Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Sev5)

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Sev5)

   1. AMAÇ

   Bu belgelendirme programı 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 yeterliliği kapsamında adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel yöntemleri, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

   1. SINAV BAŞVURUSU ŞARTLARI

   İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

   1. BAŞVURU SÜRECİ

   Belgelendirilmek üzere Vita Sertifikasyona başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru şartlarını ve başvuru formunu www.vitasertifikasyon.com internet sitesinden veya merkez ofisimizden temin edebilirler. Merkez ofisimiz “Akabe Mahallesi, Şehit Furkan Doğan Cad Bey Plaza B Blok No:118/B, 42100 Karatay/Konya” adresinde bulunmaktadır.  Başvuruya ait gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:

   • 11 Personel Belgelendirme Başvuru Formu,
   • 07 Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi,
   • TC Kimlik Fotokopisi
   • “2. Sınav Başvuru Şartları” bölümünde yer alan hususlarla ilgili kayıtlar
   • Banka Dekontu (Sınavdan en az 2 gün önce Vita Sertifikasyona ulaştırılması gereklidir)

   Adaylar, hizmet bedellerimize internet sitemiz ve MYK portal aracılığı ile ulaşarak işletmemiz banka hesabına “Ad Soyad veya TC Kimlik numarası ” açıklaması girerek yatırmalıdır. İşsizlik Sigortası veya AB Fonu Kapsamında teşvikten yararlanacak adaylar başvuru formunda ilgili bilgileri doldurmalıdır. Açıklama kısmı boş bırakılan dekontlarda adaylardan teyit almak esastır.

   Adaylar başvuru evraklarını; info@vitasertifikasyon.com ya da 0(533) 147 72 29 numarasına faks ya da merkez ofis adresine posta, kargo ya da elden iletebilir. Adaylar sınava giriş belgelerini Vita Sertifikasyon Merkez Ofis Sekreterinden veya Sınav Hizmetler Sorumlusundan temin edebilirler.

   Vita Sertifikasyon kendi personelini belgelendirmemektedir. Bu nedenle kendi bünyesinde çalışan personel başvuru yapamaz.

   Vita Sertifikasyon, adayın başvurusunun belgelendirme için yeterli olup olmadığı hususunda ilgili prosedürler çerçevesinde karar vermeye yetkilidir. Adayların başvurularının onaylanması Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır. Başvurusu alınan adayın en geç 60 gün içerisinde ilk sınavı gerçekleştirilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından MYK portal üzerinden sınava dahil edilirler. Sınav programına dahil olan adaylara sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri ve gireceği ulusal yeterlilik/birimlere ilişkin sms, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme mesajı iletilir. İlgili mesaj Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya Sekreter tarafından gerçekleştirilir.

   1. SINAV ÜCRETİ

   Sınav ücreti “T.02 Sınav ve Belgelendirme Ücret Talimatı”nda belirtilmekte; aynı zamanda Vita Sertifikasyon web sitesinde de yayınlanmaktadır. Adayın “İsim-Soyisim” veya “T.C. Kimlik” numarasını, dekontun açıklama kısmında belirtilmesi gerekir. Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması durumunda kurum adının belirtilmesi gerekir. Ayrıca adayların isimleri hangi yeterlilikten sınava gireceği Vita Sertifikasyon‘a bildirmesi gerekir. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında aday ya da firma ile iletişimi geçilerek sınav ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılır.

   1. ADAYLAR İÇİN SINAV KURALLARI

   Aday ;

   • Sınav süresince resmi bir kimlik belgesini bulundurmalıdır.
   • Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmalıdır.
   • Sınav başladıktan sonra salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemez.
   • Sınavlar, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
   • Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymalıdır.
   • Sınav süresince soruları bireysel cevaplandırır ve sınav esnasında başka bir aday ile yardımlaşamaz.
   • Değerlendirici veya Gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevapları yazar, başka kâğıt kullanamaz.
   • Sınav esnasında masanın üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamalıdır.
   • Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımları kullanamaz.
   • Sınav görevlileri ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
   • Sınav esnasında ya da sınavdan sonra gizliliği olan sınav materyallerini başkalarıyla paylaşılması ve hileli sınav teşebbüslerinde bulunamaz.
   • Sınav esnasında adayın İSG kurallarına uymadan tehlikeli davranışlarda bulunması halinde sınav görevlisi sınavı durdurma hakkına sahiptir.
   • Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede adaya yeni tip korona virüs teşhisi konulması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   1. YETERLİLİK BİRİMLERİ

