ISO Belgelendirme

 

ISO Belgesi Nasıl Alınır?

 
 

1. Hazırlık ve Organizasyon

Belgelendirme sürecinin bu ilk aşamasında şirket yöneticileri ve / veya yetkilileri ile iletişime geçilerek danışmanlık hizmetinin verileceği konuyla ilgili bir taslak proje planı oluşturulur. Bu bağlamda, şirket tarafından bir proje yöneticisinin atanması ve projede yer alacak kişilerin belirlenmesi istenir. Bu kişilere projeyle ilgili temel bilgilendirme eğitimleri verilir. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Belgelendirme hizmeti verilecekse, ISO 9001 standardının içeriği, kapsamı, gerekliliği, önemi ve faydaları anlatılır ve sertifikasyon sürecinin genel hatlarından bahsedil

 2. Stratejik Proje Planlama

Bu aşamada, şirketin ilgili yönetim sistemi, sosyal uygunluk denetim metodolojisi veya ürün veya sistem belgelendirme ile ilgili mevcut durumu analiz edilir. Şirketin söz konusu sertifikayı almaya ne denli hazır olduğu saptanmaya çalışılır. Bu bağlamda, şirketin organizasyon yapısı, halihazırda uygulamakta olduğu yönetim sistemleri, yasal prosedürleri, kendi içerisinde oluşturduğu iş süreçleri, kullandığı kaynaklar vs kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Tüm bu araştırmalardan sonra daha önce taslak olarak oluşturulan proje planına son hali verilerek şirketin hedefleri ve politikaları doğrultusunda daha kesin bir proje planı hazırlanır. Bu aşamada, projedeki iş adımları ve süre bilgileri daha gerçekçidir. 

3. Eğitim

Danışmanlık sürecinin üçüncü aşamasında şirket yetkilileri ve proje sorumluları için sertifika alınacak ürün, sistem, süreç, denetim ya da standart ile ilgili detaylı ISO eğitimleri planlanır. Bu eğitimler, standart bilgilendirme eğitimlerinin çok ötesinde şirketin mevcut durumu, potansiyeli ve hedefleri göz önüne alınarak özel olarak ve daha detaylı hazırlanır. Eğitim süreleri, belgelendirme hizmetinin kapsamı, şirketin mevcut durumu, katılımcı profili vb gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Eğitimler sonunda, katılımcılara eğitim sertifikası verilir. Belgelendirme konusu ve projede yer alacak çalışanlara bağlı olarak farklı kişilere farklı eğitimlerin verilmesi de söz konusu olabilir

4. Sistem Kurulumu

Danışmanlık sürecinin en önemli adımlarından biri de şirket bünyesinde belgelendirme yapılacak ISO standardı, yöntem ya da metodoloji ile ilgili sistem kurulumunun gerçekleştirilmesidir. Bu aşamda, şirketin yapısına, kaynaklarına ve sahip olduğu potansiyele bağlı olarak en verimli sistem modeli geliştirilir. Bu sistemin kendi iç süreçleri ve diğer sistemlerle olan ilişkileri belirlenir ve sistemin hızlı, doğru, şeffaf ve tutarlı bir şekilde çalışması sağlanır. Bu aşamada, sistemin istenen şekilde çalışabilmesi için teknik altyapıda değişiklikler yapılabilir. Kurulan sistemle (örn; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi) ilgili bir dokümantasyon yapısı oluşturulur, hazırlanacak dokümanların türü ve içeriği belirlenir. Hangi dokümanın neden, nasıl ve ne zaman hazırlandığı ile ilgili proje sorumlularına bilgilendirmeler yapılır ve hazırlık sürecinde kendilerine gerekli destek sağlanır. 

 5. Uygulama

Tüm hazırlıklar tamamlanıp sistem kurulumu gerçekleştikten sonra sistem devreye alınır ve bazı pilot uygulamalar yapılır. Bu aşamada sistem, şirket süreçlerinin tamamında değil, belirli bir bölümünde test edilir. Sistemin çalışması sürekli olarak takip edilir; eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılır. Sistem performansının maksimuma ulaşması için belirli göstergelerden yararlanılır ve çeşitli ölçümler ve değerlendirmeler yapılır. Sistemin uygulanmasından en iyi sonuç alındığına karar verildiği zaman bir sonraki aşamaya geçilir.

 

 6. Belgelendirme

ISO Belgesi almak için kuruluşumuzdan alacağınız danışmanlık hizmet sürecinin son adımına gelindiğinde şirket artık belgelendirme başvurusu yapacak olgunluğa ulaşmış demektir. Vita Sertifikasyon Hizmetleri, şirketlere belgelendirme kuruluşu seçiminde de yardımcı olmaktadır. Belgelendirme başvurusunun yapılması ve devam eden süreçlerde de şirketlere destek olan Vita Sertifikasyon, hedeflenen sertifikasyonun tamamlanmasına kadar şirketlerin yanında yer almaya devam etmektedir.

ISO Nedir?
ISO Neden Gereklidir?
ISO Belgesi Faydaları Nelerdir?
ISO Kimler Tarafından Alınabilir?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 10004 Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Kuralları
ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?
FSSC ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Belgesi
ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenlik Sistemi Belgesi
ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi
ISO TS 13027 Hijyen ve Sanitasyon Belgesi
ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi
ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu
ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Belgesi
ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler - Oteller - Hizmet Gereksinimleri
ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemleri
ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme
ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması
ISO 10012 Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi
ISO 10019 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14064 - Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 15378 Tıbbi Ürünler İçin Birincil Ambalaj Belgesi
ISO 19443 - Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 27034 - Uygulama Yönetim Sistemleri Belgesi
ISO 22716 GMP Belgesi