Yeşil Yıldız

Oteller İçin Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Yıldız Belgesi , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi kapsamında yürütülen bir uygulamadır. Projeyle ilgili ilk yasal düzenleme 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ” ile yapılmıştır. Daha sonra 19 Haziran 2017 tarihinde bu tebliğ yürürlükten kaldırılarak yerine 30101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ” getirilmiştir. Tebliğin amacı, konaklama tesislerinin sürdürülebilir turizm kapsamında çevre ile uyumlu faaliyetler ve hizmetler geliştirmesini; çevre bilinci ve çevreye verilen olumlu etkilerin artırılmasını sağlamaktır.

Günümüz dünyasında her sektörde olduğu gibi turizm ve otelcilik alanında da çevre ile ilgili konulara verilen önem giderek artmaktadır. Bu bağlamda, Yeşil Yıldız Belgesi düzenlemesi de bu alandaki en etkili, kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalardan biridir. Belge sahibi olmaya hak kazanan tesisler, hem çevre duyarlılığını çok üst seviyelere taşıyabilmekte hem de piyasada rekabet avantajını eline geçirebilmektedir. Yeşil Yıldız Belgesi ile ilgili detaylar ve belge almak için karşılanması gereken kriterler yayınlanan tebliğin eklerinde belirtilmiştir.

Bu bağlamda, tesisle ilgili;

•    su ve enerji tüketimi
•    atık yönetimi
•    ısı yalıtımı
•    çevreye duyarlı boya, cam vb kullanımı
•    mutfak, çamaşırhane, soğuk oda vb gibi alanlarında enerji tasarruflu cihaz kullanımı
•    personellerin çevre ile ilgili eğitimleri
•    merkezi ısıtma sisteminin çalıştırılması
•    bahçe düzenlemesi
•    kişisel hijyen ve tesisin genel sanitasyonunda çevre dostu ürünlerin kullanımı
gibi konular çok önemlidir. Yeşil Yıldız Belgesi verilecek tesiste bu başlıkların yanı sıra çok daha farklı alanlarda, uygulama ve hizmetlerde kapsamlı denetimler yapılmaktadır. Gerekli kriterleri karşılayan tesisler Yeşil Yıldız Belgesi alabilmektedir.

Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?

Oteller için çevre ile ilgili en önemli düzenlemelerin başında gelen bu belge, hem tesis için hem de çevre ve toplum için doğrudan veya dolaylı olarak birçok fayda sağlamaktadır. Yeşil Yıldız Belgesi sayesinde elde edilen kazanımların başında şunlar gelmektedir:

•    Enerjinin verimli ve etkin kullanımının sağlanması; toplam enerji tüketiminin düşürülmesi
•    Su ve diğer doğal kaynakların tasarruflu kullanımının sağlanması
•    Çevreye verilen zararlı etkilerin en aza indirilmesi
•    Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesisin birçok yerinde aktif olarak kullanılması
•    İş gücü ve enerji tüketimi anlamında oluşan maliyetlerin düşürülmesi
•    Tesisteki her bir çalışanın çevre konusunda bilinçlenmesi
•    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşil Yıldız Belgesi olan tesislere elektrik enerjisi desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda, tesisler belge sahibi olduklarında bu destekten de faydalanabilmektedir.
Yeşil Yıldız Belgesi , Bakanlık tarafından turizm işletme belgesi olan bütün tesisler için düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda, gerekli şartları sağlayan ve başvuru işlemini yine yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi yapan tesisler belge sahibi olabilmektedir.

Yeşil Yıldız Belgesi Başvurusu ve Belgelendirme Süreci

Belge sahibi olmak isteyen tesisler, başvuru evraklarının yer aldığı bir dosya hazırlayarak Bakanlığa sunmaktadır. Dosya incelendikten sonra başvuru eğer her yönüyle uygun bulunursa, tesisin Bakanlık yetkilileri tarafından denetlenmesi için bir tarih belirlenmektedir. Hazırlanan başvuru dosyası gerekli kriterleri karşılamıyor ise başvuru geri çevrilmekte ve dosyanın yeniden hazırlanması talep edilmektedir.

Başvuru yapan tesiste gerçekleştirilen denetlemelerde, Tebliğ’de belirtilen konulara ve kriterlere göre bir puanlama yapılmaktadır. Bu puanlamada istenen minimum değerler tesisin kategorisine göre değişmektedir. Örneğin, 5 yıldızlı bir otel için alınması gereken minimum puan 300 iken, 3 yıldızlı bir otel için bu puan 170’dir. Yine tesisin otel veya tatil köyü olup olmamasına bağlı olarak puanlama sistemi değişebilmektedir.

Denetimler sonucunda hedeflenen puanları alabilen tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi yani Yeşil Yıldız Belgesi verilmektedir. Belgenin geçerlilik süresi iki yıl olup, belge sahibi tesis, her iki yılda bir denetlenerek belgenin devamlılığı sağlanmış olur.

Yeşil Yıldız Belgesi Almak İçin En Doğru Adres: VİTA SERTİFİKASYON

Vita Sertifikasyon, Yeşil Yıldız Belgesi almak isteyen bütün tesislere gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan bütün bilgiler, Vita Sertifikasyon’un tecrübesi ve uzman kadrosu ile sizlere sunulmaktadır. Mevcut durum değerlendirmesi, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru sürecinin takip edilmesi ve denetlemenin başarılı geçmesi için yapılması gerkenler konusundaVita Sertifikasyon sizlere yardımcı olmaktadır.

Belgelendirme sürecinde referans alınan Tebliğ’de oldukça kapsamlı ve çok fazla detayın yer aldığı uygulamalar ve kriterler belirtilmektedir. Bütün bunların sağlanması için Vita Sertifikasyon gibi bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi bir firmadan destek alınması kaçınılmazdır. Vita Sertifikasyon sayesinde başvuru ve belgelendirme süreci hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde ilerleyecektir. Siz de çevreye duyarlı bir tesis olarak belge almak istiyorsanız hemen Vita Sertifikasyon ile iletişime geçmelisiniz.