CE Belgesi

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA), bir inşaat malzemesinin performans değerlendirilmesini o ürünün temel karakteristikleri ile yapan teknik bir belgedir. Bu tanım, 1 Temmuz 2013 tarihinde tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üyelerinde yürürlüğe giren Construction Products Regulation (EU/305/2011) (İnşaat Malzemeleri Yönetmeliği) belgesinde tanımlanmıştır.

Avrupa Teknik Değerlendirme, AB üye ülkeleri, AB Ekonomi Bölgesi ve Türkiye ve İsviçre’de geçerli olmak üzere, bir yapı ürününün temel karakterleri beyan edilmek üzere performansı hakkında bilgi içermektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU’nda ifade edildiği üzere ETA’sı alınan ürün CE işareti iliştirilerek Avrupa pazarında hiçbir engelle karşılaşmadan pazarlanabilir. CE işaretlemesi, bir ürünün harmonize Avrupa standardıyla (hEN) uyumlu olarak veya Avrupa Teknik Onay / Değerlendirmesine (ETA) uygun bir şekilde üretildiğini ve kontrol sürecinden geçtiğini gösterir. ETA´lar, uyumlu bir EN standardının olmadığı durumlarda CE işaretlemesi için temel olarak alınabilir. Öte yandan, ETA´lar isteğe bağlı olarak hazırlanır, AB direktifleri veya mevzuatı uyarınca zorunlu kılınmamışlardır. Üreticiler CE işaretlemesini, inşaat ürünlerinin Avrupa standardı uyumlu standartlara uygun olduğunu veya ETA onayına sahip olduğunu beyan etmek adına kullanabilirler. Bu belgeler, ürünlerin CE işaretlemesini kullanabilme hakkına haiz olmaları için barındırmaları gereken özellikleri belirlemenin yanı sıra, ürünlerin üretim süreçlerinin nasıl gözetildiği ve incelendiğini de tanımlar.

–  ETA Belgesi üreticilere ürünlerinin Avrupa Birliğinde kullanılması için bir yol sunmaktadır.

–  ETA Belgesi Avrupa Değerlendirme Dökümanları (European Assessment Documents – EADs) ya da Avrupa Standartları (European Standards – hENs) gibi harmonize teknik standartlarda tamamen veya kısmen kapsanmamış ürünlere verilir.

–  ETA Belgesi Avrupa Birliğinin tüm 28 üye ülkesinde, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinin tamamında ve İsviçre’de geçerli bir belgedir. Belge ayrıca Avrupa Birliği ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (Mutual Recognition Agreement – MRA) imzalamış olan diğer ülkelerde de tanınmaktadır. ETA Belgesi üretici için Performans Deklarasyonu (Declaration of Performance – DoP) için başlangıç noktasıdır.

İTB Araştırma Kurumu, Türkiye’de yapı malzemelerine UTO Belgesi vermek için TSE ile birlikte yetkilendirilmiş ilk, ETA Belgesi vermek için yetkilendirilmiş ilk ve tek kuruluştur.

ETA Belgesi ürün geliştirme, Ar-Ge ve yenilikçi ürünlere zaman, emek ve para harcayan kurumsal yapı malzemeleri üreticileri için haksız rekabeti önlemek ve Avrupa Birliğine ihracat vizesi anlamına geldiği için son derece önemlidir.

Gerek Avrupa Birliği’nde, gerekse Türkiye’de yenilikçi ürünlerin önemli bir bölümü, artan çevre bilinci sayesinde yapılarda ısı yalıtımına yönelik geliştirilmektedir. Bu ürünler yapılarda daha iyi ısı yalıtımı sağlayarak daha az yakıt kullanılmasını sağlamakta, bu yol ile de çevreye daha az zarar verilmesi amaçlanmaktadır.

ETA (European Technical Aprroval – Avrupa Teknik Onayı) Kapsamı

ETA Belgesi, kullanıcılara bir yapı malzemesinin temel özelliklerinin amaçlanan kullanımında performansı ile ilgili güven verilmesini sağlar. ETA Belgesi sayesinde yapı malzemelerinin serbestçe nakledilmesi mümkün olur ve hedeflenen Tek Avrupa Pazarına doğru bir adım atılmış olur.

ETA Belgesi yetkilendirilmiş bir Teknik Değerlendirme Kuruluşu (Technical Assessment Body – TAB) tarafından üreticinin isteği üzerine verilir.

Her ETA dokümanında yer alan bilgiler aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

–   Üretici ve ürün tipi ile ilgili genel bilgiler

–   Ürünün tanımı ve hedeflenen kullanımı

–   Ürünün performansı ve bu değerlendirme için kullanılan metodların detayları

–   Uygulanan Performansın Sürekliliği Değerlendirmesi ve Doğrulama sistemleri (Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP)

1 Temmuz 2013 tarihinden sonra verilen ETA belgeleri sürekli geçerli kalmaktadır. Verilen her belge EOTA resmi web sayfasında yayınlanır. 30 Haziran 2013 tarihine kadar verilen ETA belgeleri (bu tarihe kadar Avrupa Teknik Onayı ismi ile) geçerlilik süreleri sonunda (en geç 2018 yılında) yürürlükten kalkacaktır. 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra tüm ETA Belgeleri Avrupa Değerlendirme Dökümanlarına (European Assessment Documents – EADs) dayalı olarak verilmektedir.

Yönetmeliklerde ise Avrupa Teknik Onayı (ETA); Tâbi olduğu bir uyumlaştırılmış standart bulunmayan malzemelere ilişkin olarak, açıklayıcı dokümanlar çerçevesinde Açıklayıcı Dokümanlar dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesi olarak geçmektedir.