ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

Şirketler, su ayak izi hesaplamalarını bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla doğruladığı takdirde ISO 14046 su ayak izi belgesi alabilmektedir. ISO 14046 su ayak izinin hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için ihtiyaç duyulan ilkeleri ve uygulamaları açıklamaktadır. İşletmeler de söz konusu çalışmalarını bu standart doğrultusunda tamamladıkları takdirde akredite doğrulama / belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçip su ayak izi belgesi başvurusunda bulunabilmektedir. Yapılan hesaplamaların ISO 14046 ilkelerine ve gerekliliklerine uygunluğu doğrulandığı zaman ilgili kurum için su ayak izi belgesi düzenlenmektedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Nedir?

Şirketler için su kullanımı ve yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri ve performansı açısından son derece önemlidir. İşletmeler su kullanımıyla ilgili uluslararası literatürde geçerli olan metodolojileri kullanarak ve yürürlükte olan standartları uygulayarak bir su ayak izi hesabı yapmalı ve bunun bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmasını sağlamalıdır. Doğruluğu, tutarlılığı, güvenirliği ve şeffaflığı tescil edilen hesaplamalar ve raporlamalar geçerli olmakta ve paydaşlar tarafından referans kabul edilmektedir. Bu noktada şirketlerin ISO 14046 su ayak izi belgesi alarak yaptıkların çalışmaların doğru ve geçerli olduğunu paydaşlarıyla paylaşması gerekmektedir. Günümüzde faaliyet alanı ne olursa olsun her büyüklükteki kuruluş ISO 14046 gerekliliklerini uygulayarak çalışmalarını tamamlamakta ve akredite kuruluşlardan su ayak izi belgesi alabilmektedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Nasıl Yapılır?

Su ayak izi belgesi veya su ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen işletmelerin öncelikle ISO 14046 standardını faaliyetlerine en uygun şekilde entegre etmesi gerekmektedir. Su kullanımı ve yönetimine ilişkin tüm çalışmalar ISO 14046 doğrultusunda gerçekleştirildikten sonra bağımsız değerlendirme / belgelendirme kuruluşlarına su ayak izi belgesi başvurusu yapılmalıdır. Başvuruyu alan kuruluş, işletmeden su ayak izi hesaplamalarına dair tüm envanter çalışmalarını talep etmekte ve incelemektedir. Bu hesapların doğruluğunu teyit etmek amacıyla işletme sahalarında da birtakım incelemeler yapılabilmekte ve ilave dokümanlar talep edilebilmektedir. Doğrulama çalışmaları tamamlandıktan ve hesaplamalarla ilgili bir tutarsızlık olmadığı teyit edildikten sonra ISO 14046 su ayak izi belgesi düzenlenebilmektedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Faydaları

Su ayak izi belgesi alan kurumların elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Hesaplamaların ve raporların bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla doğrulanması

Ø  Doğrulanan bilgiler sayesinde piyasada ve kamuoyunda şirkete ve markaya duyulan güvenin artması

Ø  Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının güçlendirilmesi

Ø  Sorumlu yatırımcılar nezdinde şirket prestijinin artması ve yeni yatırımların alınması

Ø  Su ayak izinin azaltılması için diğer kuruluşlara ve vatandaşlara örnek olunması

Ø  Kamuoyundaki farkındalığın artmasına destek olmak

Ø  Sorumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına destek olmak

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık

Su ayak izi belgesi alacak kuruluşlar, belgelendirme sürecine başlamadan önce mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Danışmanlık firmaları, belgelendirme sürecini detaylı bir şekilde planlamakta ve başvuru yapacak işletmenin eksikliklerini ve yanlışlarını tespit ederek bir an önce düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Yapılan hesaplamaları ve raporları değerlendirme yapaca kuruluşa gitmeden önce inceleyerek muhtemel vakit kayıplarını ve maliyetleri en aza indirebilmektedir. Ayrıca, su ayak izi belgesi alımına ilişkin ihtiyaç duyulan temel eğitimleri de vererek ISO 14046 standardının ve sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.