CE Belgesi

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi, CE İşareti bulundurmaya yönelik şartları karşılayan ürünlere verilen bir belgedir. CE İşareti almaya yönelik şartlar ise genel olarak; Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde bir ürünün serbest dolaşabilmesi için sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili standartlara ya da gerekliliklere uygunluğunu gösteren işarettir. Diğer bir ifadeyle Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde satılan ürünler için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir. Bu işaret; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlanabilir ancak ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de vardır.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde birçok kimyasal ürün üretilebilmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı (Poli Vinil Clorür – PVC gibi) çok işimize yararken bir kısmı ise zararlı (paraben, ftalat vb.) olabilmektedir. İşte bu kimyasalların insan sağlığı ile ilgili bazı standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin istediği bir şeydir. Aslında CE işareti de bu kapsamda yapılan bir düzenlemedir. CE işareti, ilgili üreticinin garanti beyanı ya da anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için pasaportu olarak ifade edilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi olmayıp, üzerinde bulunduğu ürünün; insan sağlığı ve güvenliği ile çevreye dair bazı standartları karşıladığının bir göstergesidir. 

CE Belgesi ve CE İşareti Edinme

Eğer bir ürün riskli ürün kategorisinde değilse; CE İşareti bu ürün için yetkili bir kuruluş tarafından verilmemekte olup, üretici ürününe bu işareti kendisi iliştirir. Ancak ürün riskli ürün kategorisinde ise CE işareti iliştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalıdır. Örnek olarak;

•    Eğer ürün riskli ürün değilse; üretici, ürünün temel gerekliliklere uygunluğunu kendisi söyleyebilir veya bildirebilir. Burada önemli olan; üreticinin bu büyük mesuliyeti (sorumluluğu), güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması ya da almasıdır. Eğer bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü ve markayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB tarafından da resmi olarak tanınan bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti iliştirilmesine izin verebilir. 

El Temizleme Jeli CE Belgesi

Son yıllarda ortaya çıkan Covid-19, SARS, Ebola, MERS gibi hastalıklar dolayısıyla kullanımı ve önemi giderek artan ürünlerden biri de maskeler, el temizleme jelleri (dezenfektanlar) ve tulumlardır. El temizleme jelleri, sıvıları ve mendilleri içerdikleri maddelere göre; dezenfektan, anti-bakteriyel, anti-fungal ve genel temizleme gibi sıfatlar alabilirler. Dezenfektanların alkol oranı %60 ila %80 arasında değişebilmektedir. Etkili bir dezenfektanın en az %70 oranında alkol içermesi gerektiğini söyleyenler de vardır. Dezenfektanlar virüslere karşı etkilidir. 

Ülkemizde, El Temizleme Jeli CE Belgesi işlemi (yani el temizleme jellerine CE belgesi verme işlemi), yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. Üreticiler, CE belgesi veren firmalara başvurarak ürettiği temizleme jellerinin belgelendirilmesini sağlayabilir ve bu sayede; AEA’da serbestçe satış yapma hakkı, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti elde edebilir.

El Temizleme Jeli CE Belgesi işlemi kapsamında verilebilecek belgeler;

•    TS EN 1040 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler – Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin temel bakterisidal etkinliğinin değerlendirilmesi için kantitatif süspansiyon deneyi),
•    TS EN 1275 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler – Temel fungusidal (mantarlara karşı etkili olarak açıklanabilir) aktivite),
•    TS EN 1500 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler- Hijyenik el ovalama maddesi)
olarak sıralanabilir. 

CE İşareti Uygulamasında Karşılaşılan Sahtekârlıklar

Asıl amacı Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde ürünlerin serbest dolaşımı için alınması gereken bir izin belgesi gibi olan CE İşareti, yasa dışı şekilde de kullanılabilmekte ve bu konuda sahtekârlık yapılabilmektedir. AB ülkelerinde üretim ve AB´ye ihracat yapan firmalar bu tarz sahtekârlıklardan veya yasa dışı faaliyetlerden olumsuz etki görebilir ve bazı yeni düzenlemelerle karşılaşabilirler. Bu tarz sahtekârlıklar sonucunda yapılan yasal düzenlemelere hazırlanmak ise her firma için ayrı bir iş yükü ve masraf oluşturacaktır.

Bu sahtekârlıklara örnek olarak; bir olayda CE işaretini “China Export”, Çin İhraç Malı anlamında kullandığını savunan kuruluşlar olmuştur. Bu kuruluşlar bu tarz savunmalar ile kendilerini haklı çıkaracak hukuki bir zemin elde etmeye çalışmışlardır. Bu tarz durumlar saptandığında veya belirlendiğinde, ilgili üretici ve/veya onun AB´deki temsilcisi tazminata ya da AB´de ürün satamama gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu tarz yaptırımlar ile sahtekârlıkların önüne geçilmeye çalışılmakta ve tüketiciye güvenli ürün sunulması amaçlanmaktadır. 

CE Belgesi İle İlgili Diğer Hususlar

Üreticiler ürünlerini AEA pazarına sunarken; ürünlerinin ve üretim süreçlerinin, yönetmeliklerdeki hükümlere uygunluğunu sağlamalı ve gerekli tüm tedbirleri almalıdırlar. Bu tedbirlerin önemlileri;

•    İlgili yönetmelikte yer alan işlemlere göre uygunluk değerlendirme yapmak veya yaptırmak,
•    Teknik dokümantasyonun hazırlanması,
•    “AB Uygunluk Beyanı” düzenlemesi,
•    Üye ülkedeki tüketicilerin ve son kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde kullanım talimatlarının ve güvenlik bilgilerinin sunulması,
•    İzlenebilirlik Gerekliliklerinin karşılanması,
•    CE işaretinin ürün üzerine iliştirilmesi, maddeleri ile belirtilebilir.