CE Belgesi

Dalgıç Pompası CE Belgesi

 

Dalgıç pompalar sıvı ya da doğrudan ortam içinde çalışabilen pompa türlerinden birisidir. Dalgıç pompalar motor ve gövde birleşiktir. Direkt sıvı ile temas edebilmesi ürünün yapısını da doğrudan etkiler. Mesela su geçirmez muhafaza, diğer pompalardan ayrılmasını sağlar. Ayrıca kısa devrenin meydana gelmemesi için özel bir izolasyon sistemine sahiptir. Bu sistem sayesinde sızdırmazlık gibi önemli bir özelliğe sahiptir. Bağlantı bölümleri hiçbir şekilde hava geçirmez. Bu da verimlilik açısından önemli bir özellik olarak dikkat çeker. Dalgıç pompaların bir diğer önemli özelliği de dış etkenlere karşı dayanıklı oluşudur. İçme veya sulama amaçlı olarak kuyudan faydalanan kişiler için dalgıç pompa çok önemli bir materyaldir. Direkt aşağıya doğru daldırılması, böyle bir isimle anılmasını sağlamıştır. Ekonomik olmasıyla öne çıkan bu tip pompaların aynı zamanda çok geniş kullanım alanları söz konusudur.

 

Dalgıç Pompası CE Belgesi ile alakalı talepler bunun açık bir göstergesidir. Söz konusu ürünü üreten işletmelerin Dalgıç Pompası CE Belgesi ile alakalı teknik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu konuda aradığınız profesyonel desteğe Vita Sertifikasyon ile beraber sahip olabilirsiniz. Amaç, dayanak ve çeşitli teknik bilgiler, Dalgıç Pompası CE Belgesi içeriğinde detaylı olarak aktarılmıştır. Dalgıç pompaların günlük yaşamda ve endüstriyel düzeyde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması, bu belgenin de önemini bir kat daha artırmıştır.

 

Kullanım Alanları

 

Dalgıç pompaların kullanım alanlarını incelediğimiz zaman sulama sistemlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Süs havuzları, fıskiyeler, su çıkarılması istene yerler, tünel ve drenaj kuyuları bunlardan sadece bazılarıdır. Bu tip pompalar oldukça zorlu koşullara dahi dayanabilir. Bu anlamda arızalanma ihtimalleri de son derece düşük olarak değerlendirilir. Uzun ömürlü olarak rahatlıkla kullanılabilen pompalar, deniz suyu ile alakalı çalışmalarda da değerlendirilir. Kavitasyona dair problemler, bu tip pompaların en önemli handikabıdır. Likit besleme bu tip olumsuzlukları her ne kadar düşürse de her şeye rağmen kaçaklara karşı tüm önlemlerin alınması gerekir. Dalgıç Pompası CE Belgesi bu tip konular için olmazsa olmaz bir belge niteliğindedir.

 

Dalgıç Pompa CE Belgesi Neden Önemli?

 

Var olan kaynakların yetersiz kaldığı durumlarda dalgıç pompalar adeta kurtarıcı olabiliyor. Dalgıç pompalar hem içme hem de kullanım sularına dair çok etkili çözümler sunabiliyor. Özellikle ekonomi dostu ve yenilikçi ürünler, kullanıcılara kısa ve orta vadede nefes aldırmayı başarıyor. Çok farklı işlevleri olan dalgıç pompa çeşitlerinden söz etmek olasıdır. Mesela yağmur sularının tekrar kullanılmasına ilişkin etkili bir şekilde rol alan domestik pompalar dikkat çekicidir. Yağmur suları dışında atık sular ya da temiz sular için de çok farklı modeller sunulmaktadır. Var olan kaynakların eksik kaldığı durumlarda dalgıç pompalara sıklıkla başvurulur. Tarlalarda, drenaj işlemlerinde, kuyu ve kanalizasyonlarda, dalgıç pompalar etkin şekilde kullanılır. Tabi dalgıç pompaların doğru ve verimli bir şekilde kullanılması için rutin bakımlarının zamanında yapılması çok önemlidir. Gerek bakım, gerekse de denetim ve onarım süreçleri, bu anlamda kritik bir rol oynar. Dalgıç Pompası CE Belgesi ile oluşabilecek her türlü aksaklığın önüne geçmek mümkündür. Sürdürülebilir, ekonomik ve güvenli bir kullanım için sorumluluk bilinciyle hareket etmek, belirleyici bir faktör olarak kabul edilir.

 

Mevzuatın Amaçları

 

Dalgıç pompalara dair değerlendirme süreci, “Elektrikli Ekipmanlar ile Alakalı Yönetmelik” kapsamı içinde değerlendirilir. Vita Sertifikasyon belgelendirme sürecini profesyonel bir çerçevede ve mevzuata uygun şekilde yönetir. Bu süreçte özellikle teknik dosya ve elektriksel güvenlik testleri, CE Belgesi alabilme noktasında son derece mühimdir. Uzman mühendis kadrosu sayesinde teknik dosyanız uluslar arası mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu cihazların 480 volttan yüksek olmaması ön görülür. Ayrıca 90 dereceyi geçmeyen sıvılar için tercih edilmelidir. Bu mevzuat; sabit sirkülasyon pompalarında, yanıcı sıvılar için kullanılan pompalarda, klorlayıcılarla donatılan pompalarda ve endüstriyel maksatlarla üretilen pompalarda geçerli değildir. Dalgıç Pompası CE Belgesi amacı, dalgıç pompalara dair piyasa gözetimini diri tutmaktır. Tüm denetimler bu amaca uygun olarak oluşturulmuştur. Ayrıca; marka özelinde piyasa taraması yapmak, istatistiki veriler oluşturmak, tüketicilerin korunmasını sağlamak ve ürünlere dair referanslar oluşturmak, haksız rekabetin önüne geçmek, riskli ürünleri piyasadan kaldırmak, piyasa içinde denetimler sayesinde farkındalık yaratmak, diğer önemli amaçlar arasındadır.