GRS Belgesi

GRS Nedir?


GRS; dilimize Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı olarak çevrilen Global Recycled Standard ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. GRS; nihai (son) üründe, katı üretim gerekliliklerini yerine getirerek, geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için oluşturulmuş bir ürün standardıdır. Standardın Türkçesinden de anlaşılacağı üzere bu standart geri dönüştürülmüş materyallerle alakalıdır. Uluslararası bir standart olan GRS, geri dönüştürülmüş içeriğin üçüncü taraf sertifikasyonu, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel şartlar ve kimyasal kısıtlamaları için gereklilikleri belirleyen tam bir ürün standardıdır.
Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı, geri dönüştürülmüş ürünlerle üretim yapan tüm firmalara uygulanabilir. En az %20 geri dönüştürülmüş (recycled) materyal içeren tüm ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme ve dağıtımı ile ilgilidir. Materyal toplama ve materyal konsantrasyonu işlemleri/süreçleri için GRS sertifikasyonu zorunluluğu yoktur. Fakat standardın hedeflerine uygun ve rastgele olarak sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenebilecek şekilde gerekliliklere uygun olduklarını deklare etmeli/bildirmelidirler. Sertifikalandırılabilecek ürünler tekstil ürünleri ile sınırlı değildir.
Tekstil ürünleri ile ilgili olan ve GRS ile karıştırılma ihtimali olan bir standart ise GOTS’dur. GOTS; dilimize Küresel Organik Tekstil Standardı olarak çevrilen Global Organic Textile Standard kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. GOTS standardı, tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, çevresel (ekolojik) ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işletme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. 2005 yılında International Working Group yani Uluslararası Çalışma Grubu tarafından bu standardın ilk versiyonu yayınlanmış olup, Mart 2017’den bu yana bu standardın Versiyon 5.0’ı geçerlidir.

GRS Belgelendirme


Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı (GRS), 2008 yılında Control Union (Kontrol Birliği) tarafından geliştirilmiş olup daha sonra 2011 yılında Textile Exchange’a devredilmiştir. Bu standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin, mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az %20 oranında geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Bu standardın uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta; kağıt, ambalaj, cam ve plastik gibi ürünler de dahil olmak üzere geniştir. GRS Standardı’nın işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi de dahil olmak üzere birçok kriteri vardır.
Yetkili firmalar tarafından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı’na yönelik belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti yapılabilmektedir. Bu faaliyetler GRS Belgelendirme olarak adlandırılabilir. Kendi kuruluşu bünyesinde bu standardın kriterlerini uygulamak veya uygulatmak isteyen yönetici, yetkili belgelendirme firmalarına başvurarak belgelendirme işlemlerine başlayabilir. Bir firmanın uluslararası bir standarda dair belgeye sahip olması onun yararına olacaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak; üretim, dağıtım, depolama, ambalajlama vb. faaliyetleri yürüttüğünü gösteren firmalar, uluslararası ün, saygınlık ve güvenilirlik kazanabilir. Bu durum firmanın müşteri memnuniyetinin, müşteri sayısının ve dönüşüm oranının (devamlı müşteri oranı denebilir) artmasını sağlar. Yukarıda da ifade edildiği gibi GRS, sadece tekstil sektörü ile alakalı değildir. Tekstil sektörü ile alakalı olan standartlar; GOTS, RWS, OCS ve RDS olarak sıralanabilir.


GRS’yi Geliştiren Control Union Hakkında


Control Union, 1920’de Hollanda’da kurulmuş olan bir şirketler grubudur. 70’i aşkın ülkede 4000’den fazla profesyonel çalışanı ile hizmet veren Control Union, faaliyet alanlarını kapsayan, standartları belirleyen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çoğu tarafından tanınmaktadır. Control Union, bu şirketlerin birçoğunun üyesi bazılarının ise kurucu üyesidir. Control Union, müşterilerinin ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde karşılayacak açık görüşe, hizmet verdiği ürün ve prosesler hakkında güncel bilgi ve etkin deneyime, uzman personel ve laboratuvarlar  ve dünyanın tamamına yayılmış uluslararası ağa sahip bir şirketler grubudur.
Hollanda’dan başlayarak hızla büyüyen bu firma müşteri memnuniyeti, girişimcilik ve uzmanlığı hedeflemiştir. Firma tarafından müşterilere saygı ile yaklaşılmakta ve yeni iş alanları için gözlem yapılmaktadır. Control Union, 2001 yılından beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Özel prensip ve değerlere sahip olan bu sektöre saygı göstermekte, değişim ve karmaşıklığına uyum sağlamaktadır. Bu nedenle Control Union, bağımsız ve tarafsız anlayışı doğrultusunda gözetim, periyodik muayene, periyodik kontrol, sertifikasyon ve laboratuvar hizmetleri ve kalite yönetimi ile uluslararası varlığını sürdürmektedir.
Control Union firmasının eğitime yönelik faaliyet gösteren Control Union Academy adında bir bölümü ya da kuruluşu da bulunmaktadır. Bu kuruluşun verdiği örnek bir eğitim olarak, 2019 yılında İzmir de verilen Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standard (OCS) Temel Bilgilendirme Eğitimi gösterilebilir.


Control Union Tarafından Sunulan Sertifikalar


Control Union firması tarafından sunulan sertifikalar;
•    Glabal Organic Textile Standard (GOTS),
•    GOTS Onaylı Boya ve Kimyasal Yardımcılar,
•    Organic Content Standard (OCS) – Textile Exchange,
•    Global Recyle Standard (GRS) – Textile Exchange,
•    Recycled Claim Standard (RCS) – Textile Exchange’dir.


Yukarıda belirtilen sertifikaları göz önünde bulundurarak firmanız için ihtiyacınız olan sertifikayı belirledikten sonra başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Artan çevre ve sağlık sorunları (hava kirliliği, kanserojen maddeler vb.) nedeniyle sertifikalı organik ürünler konusundaki toplum bilinci de artmaktadır. Tekstil alanında da organik ürünlere olan talep büyümektedir. Bu ve benzeri verileri de dikkate alarak siz de firmanız için sertifika almayı düşünebilirsiniz.
Konuyla ilgili sağladığımız danışmanlık hizmetlerimizden yararlanarak, hazırlık sürecinizde hem vakit hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz.