CE Belgesi

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi


Günümüzde ısıtma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, sıcak su elde etme ve buna benzer uygulamalarda gaz yakan cihazlardan yararlanılmaktadır. Bu cihazlar içerisine başta kombi, fırın, ocak vb gibi hemen her evde bulunan ürünler girse de; bu alanda düzenlenen CE belgesi, konut ve sanayide kullanılan ve gazla çalışan her türlü ürünü kapsamaktadır.

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi olması zorunluluğu, Avrupa Komisyonu (EC) tarafından 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanan yönetmelik (Regulation (EU) 2016/426 Appliances Burning Gaseous Fuels) ile belirlenmiştir. Bir geçiş döneminden sonra 21 Nisan 2018 itibariyle de bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, AB ülkelerinde yönetmelik kapsamında üretilip piyasaya sürülecek her türlü ürün Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi direktifine uymak zorundadır. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2018 tarihinde 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi ‘nin Amacı


Yanma işlemi hangi uygulama için olduğu farketmeksizin kontrollü şartlar altında gerçekleşmediğinde canlıların ve çevredeki mal ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi ile çalışması gazların yanması prensibine dayanan cihazların, insan, hayvan ve eşyaların güvenliği konusunda bir tehdit oluşturmayacak şekilde üretilmesi ve devreye alınması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, gaz yakan bir cihazın üretim aşamasından son kullanıcının hizmetine sunulmasına kadar geçen bütün süreç Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi direktifi kapsamındadır.
 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Hangi Ürünler İçin Geçerlidir?


Bu direktifin kapsamı oldukça geniş olup yemek yapma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, yıkama veya sıcak su eldesi gibi amaçlarla kullanılan her türlü ürün gaz yakan cihaz kategorisine girmektedir. Ayrıca, bu ürünlerin doğru çalışması ve monte edilmesi için geçerli bütün donanım, teçhizat ve emniyet araçları da yine Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi kapsamındadır. Bu bağlamda, yönetmeliğin temel olarak şu ürünleri ilgilendirdiğini söyleyebiliriz:


–    Ev tipi veya endüstriyel tip ocaklar ve fırınlar
–    Kuzine, yer ocağı, pasta-börek fırınları, döner ocakları, konveksiyonel fırınlar, kaynatma tencereleri vb gibi gazla çalışan profesyonel mutfak ekipmanları
–    Kombiler ve şofbenler
–    Üflemeli gaz brülörleri
–    Dedantörler
–    Gaz vanaları
–    Gaz yakıtlı cihazları için kullanılan kontrol ekipmanları
–    Kamp ocakları
–    Gaz yakıtlı barbeküler, mangallar vs.
–    Ateşleyiciler
–    Gazla çalışan hava ısıtıcıları
–    Merkezi ısıtma kazanları
Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi kapsamında bahsedilen “gaz”ın 1 bar basınç ve 15oC şartlarını sağlayan gaz fazındaki akışkan olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bunun yanında, yönetmelik gereğince, bahsi geçen cihazlarda normal su sıcaklığının 105oC’yi aşmaması gerekmektedir.
 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Avantajları


Ürettiği ürünler için bu belgeyi alan işletmeler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantajı elde etmektedir. Bu belge ile;

–    Gaz yakan cihazlar, donanımlar veya ekipmanlar ile ilgili bütün güvenlik kurallarına uyum sağlanır.
–    Üretilen ürünleri ilgilendiren yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur.
–    Ürünler, AB pazarına sunulabilir.
–    Firma prestiji artar ve yeni pazarların önü açılır.
–    İşletme bünyesindeki bütün birimler ve çalışanların ürün güvenliği bilinci artar.
 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Nasıl Alınır?


CE Belgesi, piyasaya sunulan ürünler için güvenlik, sağlık ve çevre gerekliliklerinin asgari düzeyde karşılandığı göstermektedir. Bu bağlamda, gaz yakan cihazlar veya CE Belgesi ‘nin gerekli olduğu diğer ürün grupları için belgelendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’nın internet sayfasında CE Belgesi zorunluluğu getirilen ürünler ile ilgili bilgilere erişilebilmektedir. Bu sayfa üzerinden ülkemizde ve yurt dışında Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi sahibi olan firmalar ve belgeli ürünlerine de ulaşılabilmektedir.

Gaz yakan cihazlar üretip CE belgesi almak isteyen kuruluşların belgelendirme sürecini mutlaka bir danışmanlık firması ile yürütmesi gerekmektedir. Belge başvurusu için gerekli dokümanların düzenlenmesi, cihazlar için uygunluk değerlendirme prosedürleri, deney raporları, kurulum ve kullanma talimatları, onay sertifikaları vb gibi bütün konularda danışmanlık firması sizlere gereken desteği sağlayacaktır.
Yönetmelik kapsamında cihaz ve donanımların uygunluk değerlendirme prosedürleri şunlardır:


1.    Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi
2.    Modül C2: Üretimin dahili kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk
3.    Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tip uygunluk
4.    Modül E: Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
5.    Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
6.    Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk


Yönetmelik (AB) 2016/426 Gaz Yakıtları Yakan Cihazlar
Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır. Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsamaktadır. Bu cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur. Donanımlar, sadece bu yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur. Bu yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.


Gaz Yakıtları Yakan Cihazları İmalatı ve Piyasaya Arzı

–  İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın veya donanımın piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

–  İmalatçı, cihazın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde ya da cihazla birlikte verilen belgede, kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtmelidir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

–  İmalatçı, seri üretimin bu yönetmeliğe uygun olarak devam etmesi için prosedürlerin uygulanmasını sağlar. Gerektiğinde, süreç içerisindeki kontrolleri yapar.

–  Bir cihazın ya da donanımın tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikleri ve cihazın veya donanımın uygunluğuna ilişkin olarak beyan edilen uyumlaştırılmış standartlar ya da diğer teknik özellikler yeterince dikkate alınmalıdır.

–  İmalatçı, bir cihazın taşıdığı risklerle ilgili olarak; tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan cihazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan cihazlar ve donanımlar hakkında şikâyetlerin bir kaydını tutar. Aynı zamanda bu izleme faaliyetleri konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

–  İmalatçı, donanımın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde veya donanımla birlikte verilen belgede, kendi adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir.

–  Tüm iletişim bilgileri, Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

–  İmalatçı, piyasaya arz edilen bir cihaz ya da donanımın bu yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda söz konusu cihaz ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca cihazın ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ya da cihaz ya da donanımın piyasada bulunduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

–  İmalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrultusunda, cihaz ya da donanımın bu yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, yazılı veya elektronik ortamda sunar.

–  İmalatçı, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri cihazlardan ya da donanımlardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.

–  Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

–  Talep edilmesi halinde, yetkili temsilcinin görevlendirmesine konu cihaz ya da donanımların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkilileriyle işbirliği yapılmalıdır.

–  Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebine istinaden, bir cihazın ya da donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığa ya da üye ülke yetkili makamlarına sunmalıdır.

–  AB uygunluk beyanı ve teknik dosyanın, cihazın ya da donanımın piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle, talep halinde Bakanlığa ya da üye ülkelerin piyasa gözetimi ve denetimi makamlarına sunulmak üzere saklanmalıdır.