GPP

GPP Belgesi (İyi Eczane Uygulamaları)

 

Uluslararası alanda GPP (Good Pharmach Practices) olarak bilinen uygulama ülkemizde aynı zamanda İyi Eczane Uygulamaları olarak da ifade edilmektedir. Bu uygulama, eczacıların uluslararası kalite standartları çerçevesinde optimum şekilde ve kanıta dayalı hizmet vermesini sağlamalarına kılavuzluk etmektedir.

GPP Amaç ve Kapsamı


1992 yılında Uluslararası İlaç Federasyonu (FIP), topluma kaliteli hizmet verilmesi için “İyi eczane uygulaması” adı altında eczanelere yönelik standartlar geliştirmiştir. Bu standartların gerçekleşmesinde sağlık uzmanları olarak eczacılar önemli bir rol oynamaktadır. Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme, ilaçların potansiyel faydaları ile bilgilerin doğru aktarılması, sağlık sorunu olan hastalara kaliteli hizmet verilmesi ve ilaçların saklama koşulları ile ilgili sağlık sistemi ile ilgili konuları içermektedir.


İyi Eczane Uygulamaları ´nın kapsamı şöyle sıralanmaktadır:


•    Hastalara kolayca ulaşılabilir olma,
•     sağlıkla ilgili sorunların belirlenmesi ve yönetilmesi,
•     ilaçların etkinliğinin sağlanması;
•     ilaçların zarar görmesinin önlenmesi
•     sınırlı sağlık ürünlerinin sorumlu bir şekilde kullanılması.
 

İyi Eczane Uygulamalarının Gereklilikleri


•    Eczacının önceliği hastaların refahıdır.
•    Eczacılık hizmetinin temeli, hastalara ilaç kullanımı konusunda kaliteli ve doğru bilgi verilmesi, ilaç ve diğer sağlık bakım ürünlerinin tedarik edilmesidir.
•     Eczanenin amacı hastalarla ilgilidir ve bu açıkça tanımlanmıştır.
•    Profesyonel sağlık hizmetleri kapsamında multidisipliner işbirliği
hasta güvenliği açısından en önemli faktördür.


İyi Eczane Uygulamaları kapsamında eczacıların dahil olduğu dört ana rol bulunmaktadır:

 

1.    İlaçları ve diğer sağlık ürünlerini güvenli bir şekilde tedarik etmek ve depolamak. Eczane dahilinde hazırlanan ilaç ve sağlık bakım ürünlerinin her türlü karışımını belirli standartlar çerçevesinde gerçekleştirmek.

•     Bu faaliyetler için asgari ulusal standartlar oluşturulmalıdır.
•    Eczacılar ilaç hazırlama alanlarının uygun olmasını sağlamalıdır.
•    Kullanılan tıbbi ürünleri temiz ve güvenilir olmalıdır.
•    Kalite standartları doğrultusunda hammadde ve ekipman için yazılı formüllere uyularak steril bir ortamda hazırlanmalıdır.
•    Tedarikten sorumlu eczacılar, ihale sürecini şeffaf, profesyonel ve etik bir şekilde gerçekleştirmelidir.
•    Tedarikten sorumlu eczacılar tedarik sürecini kalite güvence ilkeleri ile desteklemelidir.
•    Eczacı, lisanssız, sahte, yanlış etiketlenmiş ilaç ve sağlık ürünlerini tedarik edemez ve bu ürünlerin sisteme girişi yapılamaz.
•     Tedarikten sorumlu eczacılar tedarik sürecini doğru, zamanında ve güvenilir bir bilgi sistemi ile desteklemelidir.
•    Eczacılar, ilaç kıtlığı ve acil durumlarda erişilebilir bilgi sağmalıdır.
•    Eczacılar, herkes için uygun depolama koşullarının sağlandığından emin olmalıdır.
•    Eczanede veya sağlık hizmetlerinde kullanılan, özellikle kontrollü maddelerde  standartlara uymalıdır.
 

2.    İlaç tedavisini etkin bir şekilde sunmak.

•    Eczacılar, eğitim seviyesi, kültürel inançlar, okuryazarlık, dil, din,
 fiziksel ve zihinsel farklılıkları gözetmeden tüm hastaları aynı şekilde kabul etmelidir.
•    Eczacılar,  reçetelerde yazan ilaçları doğru bir şekilde hastalara vermelidir. Uygun kullanım koşullarını açık bir şekilde ifade etmelidir.
•    Eczacılar standart bir işletme prosedürü oluşturmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda hastaları hekimlere, uzmanlara veya diğer sağlık hizmetlerine yönlendirmelidir.
•    Eczacılar her hastayı kişiye özel düşünmelidir.
•    Eczacılar, gerekli klinik ve hasta verilerini belgelemelidir.
•    Eczacılar yeterli miktarda, ilaç bulundurmalıdır.
•    Eczacılar anti mikrobiyallerin uygun kullanımı hakkında bilgi vermelidir.
 

3.    Eczacılar profesyonel olarak çalışmalı ve kendilerini geliştirmelidir.

•    Eczacılar sürekli eğitimi yaşam felsefesi haline getirmelidir.
•    Bilgi ve becerilerini mesleki anlamda verimli kılmak için geliştirmelidir.
•    Eczacılar tıbbi ürünlerle ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahip olmalıdır.
 

4.    Eczacılar, sağlık sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik katkıda bulunmalıdır.

•    Eczacıların hastaları ile paylaştıkları bilgilerin, kanıta dayalı, diğer sağlık uzmanlarının bilgileri ile doğru orantıda, nesnel, anlaşılır olmalıdır.
•    Eczacılar sağlık için eğitim materyalleri geliştirmeli ve / veya kullanmalıdır.
•    Eczacılar, hastalara ve hasta bakıcılara, bilgileri analiz ederek sunmalıdır.
•    Eczacılar, koruyucu bakım faaliyetlerine ve hizmetlerine katılımda bulunarak toplumu bu konuda bilgilendirmelidir.
•    Eczacılar diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde olmalıdır.

İyi Eczane Uygulamaları Eğitimi


İyi Eczane Uygulamaları eğitimi Türk Eczacılar Birliği tarafından oluşturulan hizmet içi programlar doğrultusunda yapılmaktadır. Eğitim süreci ve sertifikasyonu yine Türk Eczacılar Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir.

İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) Belgesi


GPP İyi Eczane Uygulamaları ’nin spesifik standartları, ulusal eczacılık meslek kurumu çatısı altında geliştirilebilmektedir. İyi Eczane Uygulamaları bir kılavuz niteliğindedir ve eczacılar, hastalar ve diğer sağlık uzmanları yararına bir takım mesleki hedefler olarak tavsiye edilmektedir. Projenin ileri taşınmasına yönelik sorumluluk, her bir ulusal eczacılık meslek kurumunun elinde olmalıdır. Türk Eczacılar Birliği bu tavsiyeler kapsamında iyi eczane uygulamaları belgesi için gerekli eğitimleri düzenlemektedir.