ISO 10019 - Kalite Yönetim Sistemi

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > ISO 10019 – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10019 – Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlarının Seçimi ve Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Yönergeler


Bir kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesinde, bazı kuruluşlar kendi personeline güvenmeyi tercih ederken, bazıları dış danışmanların hizmetlerinden yararlanır. Bir kuruluş tarafından bir danışmanın seçilmesi, ortaya çıkan kalite yönetim sisteminin kuruluşun planlanan hedeflerini en verimli ve etkili şekilde karşılayabilmesini sağlamak için önemlidir. Bir kalite yönetim sistemi danışmanının hizmetlerini kullanırken bile, organizasyonun üst yönetiminin katılımı ve bağlılığı, bir kalite yönetim sistemi gerçekleştirilmesi için kilit faktörlerdir.

Bu Uluslararası Standart, bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçerken dikkate alınacak faktörler hakkında rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesinde belirli ihtiyaç, beklenti ve hedeflerini karşılayabilen bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçiminde kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ek olarak şu kullanıcılar tarafından kullanılabilir:

·       Kalite yönetim sistemi danışmanlığına kılavuzluk eden kalite yönetim sistemi danışmanları

·       Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi için danışmanlık kuruluşları.

ISO 10019, Teknik Komite ISO / TC 176, Kalite yönetimi ve kalite güvencesi, Alt Komite SC 3, Destekleyici teknolojiler tarafından hazırlanmıştır. ISO 10019 standardı, kurumların kalite yönetim sistemi danışmanı tercihleri ve aynı zamanda sistem danışmanlarının hizmetlerinin kullanımı için yol göstermektedir.

Bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçilirken öncelikle temel amaç; kurum ve kuruluşlara her konuda yardımcı ve yol gösterici olmaktır. ISO 10019 bir kalite yönetim sistemi danışmanının yeterliliğini ölçmede rehberlik eder ve aynı zamanda değerlendirme süreci hakkında da yol gösterir. ISO 10019 standardı tüm kurum ve kuruluşların danışmalık hizmetlerine yönelik ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması konusunda her zaman güven sağlamayı hedefler.