Adayın Yükümlülükleri

Aday Hak ve Yükümlülükleri

Adayın Hakları ​

Yasal zorunluluk olmadıkça, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında VİTA SERTİFİKASYON ‘a  sunmuş olduğu tüm kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması,

Aday; engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme tarafından alınması,

Adayın; VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi için, talep etmesi halinde VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  başarı durumunu gösterir birim başarı belgesi alma,

VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme  tarafından yapılan sınavlardan, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde en az bir sınava daha girme,

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 2 (iki) kez daha sınava girme hakkı vardır.

Başvurusu alınan sınavlar, başvuru alındıktan sonra en geç 60 gün içerisinde gerçekleştirilir.

Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınav iptali söz konusu olduğu takdirde, VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  tarafından en geç 30 gün içerisinde tekrar sınav açılır.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir ve VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

 ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aday, başvuru esnasında vermiş olduğu e-posta adresi ve diğer iletişim adresleri ile ilgili değişiklikleri, VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  bildirmemesinden doğabilecek hak kayıplarından VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme ‘nin sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunmadığı takdirde sınav hakkını kullandığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav hakkını kaybedeceğini ve VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  başvuru esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesini talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav hakkını kaybedeceğini ve başvuru esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesini talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Aday, katılacağı sınavlarla ilgili olarak sınavların soruları ve cevaplarını, sınavların uygulanması esnasında elde ettiği bilgiler hakkında üçüncü taraflarla herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayacağını ve paylaştığı takdirde VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme   konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Aday, sınavlar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Sınavın güvenliğini tehdit edecek düzeyde herhangi bir kural ihlali durumunda Değerlendirici tarafından hakkında tutanak tutulup, sınavının iptal edileceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Aday, girmiş olduğu sınavlarla ilgili olarak VİTA SERTİFİKASYON belgelendirme  tarafından sesli ve görüntülü kayıt alınmasını kabul etmekle yükümlüdür. Görüntüler ve kişisel bilgiler istendiğinde ilgili makamlara iletilecek olup bunun dışında adayın izni olmadan kullanılmayacaktır.