CE Belgesi

CE Eğitimi Nedir?

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Birliği (AB) mevzuatı çok sayıda makine ve ekipman için mecburi teknik standartlar içerir. Bu teknik standartlar, söz konusu ürünün talimatlara uygun kullanıldığı takdirde insanların, bitkilerin ve hayvanların can ve mal güvenliğine, varlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini garanti eder.

AB’nin teknik standartları sağlayan ürünler CE (Conformité Européenne) işareti ile etiketlenir ve AB ülkeleri ile Türkiye’de serbestçe dolaşım hakkı kazanırlar. CE eğitimi, bu mevzuatla ilgili tüm temel bilgileri içeren oldukça pratik ama diğer yandan da kapsamlı bir eğitimdir.

Pazarlama Firmaları için CE Eğitimi Önemi

CE işareti olmayan ya da eksik belgelendirme ile CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzı ciddi cezai müeyyideler doğurur. Pazardan tüm ürünlerin toplatılması ya da kullanım sonucu oluşabilecek her türlü maddi ve manevi tazminatın ödenmesi gibi müeyyidelerin ilk sorumlusu makineyi pazarlayan firmadır. Bu nedenle AB mevzuatının geçerli olduğu ülkelere pazarlama yapan her firma için CE markalama ile ilgili temel bilgi sahibi olmak, yani CE eğitimi son derece önemlidir.

Pazarlama firmaları hâlihazırda CE işaretine sahip olan ürünleri pazarlıyor olabilirler, fakat pek çok ithal ürünün CE belgelendirmesinin eksik ya da hatalı yapılmış olduğunu bilmekte fayda vardır. Böyle bir durumda da sorumlu imalatçı değil pazarlama firması olacaktır. AB pazarına satılmak üzere ithal edilen ürünlerin mevcut CE teknik dosyalarını sağlıklı bir şekilde inceleyebilmek için de CE eğitimi çok iyi bir başlangıç noktasıdır.

İmalat ve AR-GE Firmaları İçin CE Eğitimi

CE eğitimi pazarlama firmaları gibi imalatçı ve ürün geliştirici firmalar için de önem taşır. Henüz ürün geliştirme aşamasından başlayıp AB pazarının mevzuatına uygun üretim yapabilmek son ürünün pazar şansını arttıracaktır. Üstelik CE markalama prosedürlerini bilerek ürün geliştirmek ve imal etmek, maliyetleri henüz tasarım aşamasından başlayarak azaltacak ve verimliliği yükseltecektir. Bu nedenle CE eğitimi, imalatın her aşamasında rol alan firmalara da katma değer katacaktır.

Kimler CE Eğitimi Almalıdır?

AB pazarının büyüklüğü ve bu pazara ürün sunan Türk firmalarının sayısının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde, CE eğitiminin hem firmalar hem de bu alanda kariyer yapmak isteyen bireyler için önemi ortaya çıkar.

İlgili yönetmeliklerin kapsamına giren ürünleri geliştiren, üreten veya pazarlayan firmaların ürün emniyeti ve CE işaretlemesi konusunda görev alacak personeli ile diğer personele bu hususlarda bilgi desteği verecek teknik personel bu eğitimlerden faydalanmalıdır. Ayrıca değerlendirme ve aracılık kuruluşlarının personeli, resmi kurumlardan CE markalama ve ilgili mevzuat konusunda teknik eğitim alacak personel, her düzeyde akademik personel ve ilgili yasal mevzuatı teknik dayanakları ile incelemek isteyen hukukçuların CE eğitimi almaları mesleki yeterlilik açısından büyük fark yaratacaktır.

Bunlar dışında CE eğitimcisi olmak isteyen, kişisel gelişim amacı taşıyan, uzmanlaşmak isteyen, iş bulma imkânlarını arttırmak isteyen ya da kendi işini kurmak isteyen herkes CE eğitimlerine katılarak CE sertifikası sahibi olabilir.

CE Eğitimi Programları İçeriği

CE eğitimi programlarında CE markalama aşamalarıyla ve ilgili kurumsal yapılarla ilgili tüm detaylar hakkında bilgiler verilmektedir. Bazı CE eğitim programları sektöre özel tasarlanır. Örneğin Covid 19 pandemisinin tüm dünyayı etkilediği bu günlerde, tıbbi cihazlar üzerine yoğunlaşan CE eğitimleri oldukça popülerdir.

Genel olarak CE eğitimi şu konuları içerir:

– CE markalama tarihçe ve ilgili prensipler
– CE işareti taşıması zorunlu olan ürün grupları ve ilgili mevzuat
– Üreticiler ve pazarlamacılar için CE işareti mecburiyetleri
– CE işareti Türkiye yansımaları
– CE markalama aşamaları
– CE markalama sürecinde işlemler
– CE işareti için gerekli testler ve onaylanmış kuruluş nedir?
– Türkiye’den onaylanmış kuruluşlar ve laboratuvarlar
– CE markalamanın hukuksal yansımaları

CE Eğitimi Hangi Ürünleri ve Hangi AB Mevzuatlarını Kapsar?

Günlük kullanımda olan neredeyse her türlü makine ve ekipman CE markalama mecburiyeti taşır. Bu nedenle CE eğitimi de tüm bu ürün grupları için CE markalama üzerine temel bilgileri içerir.

CE markalama mecburiyeti olan ürün grupları ve ilgi mevzuat şunlardır:

– Tıbbi cihazlar (93/42/EEC; 98/79/EC)
– Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar (90/385/EEC; 93/42/EEC; 93/68/EEC)
– In vitro tıbbi tanı cihazları (98/79/EC)
– Makinalar (2006/42/EC)
– Demiryolu Sisteminin Topluluk İçerisinde Müşterek Çalışabilirliği  (2008/57/EC)
– Oyuncaklar (2009/48/EC)
– İnşaat malzemeleri  (Regulation EU 305/2011)
– Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
– Basınçlı kaplar (2014/29/EU)
– Otomatik olmayan tartı aletleri (2014/31/EU)
– Asansörler (2014/33/EU)
– Kişisel korunma donanımları (Regulation EU 2016/425)
– Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar (Regulation EU 2016/424)
– Gaz yakan aletler (Regulation EU 2016/426)
– Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar (2010/35/EU)
– Gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları (2013/53/EU)
– Sivil kullanım için patlayıcılar (93/15/EEC)
– Basit basınçlı kaplar (2014/29/EU)
– Elektromanyetik uyumluluk (2014/30/EU)
– Sıcak su kazanları (92/42/EEC; 93/68/EEC)
– Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü (2000/14/EC)
– Piroteknik Maddeler (2013/29/EU)
– Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar (2014/34/EU)