CE Belgesi

Aydınlatma Armatürler CE Belgesi

 

Aydınlatma Armatürler CE Belgesi, CE işaretleri kapsamına girmektedir. Uzman kadro ve akredite laboratuvarlarımız ile CE Belgelendirme sürecinde sorunsuz bir işleyiş sağlamaktayız. Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi belirli yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Bu yönetmeliklere maddeler halinde bakacak olursak:


•    2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği
•    2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
•    2011/65/EU ROHS Yönetmeliği

Elektriksel Güvenlik açısından Armatürlerin alçak gerilim yönetmeliği kapsamında harmonize edilmiş olması ve TS EN 60598-1 standardını rehber alarak TS EN60598-2-XX ürün LVD Testi yapılması gereklidir.


Yetkin test laboratuvarlarında kaliteli bir şekilde çalışmaları tamamlamak ve aydınlatma armatürleri CE belgesi sahibi olmak önemli hususlar arasında yer almaktadır. Aydınlatma armatürleri belgelendirme sürecinde işleyen EN 60598 standardı serisinde belli yollar izlenmektedir. Bunlar:

•    TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri Birinci Bölüm; Genel Kural ve deney aşaması,
•    TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri İkinci Bölüm; Özel kural ve genel amaçlar,
•     TS EN 60598-2-2 Aydınlatma armatürleri İkinci Bölüm; Özel kurallar ikinci kısım Gömme Armatürler,
•    TS 8700 EN 60598-2-3 Aydınlatma armatürleri Üçüncü bölüm; belirli özellikler (yol ve cadde aydınlatması),
•    TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri; İkinci Bölüm Genel amaçlı, taşınabilir,
•    TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri İkinci Bölüm; Projektörler Özel Kuralları

 

Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi dâhilindeki bu standart elektrikli ışık kaynakları ve 1000 V’a kadar besleme gerilimleri ile çalışan LED / Aydınlatma armatürlerinin özelliklerini de kapsar. Standardın dışında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin kapsamında uyulması gereken belli bazı işlemlerde bulunmakta;

•    TS EN 55015 Elektrikli Aydınlatma ve benzer cihazların radyo bozulma karakteristikleri gibi sınır değer ve ölçme metotları,
•    TS EN 61547 Genel Aydınlatma amaçlı cihazlar ve EMU bağışıklık kuralları
Yönetmelik kapsamında bu iki standarda uyumluluğun olması zorunludur. Alçak gerilim yönetmeliği tek başına Aydınlatma ürünleri için yeterli değildir. Bunun yanında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği de aranmaktadır.

Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi Zorunlu mu?

 

Aydınlatma sektöründe gerek yurtdışı ihraçlarında gerekse yurtiçi kullanımında CE işareti bulunması zorunludur. CE belgesi ile Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de satılan, üretilen, ithal ve ihraç edilen ürünler asgari oranda güvenlik, sağlık ve çevre koruması gerekliliklerini sağlamaktadır.
Genel olarak bilinen yanlışlardan biri de CE belgesinin bir kalite belgesi olarak düşünülmesidir. CE belgesi, ihtiyaç dâhilinde değil kapsamına giren tüm ürünlerde olması gereken yasal bir zorunluluktur.

Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi Nasıl Alınır?

 

Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi belirli şartların yerine getirilmesi ile alınabilmektedir. Bu belge için uzman kadro ve akredite laboratuvarlar ile çalışmak önemli bir ayrıntıdır. Aydınlatma armatürleri CE belgesi almak için gereken adımlar şu şekildedir;

•    Ürüne uygulanacak yöntemler belirlenir,
•    Yöntemler sonrası harmonize standartlar belirlenir,
•    Teknik dosya hazırlanır,
•    AT uygunluk beyanı hazırlık aşaması,
•    AT uygunluk beyanı imza aşaması,
•    CE işareti talimatları eşliğinde ürüne iliştirilir.

2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği

 

Yukarıda maddeler halinde verilen yönetmeliklerden ilki olan 2014/35/AB Alçak Gerilim yönetmeliği son kullanıcının elektriksel güvenlik ve yangın riski karşısında koruma ve bakımını kapsayan yönetmeliktir.
Yönetmelik kapsamında LED aydınlatma armatürleri TS EN 60598-1 standardına göre ve TS EN 60598-2XX’e göre LVD testlerinin yapılması gereklidir. Aydınlatma üreticilerinin yaptığı en büyük hata LED sürücülerini alırken TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standardı yerine TS EN 60950-1 (Bilgi Teknolojisi Cihazları) standardına uygun ürünler seçmesi oluyor.
2011/65/EU ROHS Yönetmeliği
Bu yönetmelik kullanılan komponentlerin RoHS onaylı ve bu yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaktadır. PCB, komponent vb. akşamların RoHS onaylı olması oldukça önemlidir.

2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

 

Aydınlatma armatürlerinin LED ve sürücü teknolojilerinde de EMC standartlarına uyum sağlaması gereklidir. Bu standart kapsamındaki uygunluk gereklilikleri şu şekildedir. Aydınlatma armatürlerinde LED sürücüleri EMC ve LVD uyumlu olmalı, EMC uyumlu ve EMC yönetmeliğini de sağlamalıdır.

Aydınlatma armatürleri belgesi alımı aşamasında yukarıdaki tüm gereklilikler ve izlenmesi gereken yollar oldukça hassas aşamalardır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, gelişmiş laboratuvar altyapı ve sistemlerine sahip test merkezimiz ile Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi aşamalarında çözüm ortağı olarak tüm aşamaların eksiksiz ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasında katkı sağlıyoruz.