CE Belgesi

CE Markalama Nedir?

CE markalama, ürünlerinizin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ortak kabul gören teknik mevzuata uygunluğunun belgelendirilme işlemidir. CE markalama hakkı kazanan ürünler Conformité Européenne (Avrupai Uyumluluk) kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE logosu ile işaretlenir ve AB pazarında serbest dolaşım hakkı kazanırlar. Diğer bir deyişle CE işareti, ticari ürünlerinize AB’de tüm kapıları açan pasaporttur.

CE işareti:

 

CE markalama ürünün kalite göstergesi değil, güvenliğinin garantisidir. Yine de tüm dünyada tüketiciye güven verir. Kalite belgeleri isteğe bağlıyken CE belgelendirme bir mecburiyettir. Bir ürünün CE markalama hakkı kazanmış olması o ürünün talimatlarına uygun kullanıldığı takdirde insanların, bitkilerin ve hayvanların can ve mal güvenliğine, varlığına ve çevreye zarar vermeyeceğine dair güvencedir.

CE Markalama Prosedürü

AB pazarına sunacağınız ürün ister kendi imalatınız olsun isterse de dış tedarikçiden temin ettiğiniz ticari ürün, yine de CE markalama mecburiyetinin ilk muhatabı siz olursunuz. Eğer ürünü dış tedarikçiden alıyorsanız CE markalama prosedürünü üstlenmesi için tedarikçinizden talepte bulunabilirsiniz. Bu durumda dahi ürünün CE markalama işleminde yapılmış hatalar varsa işletmenizin sorumlu tutulacağını unutmayın ve tedarikçinizin CE markalama prosedürünü mutlaka uzman CE markalama danışmanlık firmasına incelettirin.

CE markalama işlemini siz üstlenecekseniz, yine uzman danışmanlık firmasından destek almanız size pek çok avantaj sağlayacaktır. CE markalama uzmanı danışmanlık firması ürününüzün tam olarak hangi kategorilere girdiğini en doğru şekilde tespit edecek, hangi testlerin hangi laboratuvarda yapılması gerektiğine sizinle birlikte en doğru şekilde karar verecektir.

CE markalama uzmanı danışmanlık firmasının size sağlayacağı bir diğer fayda ise maliyetleri azaltmak olacaktır. CE markalama işlemi epey maliyetli bir işlemdir. Danışmanınız KOSGEB’in CE markalama desteklerinin hangilerinden faydalanabileceğinizi en iyi şekilde bilecek ve azami devlet desteğini almanızı sağlayacaktır. CE markalama ile ilgili tüm sorularınız için Vita Sertifikasyon uzmanlarına dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

CE markalama prosedürü genel olarak şu adımlardan oluşur:

1- Danışmanlık firmasına ürünün teknik özellikleri bildirilir.
2- Danışmanlık firması, ürününüzün aşağıda detaylı olarak anlattığımız direktiflerden hangilerine gireceğini belirler.
3- Ürünün geçmesi gereken testler belirlenir.
4- Ürünün teknik dosyası danışmanınız tarafından hazırlanır.
5- Ürün için gerekli testleri yapacak laboratuvar seçilir. Test laboratuvarının ilgili makamlarca tanınan akredite CE onaylı laboratuvar olması gereklidir.
6- Ürününüz gerekli testlerden geçirilir.
7- Testler olumsuz sonuçlandığı takdirde size detaylı olarak neyin yanlış gittiği bildirilir ve düzeltmelerin yapılması istenir. Aksi halde CE markalama yapılamaz. Testlerden başarıyla çıkan ürünlerin performans sonuçları teknik dosyaya eklenir.
8- Danışman firma ilgili makamlar nezdinde CE belgelendirme işlemlerine başlar. Teknik dosyası ve testleri tam olan ürün CE belgesi almaya hak kazanır.
9- CE belgesi alındıktan sonra CE işareti yine talimatlara uygun şekilde ürün ambalajına ve bizzat ürünün üzerine konulmalıdır.
10- Teknik dosya ilk ürünün pazara sürülmesinden başlayıp son ürünün pazara sunulmasından 10 yıl sonrasına dek gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere saklanmalıdır.

CE Markalama Mecburiyeti Olan Ürünler

CE markalama mecburiyeti olan ürün grupları, ilgili AB yönetmeliği, sorumlu bakanlıklar ve karşılık gelen Türk mevzuatları şöyledir:

1- Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar

Active implantable medical devices (90/385/EEC; 93/42/EEC; 93/68/EEC)
Sağlık Bakanlığı
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

2- Sıcak su kazanları

Hot water boilers (92/42/EEC; 93/68/EEC)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik

3- Tıbbi cihazlar

Medical devices (93/42/EEC; 98/79/EC)
Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

4- In vitro tıbbi tanı cihazları

In vitro diagnostic medical devices (98/79/EC)
Sağlık Bakanlığı
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

5- Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü

Noise emission in the environment by equipment for use outdoors (2000/14/EC)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik

6- Makinalar

Machinery (2006/42/EC)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Makina Emniyeti Yönetmeliği

7- Demiryolu Sisteminin Topluluk İçerisinde Müşterek Çalışabilirliği

Interoperability of the rail system within the Community (2008/57/EC)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği

8- Oyuncaklar

Toys (2009/48/EC)
Sağlık Bakanlığı
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

9- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Transportable pressure equipment (2010/35/EU)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği

10- İnşaat malzemeleri

Construction products (Regulation EU 305/2011)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

11- Gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları

2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

12- Sivil kullanım için patlayıcılar

Civil explosives (93/15/EEC)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

13- Basit basınçlı kaplar

Simple pressure vessels (2014/29/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

14- Elektromanyetik uyumluluk

Electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

15- Piroteknik Maddeler

Pyrotechnic articles (2013/29/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

16- Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (2014/34/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik

17- Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Radio equipment (2014/53/EU)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik

18- Basınçlı kaplar

Simple pressure vessels (2014/29/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

19- Otomatik olmayan tartı aletleri

Non-automatic weighing instruments (2014/31/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

20- Asansörler

Lifts and safety components for lifts (2014/33/EU)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği

21- Kişisel korunma donanımları

Personal protective equipment (Regulation EU 2016/425)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

22- Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Cableway installations (Regulation EU 2016/424)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

23- Gaz yakan aletler

Appliances burning gaseous fuels (Regulation EU 2016/426)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik