CE Belgesi

CoC – Uygunluk Belgesi

 

Dünyadaki çoğu ülkenin, vatandaşlarının sağlığını, güvenliğini ve çevresini, standart dışı ithal mallardan korumak ve yerel pazarların ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlayabilmek için katı gereksinimleri vardır. Uygunluk Sertifikası (CoC – Certificate of Conformity), satın alınan veya tedarik edilen ürünlerin, teknik düzenlemelere ve ithalat ülkesinin ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlarını karşıladığını göstermek için ihracatçılara veya ithalatçılara verilen mecburi bir belgedir.

CoC,  bir alıcı tarafından, üretilen ürünün test edildiğinden ve belirlenen kriterler dahilinde hem teknik hem de güvenlik gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için talep edilebilir. Birçok ülkenin yönetmelikleri ve kanunları tarafından da zorunlu hale getirilmiş bir belgedir. Bu nedenle tescile tabi olan ürünlerin, Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanması Uygunluk Sertifikasına bağlıdır çünkü gümrük işlemleri için zorunludur.

Çoğu yerel üretici ve tüccarın Uygunluk Sertifikası alması gerekmese de ihracatçıların ve ithalatçıların işletme ruhsatlarına ve izinlerine ek olarak genellikle bir dizi Uygunluk Sertifikası almaları gerekmektedir. Uygunluk sertifikaları sektöre ve işletmenin bulunduğu yere göre değişmektedir.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Uyumluluk Belgesi

 

Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHS), elektrikli ve elektronik ekipman şirketlerini, ürünlerinin kimyasal uyumundan doğrudan sorumlu tutmaktadır. RoHS belgesi, ürün bazlı bir uyumluluk belgesidir ve Avrupa Birliği´nin 2002/95 / EC Direktifi olan elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dayanmaktadır. Bu direktifle uyumlu olan ürünlerin katı standartlara uyması, kapsamlı uyumluluk belgeleri sağlaması ve AB´de satılan elektrikli ve elektronik ürünlerin kurşun, kadmiyum, cıva, altı değerlikli krom, polibromatlanmış bifeniller (PBB´ler) ve polikromlu difenil eter (PBDE´ler) maddelerini yasal sınırların üzerinde içermemesi gerekmektedir.

Bu direktif, büyük ev aletleri (buzdolapları, vb.), küçük ev aletleri (elektrikli süpürgeler, vb.) bilgi işlem ve iletişim ekipmanları, tüketici elektroniği, aydınlatma, elektrikli aletler, oyuncaklar (video oyunları, elektrikli trenler, vb.), spor ekipmanları ve otomatik dağıtıcılar (otomatlar, ATM makineleri, vb.)  dahil olmak üzere benzer birçok ürünün üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için geçerlidir. Bu nedenle üreticilerin, perakendecilerin ve ithalatçıların, ürünlerinin AB´de dağıtılabilmesi ve satılabilmesi için ürünlerinin uyumlu olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

Code of Conduct – Tedarik Davranış Kuralları Belgelendirmesi

 

Bir firmanın, kendisi için yasal olarak zorunlu olmasına bakılmaksızın tedarik davranış kuralları oluşturması hem dahili bir kılavuz olması hem de kurumsal değerler ve taahhütlerin bir ifadesi olarak çok değerlidir. Doğru hazırlanmış bir Code of Conduct yani Tedarik Davranış Kuralları, bir kuruluşun misyonunu, değerlerini ve ilkelerini açıklar ve onları profesyonel davranış sertifikası standartlarıyla ilişkilendirir.

Bu davranış kuralları bütünü, kuruluşun, bünyesinde yer alan liderlerde ve çalışanlarda teşvik etmek istediği değerleri ifade eder ve bu şekilde istenen davranışı tanımlar. Sonuç olarak, yazılı davranış kuralları veya etik, bireysel ve organizasyonel performansın ölçülebileceği kriterler haline gelebilir.

