CE Belgesi

Beton G Belgesi Nedir?

G Belgesi Yapı malzemeleri sektöründe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiş kalite belgesidir. Birden fazla bileşen malzemeden oluşan her bir ürün G Belgesi almak zorundadır. Aksi halde ürün piyasaya sürülemez.

G Belgesi alabilmeniz için ürününüzün İTT yani İlk Tip Testleri’nin mutlaka akredite olmuş bir laboratuvarda yapılması gerekmektedir. Ürünün ilk tip testlerinden sonra ilgili standart kapsamında hazırlanmış belgelendirme sistemi ile ürün imalatı girdi kontrolleri planlanmalı ve ürün kalite deneyleri yapılmalıdır. Belgelendirme çalışmaları ürün hakkındaki performans beyanlarının ve ürün etiketlerinin hazırlanıp müşteriye ürünle birlikte sunulmasını zorunlu kılar.

G Belgenizi Nasıl Alacaksınız?

Beton G belgesi almanın ilk aşaması firmanızda yapılacak ön incelemedir. Bu aşamada G belgesi alınacak ürünle ilgili yasal standartlar incelenir, yapılması gereken test ve deneyler belirlenir. Daha sonra ilgili bölümlerin personeli ürün standartları ve yükümlülüklerle ilgili eğitilir. Organizasyon şemaları ile görev, yetki ve sorumluluklar tespit edilir.

Ürünle ilgili ulusal standartlar doğrultusunda uygulanacak test ve deney yaptırılarak kayıt altına alınır. İstenmesi halinde dış laboratuvar deneyleri de yapılabilir. İlk tip testleri deney sonuçlarının beklenen düzeyde olması durumunda firmaya G Uygunluk Beyanı hazırlanır. Ürününüzün deney sonuçları, G uygunluk beyanınız ve gerekli diğer dokümantasyon bir araya getirilerek G Belgesi teknik dosyanız hazırlanır.

Daha sonra yerinde denetimler yapılır ve uygunsuzlukların bulunması halinde firmaya bunları gidermesi için süre verilir. Verilen zaman içinde uygunsuzlukların giderilmesi neticesinde firmaya G Uygunluk Belgesi düzenlenir ve teslim edilir. Firmanız, belgelendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından periyodik kalite kayıtlarını tutmaya devam eder ve yasal saklama süreleri boyunca muhafaza eder.

Hazır Beton G Belgesi Süreci

Beton G belgesi alma prosedürlerinizde uzman denetim ve değerlendirme kuruluşundan destek almanız işlerinizi önemli ölçüde kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Beton G belgesi almak üzerine tüm sorularınız için Vita Sertifikasyon’un uzman ekibiyle hemen irtibata geçebilir, size özel teklifinizi alabilirsiniz.

Hazır Beton G Belgesi alma sürecinizde öncelikle TS EN 206-1 Hazır Beton standardı temel alınarak Fabrika Üretim Kontrol Sistemi belgelerinizin hazırlanması gereklidir. Bu belgeler kalite el kitabı, G ürün etiketleri, teknik dosya, prosedürler, planlar ve ilgili diğer formlardan oluşmaktadır.

Yukarıdaki belgelerin hazırlanması sonrasında belgelendirme kuruluşunun denetim talep edilir. Denetim, kalite kayıtları denetimi ile ürün denetimi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Denetiminin başarıyla tamamlanmasının ardından denetçi gözetiminde beton ürünlerinden numune alınır ve akredite edilmiş laboratuvarlarda numunelerin kırımı yapılır. Kırım sonuçları istenen performans aralığında çıkan ürünler G Belgesi almaya hak kazanır.

Alacağınız G Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 yıldır. Belgelendirme yapıldıktan sonraki yıl içerisinde denetçi kuruluş tarafından habersiz olarak 3 defa hazır betonlarınızdan örnek alınır ve teste gönderilir. Süresi dolan belge her yıl yenilenmelidir.

G Belgesi İçin Sizden İstenecek Evraklar

G Belgelendirme başvurusu için ilk aşamada aşağıda bulunan evraklara sahip olmak zorunludur.