   TEORİK SINAVI

   Zorunlu Yeterlilik Birimleri

   Soru Sayısı

   Süre (Dakika)

   Geçme Notu

   A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

   15

   30

   %70

   A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

   10

   20

   %70

   PERFORMANS SINAVI

   Yeterlilik Birimleri

   BY Sayısı

   Süre

   Geçme Notu

   A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

   18

   60

   %80

    

   Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

   Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur.

    

    

   17UY0299-5 /A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

   1. Teorik Sınav

   (T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir

   EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

   No

   Bilgi İfadesi

   Değerlendirme Aracı

   BG.1

   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

   T1

   BG.2

   Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

   T1

   BG.3

   Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

   T1

   BG.4

   Acil durum kavramını açıklar.

   T1

   BG.5

   Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

   T1

   BG.6

   Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

   T1

   BG.7

   İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

   T1

   BG.8

   İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar.

   T1

   BG.9

   Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

   T1

   BG.10

   Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.

   T1

   BG.11

   Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

   T1

   BG.12

   Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

   T1

   BG.13

   İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

   T1

   BG.14

   İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

   T1

   BG.15

   Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.

   T1

    

   1. Performans Sınav

   Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

    

    

    

   17UY0299-5 /A2 MOTORLU KARA TAŞITI ALIM – SATIM İŞLEMLERİ

   1. Teorik Sınav

   (T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir

    

   EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

   No

   Bilgi İfadesi

   Değerlendirme Aracı

   BG.1

   Çalışma    alanında    yapılması     gereken    genel temizlik ve bakım işlemlerini açıklar.

   T1

   BG.2

   Motorlu araç tamir ve oto kuaför işlemlerini sıralar.

   T1

   BG.3

   Sektörel pazar araştırması usullerini açıklar.

   T1

   BG.4

   Motorlu araçların çalışma şekillerini ve genel yapılarını açıklar.

   T1

   BG.5

   Değer belirlemede dikkat edilecek hususları sıralar.

   T1

   BG.6

   Motorlu araç alım işlerindeki idari işlemleri sıralar.

   T1

   BG.7

   Araçların satışa çıkartılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

   T1

   BG.8

   Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

   T1

   BG.9

   Araç satım işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

   T1

   BG.10

   Motorlu araç satım işlerindeki idari işlemleri sıralar.

   T1

    

   1. Performans Sınav

   (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

   No

   Beceri ve Yetkinlik İfadesi

   Değerlendirme Aracı

   BY.1

   Çalışma alanının çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirilmesini sağlar.

   P1

   BY.2

   İş ekipmanın kontrolünü yaparak bakımının yapılmasını sağlar.

   P1

   BY.3

   Motorlu araçların bakımının yapılarak satış öncesi hazırlıklarının tamamlanmasını sağlar.

   P1

   BY.4

   Alım yapılabilecek araçlara ilişkin araştırma yaptırır.

   P1

   BY.5

   Alım yapmaya uygun potansiyel araçların durumunun tespit edilmesi için satıcılar ile irtibata geçilmesini sağlar.

   P1

   *BY.6

   Aracın durumu hakkında resmi sorgulama yapar.

   P1

   *BY.7

   Satın alma sürecini değerlendirerek araç bedelini onaylar.

   P1

   BY.8

   Satın almaya ilişkin mali ve idari işlemleri takip edilmesini sağlar.

   P1

   *BY.9

   Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.

   P1

   BY.10

   Aracın teslim alınarak işyeri kuralları doğrultusunda satış için hazırlanmasını sağlar.

   P1

   *BY.11

   Satışa çıkartılacak motorlu araçların fiyatını onaylar.

   P1

   BY.12

   Motorlu araçların satış öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

   P1

   BY.13

   Müşterinin ihtiyacının tespit edilmesini sağlar.

