CE Belgesi

İnşaat Ürünleri CE Belgesi

 

305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilmiş, piyasadaki inşaat ürünlerinin güvenli ve sağlığa uygun olup olmadığının denetlenmesini sağlayan bir kurallar bütünüdür.

305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi Avrupa Birliği üye ülkeleri ve direktif kapsamındaki ülkeleri bağlar. Bu bakımdan 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat ürünlerinin belli kurallara göre düzenlenmesi ve denetlenmesi sağlanır. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi inşaat ürünlerinin ulusal ürün standartlarına uygun, ulusal tekniklere göre ve yine diğer teknik özelliklere uygun şekilde piyasaya sunulmasını sağlar. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifinin amacı insan sağlığının, çevrenin ve işçilerin korunmasıdır. Bu kapsamda 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat alanlarında kullanılan tüm ürünlerin, bunları kullanacak işçilerin kurallara uygun davranması, ilgili ülkelerin yasalarına göre düzenlenen farklı kurallar varsa onlara da uyması gereklidir.


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat alanlarında kullanılan ürünlerin kullanım amaçları tanımlanmış ve kullanıcıların bunu göz önünde bulundurması beklenmektedir. İnşaat ürünleri 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine uygun şekilde üretilerek inşaat alanlarına geldikten sonra bu ürünleri kullanacak kişilerin temel düzeyde de olsa direktifle ilgili bilgileri bilmesi gerekir. Eğer bu konuda bir problem yaşanacağı düşünülüyorsa 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifinde ifade edildiği üzere alanda uzman bir denetim ekibinin bulundurulması da mümkündür.

 
305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifinin Özellikleri

 
305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi yasal çerçevede piyasadaki ürünlerin şeffaf bir şekilde etiketlenmesini, kullanım sırasında ortaya çıkacak risklerin en aza indirilmesi için belli kuralların uygulanmasını ve ilgili denetimlerin yapılmasını sağlar. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat alanlarında bu ürünlerin teknik bir şekilde kullanılması için inşaat işçilerinin de bu düzeyde uzman olması gerekmektedir. Bu sayede Avrupa Birliği Değerlendirme kurulunun da kurallarına uygun bir uygulama yapılmış olacaktır.


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat alanlarında kullanılacak ürünler kullanılırken iklim değişiklikleri ile jeolojik ve coğrafik özelliklerin farkları da mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bu tür konularda bilgi sahibi olunması ve düzenli olarak değişikliklerin izlenmesi için inşaat alanında ilgili ekiplerin bulunması gereklidir. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat ürünlerinin tüm kullanımları süresince insan sağlığı ve güvenliğine uygun hareket edilmesi gerekir. Tüm aşamalarda yapılacak değerlendirmeler ve denetimler ile bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi mümkündür.


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi Kapsamı


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre inşaat ürünleri üreticileri de denetlenmektedir. Bu bahsi geçen inşaat ürünlerinin üretim süreçlerinin de uygunluk belgesi alması gerekir. Bu noktada tüm süreç adım adım 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi standartlarına göre ilerlemek durumundadır.

 
305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi kriterlerine göre yapılan teknik değerlendirmeler sonrasında üreticilerin, dağıtımcıların, inşaat alanının, burada çalışacak işçilerin CE uygunluk belgesine sahip olması gerekir. CE uygunluk belgesi 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifinin içerdiği tüm kuralları denetleyen bir belgedir. CE belgesi aynı zamanda inşaat ürünlerinin tek başına da insan sağlığı ve güvenliği için herhangi bir risk içermediğini ifade eder.


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre CE belgesi alan ürünlerin kullanım aşamaları da değerlendirmeye girer. Yapılan performans değerlendirmeleri sonrasında başarısız olan ürünlerin CE uygunluk belgesinin iptal edilme ihtimali de bulunmaktadır diyebiliriz. Bu tür durumlardan kaçınmak için kurallara uygun hareket edilmesi gerekir. Yapılan testlerden sonra test sonuçları Avrupa Birliği Denetim Komisyonu kurallarında yer alan teknik detaylara göre değerlendirilir. İlgili prosedürlerin uygulanmasının ardından CE uygunluk belgesi verilir.


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi inşaat ürünlerinin küçük ölçekli yerler ve kişiler tarafından yanlış şekilde kullanılmasına engel olmayı hedefler. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre bireysel olarak üretim yapacak ya da ürünleri kullanacak kişilerin de yine aynı denetimlere ve değerlendirmelere tabi tutulması çok önemlidir.


Bu değerlendirme ve denetimler tüm ekonomik düzeyde yetkilileri bağlamaktadır. Ekonomik düzeyde yetkililer arasında ise üreticiler, ilgili temsilciler, dağıtımcılar, taşınabilir basınç ekipmanlarının sahipleri ve kullanıcıları yer almaktadır.

 

305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifi Tanımlamaları


305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifindeki tanımlamalara göre inşaat ürünü her türlü inşaat işinde kullanılacak ve bu işlerin yapılmasını sağlayacak malzemeler anlamına gelir. İnşaat ürünleri kullanacak kişiler doğrudan inşaat işçisi olarak tanımlanmıştır. Kısacası bu ürünleri kullanacak herkes kullanıcı ya da inşaat işçisi sınıfına girmektedir. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifine göre teknik özelliklere uygun denildiğinde Avrupa Değerlendirme Belgelerinde yer alan teknik detaylar geçerlidir. Her türlü değerlendirme ve denetim de buna göre yapılacaktır. 305/2011/EU İnşaat Ürünleri Direktifinde inşaat ürünlerinin kullanım amaçları ve yerleri ayrı ayrı tanımlanmış olup kullanımın buna göre olması gerekir. Bu noktada direktife göre ürünleri satacak ya da buna aracılık edecek herkesin dağıtımcı olarak tanımlandığını da ifade etmek gerekir.