CE Belgesi

ASTA Diamond İşareti

 

ASTA Diamond İşareti, elektrik güvenliğinin bir simgesidir. Müşteriler ve yetkililer için ürünün geçerli güvenlik standartlarına uygunluğunun bağımsız olarak test edildiğini ve onaylandığını kanıtlar. ASTA Diamond İşareti, İngiltere makamlarının 3 pimli fişler için kabul ettiği birkaç sertifika işaretinden biridir. İngiltere yasaları, 3 pimli fişlerin akredite bir sertifika kuruluşu tarafından BS1363 standardına (İngiltere’de kullanılan ortak tek fazlı alternatif akım güç fişlerini ve soketlerini belirten İngiliz standardı) karşı sertifikalandırılmasını gerektirir. ASTA Diamond İşareti, İngiltere´de ve diğer 40 ülkede satılan ve BS1363´e uygun 3 pimli fişlerin onaylanması için zorunlu gereksinimleri belirtmektedir.
ASTA Diamond İşareti, elektrik iletim ürünlerinin alıcıları ve belirleyicileri tarafından ürün güvenliğinin kanıtı olarak aranmaktadır. Bir ürünün ulusal, Avrupa veya uluslararası standartlara uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca genel ürün güvenliği direktifinin gerekliliklerini de karşılar. AB için CE işareti yapılırken gerekli olan uygunluk beyanını ve teknik dosya etkinliğini desteklemek için de yaygın olarak kullanılmaktadır.
ASTA Diamond onayı, herhangi bir ürün yükümlülüğü sorunuyla karşılaşılması durumunda ürün güvenliği konusunda çarpıcı kanıtlar sağlayabilir. Ürün güvenliğini sağlamak için gereken özenin gösterildiğini ve bir üretimdeki her birimin sonuncuyla aynı derecede güvenli olmasını sağlamak için sürekli bir taahhüdün olduğunu gösterir. Üreticinin ve süreçlerin tutarlılığını sağlamak için ASTA Diamond onayının bir parçası olarak düzenli imalat denetimi yapıldığını belirtir.

ASTA Testi ve Sertifikasyonu

 

ASTA Tip Test Sertifikaları, ısmarlama ekipmanın ilgili güvenlik standartlarına uygun olduğuna dair yetkili ve objektif kanıt sağlar. Sertifika, Avrupa Birliği için CE İşareti ile ilgili teknik dosyaları desteklemek için de kullanılabilir. Düşük hacimli veya ´ısmarlama´ ekipman için en uygun sertifika olan ASTA Tip Test Sertifikası, ürün güvenlik standardının gerekliliklerine göre test edildiğinde bağımsız bir uygunluk testi sertifikası sağlar.
Tip testi sertifikası, üretim tesisinin ve üretim süreçlerinin denetlenmesini içermez. Bazı pazarlarda tip testi sertifikası, yasal veya ticari gereklilikleri karşılamak için yeterli olabilir, ancak diğerlerinde, özellikle seri üretilen ürünlerin güvenliği ve uyumluluğu söz konusu olduğunda, ek garantiler, yani tam sertifikasyon gerekebilir. Tüm test raporları ve sertifikalar bağımsız firma mühendisleri tarafından doğrulanır. Verilen ASTA Tipi Test Sertifikası mühürlenmez ve kötüye kullanımı önlemek için bağlanır.