İyi detaylandırılmış bir Code of Conduct, çalışanların günlük karar alma süreçlerini desteklemesi için merkezi bir rehber ve referans oluşturabilir. Çalışanları günlük işlerde karşılaştıkları etik ikilemlerle başa çıkmaya teşvik eder.
Davranış kurallarına dahil edilmesi önemli olan birkaç bölüm sıralanabilir. Etik ilkeler, işyeri davranışını ve tüm insanlara saygıyı içerir. Değerler, dürüst, tarafsız ve önyargısız bir çalışma ortamını vurgular. Denetime açık olma, kuruluşun kendi eylemleri için sorumluluk almasını, bilgilerin uygun kullanımını sağlamasını, özen ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmesini ve çıkar çatışmalarından kaçınmasını kapsar. Davranış standardı, iş tanımı, kuruluşa bağlılık ve uygun bilgisayar, internet ve e-posta kullanımına uymayı anlatır. Uygulama standardı, mevcut politika ile prosedürleri ve işletme kullanım kılavuzunu içerir. Disiplin cezaları, şikayetleri ele alma ve davranış kurallarının ihlali için özel cezalardan bahseder.

Ayrıca Tedarik Davranış Kurallarının oluşturulması, bu etik kurallara sahip kuruluşların, yasadışı eylemleri önlemek için “iyi niyet çabası” gösterdiklerini göstererek, etik suistimal nedeniyle yaşayabilecekleri birçok riski de azaltırlar.

China Compulsory Certification (CCC) – Çin Zorunlu Belgesi

 

Çin geçtiğimiz yılların en büyük ihracatçısı konumunda olsa da değişen zamanla birlikte günümüzde, Çin pazarına ürün ihraç etmek giderek daha popüler hale gelmiş durumdadır. Ancak bir ihracatçı olarak, Çin´de farklı ürün düzenlemelerinin geçerli olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Sertifika gereksinimi ihracattan önce yerine getirilmesi gereken en kritik öğelerden biridir.

Çin Zorunlu Sertifikası (CCC), Avrupa CE sistemi gibi diğer ürün kalite standardizasyonu sertifikalarına benzese de önemli farklılıklara sahiptir. CCC sertifikası, 2002 yılında yürürlüğe girmiştir ve hem Çin’e ithal edilen ürünler hem de Çin’in kendi ürünleri için geçerlidir. Sertifikasyon gerektiren ürünler, Çin Zorunlu Belgesi alındıktan sonra yalnızca Çin´deki ticari faaliyetler için ithal edilebilir, satılabilir veya kullanılabilir.

CCC sertifikası alımı için harekete geçmeden önce, süreci ve adımlarını bilmek önemlidir. CCC prosedürü için takip edilmesi gereken basamaklar online başvuruyla beraber bir sertifika numarası alarak başlar, test ve dokümantasyon aşamalarıyla devam eder. Ardından denetimle birlikte başvurunuzun kabul edilip edilmeyeceği belirlenir.


CCC Belgesi, birçok gruba bölünmüş çok sayıda ürün kategorisi için gereklidir. Çin, biri ithalat ve ihracat için ürün içeriği kontrolünü, diğeri kalite için kontrolü içeren iki zorunlu denetim sistemini, Dünya Ticaret Örgütü´ne girme taahhüdünün bir parçası olarak tek bir prosedüre entegre etmiştir.

Sertifikasyon süreci uzun ve detaylı olduğu için belgelendirmede çeşitli hatalar yaşanabilmektedir ancak bu durum her zaman ilk teslimatta ortaya çıkmayabilir. Gümrüklerin hatayı keşfetmesi genelde biraz zaman almaktadır. Çin yasaları tarafından problemli bir durum bulunduğu takdirde cezalara ve uzun ve maliyetli anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, ürünlerin doğru bir belgelendirme sürecinden geçtiğinden emin olmak için bir uzmandan yardım alınması önemlidir.