• Ticaret sicil gazetenizin fotokopisi
• İmza sirkülerinizin fotokopisi
• Vergi levhanızın fotokopisi
• Oda kayıt veya faaliyet belgeniz
• Ruhsat izin belgeleriniz

Yapılacak olan başvurudan sonra bir başvuru yazısı düzenlenir ve yapılacak denetime hazırlanılır. Hazır beton tesislerinde denetim sırasında aşağıda listelenen analiz ve testler de istenmektedir.

• Çimentonun analizi ve ilgili CE Belgesi
• Katkı analizleri ve ilgili CE Belgesi
• Agrega analizleri ve CE Belgesi
• Laboratuvar cihazları kalibrasyon sertifikaları
• TS 1008 Standardına uygun beton karma suyu analizi
• Hazır beton dizayn ürün reçeteleri
• Laboratuvar personeli eğitim sertifikaları
• Hazır beton irsaliye örneği

Gerçekleştirilecek olan G Belgesi denetiminde sistem belgelendirme incelemesiyle birlikte firmanın istemiş olduğu beton sınıflarından İlk Tip Deneyleri için numuneler alınır. Alınan numunelerin 28 günlük basınç dayanımlarının TS EN 206 standardında belirlenen standart sapma değerlerinin üzerinde olması zorunludur.

G Belgesi Almanın İşletmenize Faydaları

• Performans artışı sağlar ve ürün maliyetlerini düşürür,
•  İşletmenizin verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına yardımcı olur,
• Diğer izin ve yetki belgelerinin elde edilmesini kolaylaştırır,
• Ürününüzün güvenlik ve sağlık standartlarına uymasını, böylece hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar.

Hazır Beton G Belgesi Mecburiyeti

Hazır beton, TS EN 206 standardının kapsadığı G Uygunluk Belgesi’ne tabidir. G İşareti Yönetmeliği’ne göre geçerli uygunluk teyit sistemi “1+”dır ve bu tam ürün belgelendirmesi demektir. 1+ uygunluk teyit sistemine göre üreticinin ve değerlendirme kuruluşunun sorumlulukları şunlardır:

• Hazır beton üreticisinin TS EN 206-1 standardına göre kuracağı Fabrika Üretim Kontrol Sistemi değerlendirme kuruluşu tarafından ilk sistem denetimine tabi tutulacak ve her beton sınıfından başlangıç tip testi için numune alınacaktır.

• Beton üretim tesisi mevzuata uygunsa veya tespit edilen uygunsuzluklar belirtilen sürede giderilmiş ise hazır beton tesisi için 1 yıl geçerlilik süresi olan G Uygunluk Belgesi düzenlenir. İşletme yılda bir denetime tabii tutularak bu belgenin süresi 1 yıl daha uzatılabilir.

• Belgelendirmeden sonraki bir yıl içinde yılda en az üç kez olmak üzere habersiz ürün ve tesis denetimi yapılması ve tesis ile ürün denetimlerinin başarıyla geçirilmesi gereklidir.

G Uygunluk Beyanı İçin Gerekli Bilgiler

G Uygunluk beyanı G belgesi alan firma tarafından hazırlanır ve ürünün teknik özellikleriyle test performans bilgilerini içerir. G uygunluk beyanı hazırlamak için belgelendirme işlemlerine başlanması gerekmektedir. Ürünün teknik özelliklerine göre düzenlenecek şunların olması gereklidir:

• Firmanızın adı ve adresi
• Ürünün standardı
• Ürünün sınıfı
• Ürünün teknik detayları
• Ürünün tabi olduğu yönetmelikler

Değerli beton üreticilerimizin Kurumsal Yönetim Danışmanlığı konusunda ihtiyaç duyduğu tüm uzman destek hizmetlerini Vita Sertifikasyon olarak tek elden veriyoruz. 2007 yılından bugüne dek pek çok farklı sektörden 4000’i aşkın kuruluşa verdiğimiz danışmanlık desteği, bizden alacağınız Beton G Belgelendirme hizmetinin kalite güvencesidir.