ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ 

VİTA SERTİFİKASYON adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komitelerin, sınav yapıcıların ve belgelendirmede karar vericilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. 

VİTA SERTİFİKASYON, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü idari, hukuki, ticari – mali ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. VİTA SERTİFİKASYON tarafından hazırlanan bu taahhüt ile bu yapı garanti altına alınmıştır. 

VİTA SERTİFİKASYON’da, personel belgelendirme TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetenekli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir. 

VİTA SERTİFİKASYON’da çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır. 

VİTA SERTİFİKASYON,  objektif ve tarafsız bir politikayı sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde esas almış; bir risk ile karşılaşıldığı zaman belgelendirme faaliyeti yapılmamaktadır.

Belgelendirilmek üzere başvuran ya da belgelendirilmiş adaylara ait her tür bilgi, belge ve doküman Gizlilik Politikamız gereği gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. 

VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde ettiği bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece, bireyin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin) yazılı onayı olmaksızın açıklanmamasını güvence altına alır.

Adayın başvurusunun alınması, başvurusunun değerlendirilmesi, sınavının gerçekleştirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamını genişletmesi ve daraltması, askıya alması ve geriye çekmesi dahil belgelendirme ilişkin tüm işlemler ve kararlar “L.04 Sınav Görevlileri Ölçüt Kontrol Listesi”nde belirtilen merkezimiz çalışanları tarafından alınır. Tüm süreçlere ait sorumluluk VİTA SERTİFİKASYON’a aittir. VİTA SERTİFİKASYON, gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda kalırsa ilgili kişi kanunlarda aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirilecektir. 

VİTA SERTİFİKASYON, gerçekleştireceği iş ve eylemlerde kullanılmak üzere kuruluş sermayesi oluşturmuştur. Bu sermaye yetki alınıncaya kadar yetecek derecededir. Ayrıca ileride meydana gelebilecek finansal zorluk durumları göz önüne alınarak sürekli suretle gelir gider çalışması yaparak faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanacağını, olası bir finansal zorluk durumunda yeni sermaye aktarımı yapılacaktır. 

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan personelimizin gerek kendi gelişimleri, gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenli ve planlı bir şekilde temin edileceğini, belgelendirme faaliyetleri esnasında çalışanlarımıza hiçbir baskı ve zorlama uygulanmayacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

VİTA SERTİFİKASYON

     ÜST YÖNETİMİ