Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Hizmet Kalitesine Yönelik Politika

 • Tüm süreçlerde müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir personel belgelendirme firması olmak,
 • Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
 • Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
 • Sektörel sorunları ve gelişmeleri, meslek standardı ve ulusal yeterliliklerde yapılan revize işlemlerini yakından takip etmek.

Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Politika

 • Yürüttüğü faaliyetlerde her zaman ilkeli, çözüm odaklı, yenilikçi yaklaşımla mükemmele ulaşmayı hedeflemektedir. 
 • Her süreçten tecrübe ve kazanımla çıkarak geçen her gün daha profesyonel ve kusursuz olmak önceliğimizdir.
 • Tarafsız, güvenilir, gizlilik ve eşitlik içerisinde ilgili mevcut yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. 
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,

Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Politika

 • Personel Belgelendirme hizmetlerimiz ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar, yasal mevzuatlar ve Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak vermek,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardının gerekliliklerini karşılamak için akreditasyon kurallarına eksiksiz ve sürekli uymak, iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika

 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikası

 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesi,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması,

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası

 • Tüm çalışanlara, TS EN ISO/IEC 17024 kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kalite bilincinin yerleşmesini sağlamak,
 • Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek,
 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olacak şekilde bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, 
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,

Uygun Olmayan Faaliyetlere Yönelik Politika

 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması hususlarını içermelidir.

Tarafsızlığın Sağlanması ve Her Türlü Çıkar Çatışmasının Önlenmesine Yönelik Politika 

 • Yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi hususlarını içermektedir.

 

VİTA SERTİFİKASYON

ÜST YÖNETİMİ