Gizlilik Taahhütnamesi

VİTA SERTİFİKASYON’ nun tüm faaliyetlerinde “Güvenilirlik” ve “Gizlilik” esastır. VİTA SERTİFİKASYON olarak, belgelendirme hizmetine başvuran ve hizmet alan kişilerin zarara uğramaması için; hiçbir şekilde kişisel bilgiler ile hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyulacağını taahhüt ederiz. 
VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme hizmetiyle ilgili kurum içerisinde muhafaza edilen dokümanlar ve kayıtlar ile elektronik ortamda saklanan her türlü bilgi 3. tarafların erişimine kapalı bir şekilde muhafaza edilmektedir. 

Kalite yönetim sistemi dahilinde oluşturulan ve muhafaza edilen her türlü kayıt ve bilgilerin 3. taraflara geçmesini, belgelendirme hizmetinin gerekliliklerini yerine getirecek teknik personel gizliliği sağlamaya yönelik tedbirler ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güvence altına alınmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun ortaya koyduğu kurallar, Türk Akreditasyon Kurumunun akreditasyon prensipleri ve TS EN ISO/IEC 17024 standardının gerekleri çerçevesinde, belgelendirme hizmetinden faydalanan kişilere ait gizli kalması gereken tüm bilgiler korunur. Kalite sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.