ISO 16949

ISO 16949 Belgesi nasıl alınır?

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO  16949  Standardı; QS 9000, VDA 6.3, EAQF 94 ve ANFIA Kalite Sistem Standartlarının tamamını kapsayan entegre bir kalite yönetim sistemi standardı olup, 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu standart; Ford Motor Company, General Motors Corporation, DaimlerChrysler Corporation ile CCFA/Fransa, FIEV/Fransa, VDA/Almanya ve ANFIA/İtalya tarafından oluşturulan International Automotive Task Force’ca hazırlanmıştır ve bu ülkelerdeki otomotiv şirketleri için geçerlidir.

Bu standart; sürekli gelişim, hata önleme, süreçler içersindeki atıkların azaltılması amaçlı kalite yönetim sistemi esaslarını belirler. Bu standart, ayrıca, değişik müşteri taleplerini karşılamaya ve farklı denetim ve belgelendirme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

ISO  16949  ; ISO 9001:2008 üzerine yapılandırılmış olup otomotiv üreticileri ve ilgili yedek parça üretimi yapan kuruluşlar için genişletilmiş şartları içermektedir.
ISO  16949 , Toplam Kalite Yönetimi anlayışında son derece etkin bir sistem olarak değerlendirilmesinin yanı sıra olası hata türü ve etkileri analizi, deneysel tasarım, kalite fonksiyonlarını geliştirme gibi kalite tekniklerini ve iş planlarını, sevk, fiyat ve işletmecilik gibi unsurları içeren sürekli iyileştirme yaklaşımı ile otomotiv endüstrisinde en etkili uygulamadır.

ISO 16949 Uygulama Alanları;
• Üretim,
• Servis parçası tedarikçileri,
• Tedarikçiler
• Parça veya malzeme tedarikçileri
• Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar
• Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri.

ISO 16949   Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 16949 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, otomotiv sektörü kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar.

Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan otomotiv sektörü kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sistemini belgelendirir. Kuruluşun otomotiv sektörü kalite sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar.

Kuruluşun otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu belgeyi geri alabilir

ISO 16949 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır? Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 16949   Belgesi Nereden Alınır? Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

ISO 16949   Belgesinin Süresi Var mıdır? Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 16949 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

Bir sorunuz mu var? Hemen iletişime geçin!