Bağımsızlık Taahhütnamesi

BAĞIMSIZLIK TAAHÜTNAMESİ 

VİTA SERTİFİKASYON  olarak, personel belgelendirme amacıyla verilen hizmetlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak için yapılan faaliyetler her yıl Hakem (Tarafsızlık) Kurulu tarafından değerlendirilir. VİTA SERTİFİKASYON’da sunulan tüm hizmetlere dair alınan teknik kararlar; her tür ticari, mali ve teknik olmayan diğer etkilerden uzak tutulmuştur. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerimiz yasal mevzuat ve meslek standartları esas alınarak yürütülmektedir. 

VİTA SERTİFİKASYON  , teknik ve idari kararların alındığı birimlerin birbirinden bağımsız olmasına dayanan bir organizasyon yapısına sahiptir. İdari birimlerin, teknik çalışmaları yürüten personel üzerinde hiçbir baskı uygulamayacağını taahhüt eder. 

Ayrıca, teknik kararları alan personelin; hizmet verilen kişiler ile herhangi bir maddi veya manevi bağlantısının olmayacağına dair yazılı bir taahhüdü bulunmaktadır. Belgelendirme hizmetinden faydalanan kişiler, hizmet süreci içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Şirket Müdürü’ ne veya Hakem (Tarafsızlık) Kurulu’na bildirebilme ve hakkına sahiptir. 

VİTA SERTİFİKASYON’nin bağımsızlığı; Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından takip edilmektedir. Hakem Kuruluna; bağımsızlık ilkesine aykırı durumları araştırma ve tespiti halinde ilgili kurumlara bildirme yetkisi verilerek kurumun bağımsızlığı güvence altına alınmıştır. 

VİTA SERTİFİKASYON  olarak ,TS EN ISO/IEC 17024 standardı çerçevesinde; tarafsız ve bağımsız bir yapıda faaliyetlerini sürdürmesi yönetimimizin sorumluluğundadır.

VİTA SERTİFİKASYON olarak; prensipleri ışığında GİZLİLİK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK, GÜVENİLİRLİK ve BAĞIMSIZLIK ilkelerinden sapmadan kaliteden ödün vermemek ,en iyi  hizmeti vermek ,firmamızın kalite politikasıdır.