CE Belgesi

Ce İşareti ve Teknik Dosya Nedir?

 

Bir ürünün CE belgesi alabilmesi için gereken tüm evrakların toplandığı bir dosyadır. CE; bir işarettir, bir damgadır. Açılımı Conformité Européenne’dir. Fransızca olan bu sözcükler “ Avrupa ile uyumlu ” anlamına gelmektedir. Bir ürünün Avrupa ya satışı olacaksa “CE” işaretini taşıyor olması gerekmektedir. CE belgesini almak için onaylanmış kuruluşlar vardır. CE teknik dosya hazırlık danışmanlık hizmeti için iletişime geçilmelidir.

CE belgesi; bu işareti ve işareti taşıması zorunlu ürünler için bu kuruluşlardan alınan sertifikalar ya da üreticilerin düzenlemek zorunda oldukları AT Uygunluk bildirileridir. CEbelgesinde temel şart yüksek sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması ile ilgilidir. Belge alırken de aldıktan sonra da ürün daima denetime tabidir. CE işareti için bir sağlık ve güvenlik işareti demek oldukça uygun olacaktır. Bu işaret ürünün temel şartlara uygun olduğunu göstermektedir. Temel şartlarla ilgili bilgi almak için iletişime geçilmelidir.

Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve bu pazara ürün sunan ülkelerin pazarında bulunan bir işarettir. Diğer bir deyişle ürününde bu işaret olan kişi ya da kurum Avrupa pazarına açılabilmektedir. Bununla beraber yönetmelik kapsamına giren ürünler de Türkiye pazarında CE işareti ile yer almalıdır. CE işareti ve teknik dosya için bazı süreçlerden geçilmelidir. Bu süreçlere aşağıda kısaca değinilecektir fakat detaylı bilgi için danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

1.    Ürünün yerine getirmesi gerekenler uluslararası standartlarda belirlenmeli ve ürünün koşulları düzenlenmelidir.
2.    Ürüne has özellikleri belirlenmelidir. Ürünün tam olarak değerlendirilmesi anlamına da gelmektedir.
3.    Onaylı kuruluş tarafından yapılıp yapılmayacağı belirlenmelidir. (her ürün onaylı kuruluşa tabi değildir)
4.    Ürün test edilmeli ve yasalara uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu üreticinin sorumluluğundadır.
5.    Teknik dokümantasyon ve dosya ulusal otoriteye sunulmalıdır.

CE belgesinin geçerlilik süresi ürüne göre değişmektedir.

Teknik dosya CE işaretinin gerektirdiği tüm şartları belgeleri ile içinde barındıran bir dosyadır. Buna; unsurlar, hükümler, yazılı kurallar, işlemler ve talimatların dosyalanmış olması örnek olarak gösterilebilir. Teknik dosya, ilgili kuruluş tarafından istenildiği zaman talep edilebilir fakat genelde bu talep ciddi durumlarda gerçekleşmektedir.

CE Teknik Dosya Hazırlık Danışmanlık Hizmeti için iletişime geçilmelidir.

CE İşareti ve Teknik Dosyası Nasıl Alınır?

CE işaretinin alınması için bazı evrakların dosya halinde hazırlanması gerekmektedir. Bu evrakların ve süreçlerin aşamaları bulunmaktadır. Danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar bu aşamaları belge başvurusunda bulunacak olan kişi ya da kuruluş için basite indirger, sistematik bir şekilde izlenecek olan yolları belirler. Danışmanlık hizmeti aşağıda yer alan aşama süreçlerde kişi ya da kurumun yanında olacak, sonrasında karşılaşılabilecek herhangi bir soru işareti için ise ulaşılabilir olacaktır.

1.    Üretici ürünü ile ilgili yaklaşım yönetmeliklerini belirlemelidir. Bu konuda danışmanlık hizmeti alınabilir.
2.    Yönetmeliğe uygun ürün tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmelidir.
3.    Ürüne gerekli testler yapılmalıdır. Böylece ürünün emniyeti kontrol edilecektir.
4.    Teknik dosya beyanı oluşturulur ve düzenlenir.
5.    Numune oluşturulur
6.    Numune ya da teknik dosya ile onaylama yapılacak kuruluşa başvurulmalıdır.
7.    Standartlara uymalıdırlar. Danışmanlık hizmeti belgeyi almak isteyen kişi ya da kuruluş ile bu standartları paylaşmaktadır.
8.    Tüm şartları sağlandığında üretici CE işaretini ürüne kendi yapıştırabilmektedir.

CE Teknik Dosya Hazırlık Danışmanlık Hizmeti Faydaları Nelerdir?

Bu işarete sahip olmak için yardım almanın birçok avantajı bulunmaktadır. CE teknik dosyasının hazırlık hizmeti için iletişime geçilmeden önce bu faydalar hakkında bilgi sahibi olmakta yarar vardır. Faydalardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

  •  CE işareti uluslararası bir işarettir ve sahip olmak için aşılması gereken pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterleri bu alanda da uzmanlaşmış bir kuruluş yardımı ile gerçekleştirmek hata riskini ortadan kaldıracak ya da en aza indirgeyecektir.
  •  Gerekli şartların sağlanması için yapılacak araştırmaları kurum ya da yetkililer yapacak, dolayısıyla belge edinimi talebi olan kişi ya da kurumun iş yükü azalacaktır.
  •  Bu işaret ürün için bir güvencedir. Yönetmeliklerin temel yükümlülüklerini taşıdığının beyanıdır. O yüzden belgeyi edinmek için bu işi devamlı yapan bir kurum ile çalışmak hata riskini azaltacak ve belge talebinde bulunan kişi ya da kuruma zaman kazandıracaktır.