ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması

Kuruluşlar, karbon ayak izi doğrulamasını ISO 14067 standardında yer alan ilkeler ve gerekliliklere göre yapabilmektedir. ISO 14067, ürünlerden kaynaklı karbon ayak izi değerlerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımıyla hesaplanması, doğrulanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz bilgileri açıklamaktadır. ISO 14067 karbon ayak izi doğrulaması çalışması, büyüklük ya da sektör fark etmeden her işletmenin iklim değişikliyle mücadele kapsamında kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktadır. Standart, karbon ayak izi doğrulaması yaparken izlenmesi gereken adımlar, referans alınacak standartlar, bu süreçte uyulması gereken ilkeler, sera gazı emisyon hesaplamalarının sınırları, sera gazı envanter analizi ve daha birçok konuda bilgilendirme yapmaktadır.

ISO 14067 Nedir?

Son versiyonu 2018 yılında yayınlanan ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından TS normu olarak da kabul edilen ISO 14067, karbon ayak izi doğrulamasında iki önemli standardı referans almaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA | Life Cycle Assessment) metodolojisinin açıklandığı ISO 14040 ve ISO 14044 standartları, ISO 14067 karbon ayak izi doğrulaması çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bir ürünün hammadde olarak çıkarılması; üretim, işleme, depolama, dağıtım vb gibi tedarik zinciri aşamaları, kullanılması ve ömrünü tamamladıktan sonra atık olarak değerlendirilmesi gibi tüm süreçler, ISO 14067 karbon ayak izi doğrulamasında ele alınmaktadır. Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve doğrulanması için ihtiyaç duyulan bilgiler standardın içerisinde yer almaktadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi doğrulama ile ilgili yürürlükte olan ve birbirini tamamlayan farklı standartlar mevcuttur. Toplama üç bölümden oluşan ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin gereksinimleri açıklayan ISO 14064 bunlardan biridir. ISO 14065 karbon ayak izi doğrulaması yapan kuruluşların gerekliliklerini ve ISO 14066 doğrulama ekiplerinin sahip olması gereken özellikleri açıklamaktadır. ISO 14067 ise ürünlerin karon ayak izlerinin nicel birer değer haline getirilmesini ve hesaplamalarda yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımının kullanılmasını sağlamaktadır. Karbon ayak izi doğrulaması yapacak kuruluşların konuyla ilgili yönetmeliklerin bir şartı olarak ISO 14065’e göre akredite olması gerekmektedir. Sera gazı emisyonlarını ISO 14067’e göre hesaplayan şirketler, akredite doğrulama kuruluşlarıyla iletişime geçerek doğrulama belgesi alabilmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Avantajları

Sera gazı emisyonlarını ISO 14067’e göre hesaplayan ve doğrulama belgesi alan kuruluşların uzun vadede elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Yaşan döngüsü değerlendirmesi yaklaşımı sayesinde çok kapsamlı bir karbon ayak izi hesaplaması yapılması

Ø  Doğrulama belgesi alarak paydaşlar nezdinde güvebilir bir marka imajı oluşturulması

Ø  Sorumlu yatırımcıların ilgisinin çekilmesi, yeni yatırımların önünün açılması

Ø  Tedarik zincirinde düşük emisyon farkındalığının oluşturulması ve sürdürülebilir tedarik ağlarının inşa edilmesi

Ø  Müşteri memnuniyetinin artırılması; kamuoyunda sorumlu üretim ve tüketim bilincininin oluşturulması

Ø  Yerel ve uluslararası standartlara, yasa ve yönetmeliklere daha hızlı uyum sağlanması

Ø  Kamu ve özel sektör ihalelerindeki teşviklerden, hibe ve desteklerden yararlanabilme

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Danışmanlık

Karbon ayak izi doğrulama günümüzde her işletmenin yapması gereken çalışmadır. Bu çalışmanın doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi ve paydaşlar nezdinde geçerli olabilmesi için ISO 14067 gibi çeşitli standartlar, ayrıca birtakım yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu nedenle, şirketlerin bu süreçte konuyla ilgili danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan destek alması son derece önemlidir. Danışmanlık firmaları ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama konusunda her şirkete destek olmakta; hesaplama, envanter hazırlama ve doğrulama süreçlerinde onlara kılavuzluk yapmaktadır.