılığıyla hazırlanması gereken Agrega CE Belgesi Teknik Dosyasında ürünün üretiminden satımına kadar olan prosesle birlikte ürünlere uygulanan Agrega Başlangıç Tip Deneyleri, performans beyanları, CE belgeleri, ürün etiketleri ve ürün üzerine kullanılan terimle tarifler gibi vukufların bulunması ile istenmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi gerekmektedir.

Agrega CE Belgesi Teknik Dosyasında Bulunması Gerekenler

 

• Çalışanın iş tecrübesiyle ilgili evraklar
• Ürün ve bileşenle ilgili genel tanımlama
• Onaylı kuruluş tasdikli Başlangıç Tip Deney sonuçları
• İmza genelgesi
• Kalite kontrol planı
• Ürün test sonuçları
• Uygunluk beyanı/belgesi
• Ürün etiketi
• Kalite politikası
• Fabrika üretim kontrol dokümanı
• Laboratuvar teknik donanım listesi
• Ürün takip edilebilirliğinin tanımı
• Ürün tedbirleri
• Ürünün test için numune alma kaynakları
• Üretim hattı akış şeması
• Ürünün piyasaya sürülme durumu
• Ürüne ait standartların listesi
• Üretim prosedürüne ait bilgiler
• Ürün kontrolünün sağlandığı dokümanlar