CE Belgesi

IEC – Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Test Cihazı Standartları

 

IEC (International Electrotechnical Commission) – Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için uluslararası standartlar hazırlayan ve yayınlayan dünyanın önde gelen kuruluşudur. Endüstri, ticaret, test ve araştırma laboratuvarları, akademi ve tüketici gruplarından yirmi bine yakın uzman IEC Standardizasyon çalışmalarına katılmaktadır.
IEC, şirketlere, endüstrilere ve hükümetlere ihtiyaç duydukları uluslararası standartları karşılama, tartışma ve geliştirme için bir platform sunmaktadır. Tüm IEC Uluslararası Standartları tamamen konsensüs tabanlıdır ve IEC çalışmalarına katılan her ülkenin kilit paydaşlarının ihtiyaçlarını temsil eder.
IEC´nin kendisi herhangi bir uygunluk onayı sağlamamaktadır. Bu uygunlukların onayları bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından alınmaktadır.


IEC 61010-1 – Elektrikli cihazlar için ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı hakkında güvenlik gereksinimleri standardı:

Uluslararası IEC 61010-1 standardı, test ve ölçüm, endüstriyel proses kontrolü ve laboratuvar ekipmanı dahil olmak üzere çeşitli elektrik sistemleri için güvenlik gereksinimlerini belirtir. Standardın amacı, operatörler ve etrafındaki çevre ve ekipman için tehlikeleri en aza indirmektir. Standart kapsamı, bu ürünlerin kullanılabileceği tüm yerleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Böylece bu ürünlerin hem profesyonel hem de profesyonel olmayan sürümleri kapsam dahilindedir.

IEC 61010-2-034 – İzolasyon direnci için ölçüm ekipmanı ve elektrik mukavemeti için test ekipmanı hakkında standart:

Bu standart, 50 V alternatif akımı veya 120 V doğru akımı aşan bir çıkış voltajıyla yalıtım direnci için ölçüm ekipmanı ve elektrik gücü için test ekipmanı hakkındaki güvenlik gereksinimlerini belirtir.

IEC 61010-2-081 – Analiz ve diğer amaçlar için otomatik ve yarı otomatik laboratuvar ekipmanı için standart:

Bu standart, analiz ve diğer amaçlar için otomatik ve yarı otomatik laboratuvar ekipmanları için geçerlidir. Otomatik ve yarı otomatik laboratuvar ekipmanları, numunelerin bir veya daha fazla özelliğini ve parametresini ölçmek veya değiştirmek, tüm işlemi ya da sürecin parçalarını manuel müdahale olmadan gerçekleştiren aletler ve sistemlerden oluşur.

IEC 61010-2-201 – Kontrol ekipmanları için standart:

Bu standart, kontrol ekipmanı ve / veya ilgili çevre birimlerinin işlevini yerine getiren herhangi bir ürün için güvenlik gereksinimlerini ve ilgili doğrulama testlerini belirtir. Ayrıca makinelerin, otomatik imalat ve endüstriyel işlemlerin komuta ve kontrolünde kullanılan ürünler de bu standart kapsamına girmektedir.

IEC 61010-2-031 – Elektriksel ölçüm ve test için el probu montajları hakkında standart:

Bu standart, düşük voltaj ve yüksek voltajlı, zayıflatıcı olmayan prob takımları (tip A), yüksek voltajlı zayıflatıcı veya bölücü prob takımları (tip B) ve düşük voltajlı zayıflatıcı veya bölücü prob düzenekleri (tip C) olarak sıralanan elle tutulan ve elle manipüle edilebilen prob montajları için geçerlidir.

IEC 61557-14 – 1000 V alternatif akıma ve 1500 V doğru akıma kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği – Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için kullanılan ekipmanlar – Makineler için elektrikli ekipmanların güvenliğini test etmek için standart:

Bu standart, IEC 60204-1´e göre makinelerin elektrikli ekipmanlarının elektrik güvenliğini belirlemek için kullanılan test ve ölçüm ekipmanı için özel gereksinimleri tanımlar. Yüksek gerilim testleri sırasında ve test ekipmanının istenmeden kullanılması durumunda test yapan kişi ve etrafındaki kişiler için elektrik çarpmasına karşı ek koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca karşılaştırılabilir sonuçlar sağlamak için her ölçüm ve test işlevi için performans gereksinimlerini de tanımlamaktadır.

LVD – Alçak Gerilim Direktifi Testleri

 

Alçak Gerilim Direktifi (LVD – Low Voltage Directive – 2014/35 / EU), Avrupa ve birçok dünya pazarı için geçerli olan ve kullanıcılar için belirli voltaj sınırları dahilinde yüksek düzeyde koruma sağlamayı hedefleyen bir direktiftir. Giriş veya çıkış gerilimi dahil olmak üzere elektrikli ekipmanlardaki sağlık ve güvenlik risklerini kapsar.
Direktif, 50-1000 V alternatif akım ve 75-1500 V doğru akım arasında voltaj bulunan elektrikli ekipmanlar için geçerlidir. Ayrıca çoğu elektrikli ekipman için elektromanyetik alan emisyonlarının sağlık yönleri de LVD kapsamındadır. Bu kapsamda yer alan elektrikli cihazlar için LVD tüm sağlık ve güvenliği ele alır. Böylece elektrikli ekipmanın güvenli bir şekilde ve doğru uygulamalarla kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
LVD testleri, farklı özellikleri nedeniyle hem yüksek gerilim elektrik santralleri hem de alçak gerilim elektrik santralleri için topraklama kuralları, veri işleme ve iletişim ekipmanının topraklanması için uygulanan testleri içermektedir.
Alçak gerilim direktifinde sadece elektrik problemlerinden kaynaklanan riskler dikkate alınmaz, aynı zamanda elektrikli cihazlardaki kimyasal, mekanik ve diğer problemlerden kaynaklanabilecek tüm riskler de göz önünde bulundurulur.
Tüm bunların yanı sıra Alçak Gerilim Direktifi sağlık sorunlarını da dikkate almaktadır. Direktifte gürültü, ses, ergonomik konulardan ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkması muhtemel sağlık problemlerinden de bahsedilmektedir.
Genel anlamda LVD testleri aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:


–    Kaçak Akım Testleri
–    Topraklama Hattı Süreklilik Testleri
–    Canlı Parçaları Erişime Karşı Koruma Testleri
–    Isınma Testleri
–    Elektriksel Direnç Testleri
–    Neme Dayanıklılık Testleri
–    Olağandışı Çalışma Testleri
–    Yapısal testler
–    Deşarj Testleri
–    Çekme Testleri
–    Topraklama Testleri
–    İzolasyon Testleri
–    Top Basınç Testleri
–    Kızdırma Teli Testleri
–    Yüzey Kaçak Koruma Testleri
–    Yüksek Gerilim Testleri
–    Yanma Testi
–    Fiziksel Dayanım Testleri
–    Su ve IP Toz Testleri