   P1

   BY.14

   Müşteriye ihtiyacına uygun bilgi verilmesini sağlar.

   P1

   *BY.15

   Satış sürecini değerlendirerek satış işlemini onaylar.

   P1

   BY.16

   Satışa ilişkin mali ve idari işlemlerin takip edilmesini sağlar.

   P1

   *BY.17

   Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.

   P1

   BY.17

   Aracın teslim edilmesini sağlar.

   P1

    

   (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

    

   Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

   Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

   1. SINAVA TEKRAR GİRİŞ HAKKI

   Adayın belge almaya hak kazanması için başvuru yaptığı birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir biriminden başarısız olan kişi, bir yıl içinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girebilir. İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanacak adayların ilk sınavından başarısız olması halinde bir yıl içerisinde iki kez daha sınava girme hakları bulunmaktadır.

   1. BİRİM VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

   Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

   Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

   Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

    

    

   1. BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER

   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

   1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
   2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

   Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

   1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA İPTALİ

   Vita Sertifikasyon, belge sahibi personelin belge kullanımını Karar Verici kararı doğrultusunda Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptaline İlişkin Karar Formu ile belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir.

   Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:

   • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
   • Belgelendirilmiş personelin belge, marka ve logo kullanım şartlarına uymaması, Vita Sertifikasyon belge ve logosunu yanlış kullanması.

   Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin Vita Sertifikasyon’a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. İlgili belgenin askıya alınması halinde MYK Portal üzerinden gerekli işlemler ve Dosya Sorumlusunun bilgilendirilmesi yapılır.

   Belgenin iptal edilmesi ve geri çekilmesinin nedenleri:

   • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
   • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
   • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak Vita Sertifikasyon”a eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
   • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
   • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

   Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde Vita Sertifikasyon”a yazılı olarak başvurur. Vita Sertifikasyon Karar Verici talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve kararını Genel Müdür bilgisi dahilinde ilgili personele yazılı olarak bildirir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde VİTA SERTİFİKASYON’a iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge, marka ve logo kullanımını durdurur. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile VİTA SERTİFİKASYON “a bildirmesi istenir.

   Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında Belgelendirilen personelin adı Müdürler Kurulu Başkanı bilgisi dahilinde Kalite Yöneticisi tarafından MYK web portal üzerinde iptal olarak belirtilir. Belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde belgelendirilen personelin VİTA SERTİFİKASYON’a belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde VİTA SERTİFİKASYON;

   • Akreditasyon kuruluşunu ve Yetkilendirme Kuruluşunu durumdan haberdar eder.
   • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi istenir.
   • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla duyurur.
   • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere VİTA SERTİFİKASYON ’a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.
   • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere VİTA SERTİFİKASYON web sitesinden duyurusu yapılır.
   1. YETERLİLİK BAZINDA BİRİM BİRLEŞTİRME

   Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 60. Madde uyarınca yeterlilik birimleri bazında birim birleştirme yaparak adaylar yeterlilik belgesi alabileceklerdir.

   Ulusal Yeterliliklerin herhangi birini tercih edip Vita Sertifikasyona başvuran aday; sınava başvurup sınavın tüm birimlerinden/bölümlerden başarısız olması halinde ya da sınavdan herhangi bir biriminden/bölümünden başarı gösterip diğer birimde/bölümde başarılı olamaması halinde başarısız olduğu birimlerden/bölümlerden bir yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

   Vita Sertifikasyon dışında başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava giren aday, başarısız olduğu birimden Vita Sertifikasyona başvurarak birim birleştirme yöntemi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilir. Böyle bir durumda aday, başarılı olduğu birime ait girmiş olduğu firmaya üst yazı ile “Birim Başarı Belgesi” talep etmelidir. Almış olduğu Birim Başarı Belgesi ile Vita Sertifikasyon’a başvurarak sadece başarısız olduğu birimlere ait başvuru yapmalı ve bu birime ait ücreti işletme banka hesabına yatırmalıdır.

   1. İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

   Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi Vita Sertifikasyon veya www.vitasertifikasyon.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Vita Sertifikasyon’a teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir. İtiraz ve Şikayetlerin çözümlenme süreci 30 gündür.