CE Belgesi

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi

 

Avrupa Birliği mevzuatı gereğince imalatı yapılacak olan çeşitli taşınabilir basınçlı ekipmanlar CE Belgesi’ne sahip olmak durumundadır. Bu da teknik açıdan pek çok gerekliliği zorunlu kılmaktadır. Taşınabilir ekipmanlar arasında; basınçlı silindir, tüp, varil, basınçlı tank, tank konteynır, tüplü gaz tankerleri ve çeşitli aksesuarlar sıralanabilir.  2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği ile bu alanda belli bir standart oluşturulmuştur. Değerlendirmelerin periyodik olarak gerçekleştiği süreçte ara ve istisnai kontroller söz konusudur.

2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği temel olarak 0,5 bar ve üstünde olan ürünleri kapsar. Bu noktada çok ciddi bir ürün çeşitliliğinden söz etmemiz mümkündür. Ürünlerin çoğunlukla petrol, gaz, ilaç, kauçuk, içecek, gıda gibi sektörlerde; enerji, üretim veya dağıtım gibi süreçlerde kullanıldığı görülür. Basınçlı ekipmanların hassas yapıları gereği çok dikkatli bir şekilde üretilmesi ve denetlenmesi gerekir. CE işareti ürünlerin serbest bir şeklide dolaşıma girmesini gösterir. Bu sayede ürünlerin çeşitli güvenlik kriterlerini başarılı bir şekilde karşıladığı anlaşılır. Dağıtıcı ve tüketici açısından 2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği’nin varlığı bu nedenle çok önemlidir.

AB ülkelerine ihraç edilecek olan basınçlı ekipmanlar direktif kapsamında çok sayıda kriterle karşılaşır. Bu gerçekleşmediğinde ürünleri pazara sürmesi mümkün olamamaktadır. Yönetmelik ülkemizde de eş zamanlı olarak Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şeklinde yayınlanmıştır. 2 yıllık geçiş süreci sonrasında Türkiye’de de bu yönetmelik bir zorunluluk olarak kabul görmeye başlamıştır. Üretici olan işletmelerin basınçlı ekipmanlarının üstüne CE işareti koyabilmeleri adına yönetmelikteki kriterlere uymaları gerekir. Yönetmelik özelinde çeşitli alt kategorilerin olduğu gözlemlenebilir. Tüm kategoriler de ayrı ayrı modüller içerir. 2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği değerlendirme öncesinde çeşitli özellikleri dikkate almaktadır. Ekipmanın türü, akışkanın çeşidi ve tasarım verileri öncelikli olarak baz alınır.

Yönetmelikteki temel amaç, basınçlı olan ekipmanların güvenlik düzeyini artırmak. Aynı şekilde bu sayede piyasa içindeki serbest dolaşımı gerçekleştirmek, ekonomik açıdan sorumlulukları belirlemektir. Yönetmeliğe dair ilk girişimler 5 Haziran 2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte Resmi Gazete’de yönetmeliğe ilişkin bütün detaylar paylaşılmıştır. Türkiye ve AB ülkeleri dışındaki ülkeler arasında gerekli izinlere sahip ekipmanları kapsamamaktadır.

Ana ve ara muayeneler, istisnai kullanımlar, kapsam içindedir. Tüm bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yönetmek basınçlı ekipmanlar konusunda yönetmeliğe uygun şekilde hareket etmek adına Vita Sertifikasyon ile iş birliği içinde olabilirsiniz. Bu sizin güvenirliliğinize, kurumsal kimliğinize ve Pazar payınıza olumlu bir etki yapar.

 

İmalatçıya Ait Yükümlülükler

 

2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği özelinde bilhassa imalatçı tarafında dikkat edilmesi gereken bazı temel sorumluluklar söz konusudur.

·       İmalatçı olan kişiler, söz konusu ekipmanları piyasaya aktarırken yönetmeliğin güncel koşullarına, kriterlerine uymasını sağlamalıdır. Bu durum güvenli bir şekilde üretim yapıldığını ve belgelendirme yapıldığını garanti eder.

·       İmalatçı için en önemli aşamalardan bir tanesi mutlak suretle teknik dosyanın hazırlanmasıdır. Pek çok başarısız girişim büyük ölçüde teknik dosya konusundaki sorunlardan kaynaklanıyor. Talep edilen süre içinde teknik dosya istenildiği gibi teslim edilmelidir. Tam olarak bu noktada Vita Sertifikasyon’un deneyimli danışmanlarından destek alabilirsiniz.

·       İmalatçının sorumluluğu belgelendirme ile beraber sona ermiyor. Bu süreçte, kanıtlanabilecek herhangi bir olumsuz bir durumda ürünlerini piyasadan toplatması gerekir. Bu süreçte de gerekli düzenleyici önlemleri almalı ve acil eylem planları oluşturmalıdır. Basınçlı ekipmanlar konusunda en ufak bir riskten dahi söz edilemez. Bununla alakalı olarak ek yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle de özellikle üretici tarafın çok dikkatli davranmaları gerekir.

·       İmalatçı taraf diğer yandan çeşitli uygunsuzlukları düzenli bir şekilde kayıt altına almak durumundadır. Buna düzeltici faaliyetler de dahildir.

·       Yetkili kuruluşların talebi halinde uygunluğu kanıtlayan her türlü bilgiyi ya da belgeyi sunmak zorundadır. Kısacası bu konuda yetkili kuruluşlarla beraber hareket etmeleri gerekir.

 

İthalatçının Sorumlulukları

 

2010/35 / EU Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği özelinde imalatçılar kadar ithalatçıların da ciddi sorumlulukları bulunur.

·       İthalatçı yalnızca yönetmeliğe uygun olan ekipmanları piyasaya sürmektedir.

·       Uygunluk sertifikası konusunda kendini güvence altına almakla yükümlüdür. Yönetmelikle alakalı bir problem olduğu zaman söz konusu basınçlı ekipmanlara dair düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılana dek o ürünleri kesinlikle piyasaya süremez.

·       İthalatçılar adlarını ve iletişim sağlanacak adresini sertifika ekinde bulundurmakla yükümlüdür.

·       İhtiyaç halinde sertifikaya olan uygunluğunu kanıtlayan belgeleri, Türkçe ya da talep edilen diğer dillerde sunmak zorundadır.

·       Yetkili kuruluşun kontrolü amacıyla teknik dosyaya ait bir kopyayı barındırmakla yükümlüdür.