ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 22000 Belgesi nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi bir standarttır. Eskiden HACCP olarak bilinen bir belgedir. Standart alacağınız ürünün minimum kalitesini biliyorsunuz ve o ürüne kesinlikle güvenebilirsiniz anlamına gelmektedir. Başlığın bünyesinde söz konusu standart evrenseldir. Bir gıda ürününden emin olmak için gerekli olan bu belgenin alınması şarttır ve bazı koşulları vardır. Bu koşullar, içerisinde hijyen, kalite, sağlıklılık, güvenilirlik, ulaşılabilirlik gibi birçok unsuru barındırmaktadır. ISO 22000ISO 9001 belgesinin(tüm sektörler için geçerli olan kalite standardı) gıda ile ilgili olan alt koludur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Gerekli?

Bu belge bir kişinin gıda standardı ile ilgili olarak aklına gelebilecek her türlü soruyu, belgeyi almak isteyenlerin yerine getirmesi gerek şart olarak sunmaktadır. Ürünün üretim aşamasında ve sonrasında gerçekleşebilecek tüm sorunları belirleyebilme özelliği nakit ve vakit kaybını önleyici bir etmendir. Tüm kontroller (ürün, üretim, ekipman, bakım, personel, depolama, eğitim, değerlendirme vb.) bu sistemin uygulaması esnasında yapılmaktadır. Belge ancak bu şekilde alınabilmekte ve belgenin edinimi bu şartlar sağlandığı sürece devam etmektedir. Bu açıdan oldukça iç rahatlatıcı, tasdikli ve tüm cevapları bünyesinde barındıran bir belgedir. Amacı ürünleri tüketici için uygun ve güvenilir hale getirmektir. Bu amaç, gerekliliğinin sorgulanmasını doğrudan ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bu belge bir kanıt niteliği taşımaktadır. Yasal olarak onaylı olduğunun, tüketiciler ve diğer kurumlarla uyumlu olduğunun, en önemlisi ise ortaya koyduğu ürünün kalitesinin bir kanıtıdır. 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Kimler Kullanıyor?

Gıda ile ilgili iş yapan herkes kullanabilmektedir. Kullanmalıdır. Kurum veya kuruluşun hacmi, boyutu önem teşkil etmemektedir. Sadece gıda üreticileri (çiftçiler, balıkçılar, mandıralar, fırınlar, donmuş gıda üreticileri, paket gıda üreticileri, günlük gıda üreticileri ve sağlayıcıları, hazır yemek işletmeleri, hızlı tüketim servisleri, restoranlar vb. gibi) değil; gıda üretimi için makine üreten ya da malzeme sağlayan firma veya işletmeler de kullanmaktadırlar.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?
 

Türk akreditasyon kurumunun internet sitesine başvuruda bulunarak belgenin temini için ilk adım atılmaktadır. Bu sitede bulunacak olan kuruluşlar gıda güvenliği için yetkisi olan ve sertifikasyonu bulunan sistemlere sahiptirler. Bu belgeyi almak için gerekli süre değişmektedir. 4-5 ay içerisinde de 1 yılı aşan sürede de alınabilmektedir. Bu durum tamamen belge sahibi olmak isteyen kurumun standartları ne kadar sağladığına bağlıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için izlenmesi gereken yollar;

Başvuru tamamlandıktan ve gereken tüm şartlar sağlandıktan sonra:

1. Ön yeterlilik programı alınmalı ve uygulanmalıdır.
2. Belgeyi almak isteyen kurum bir gıda güvenliği ekibi oluşturmalıdır.
3. Ürün tanımlaması yapılmalıdır.
4. Ekip aşamaları ve tanımlamaları belirlemelidir.
5. İzlenecek yol ile ilgili şemalar oluşturulmalıdır.
6. Tehlikeler tanımlanmalı ve kurumun üstesinden gelebileceği en yüksek tehlike miktarı belirlenmelidir.
7. Bu tehlikelerin aşamaları ve kontrol noktaları ve önlemleri belirlenmelidir. Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanmalıdır.
8. Tehlikeler değerlendirilmelidir.
9. Hangi kontrollerin sağlanacağı belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
10. Belge oluşturulmalıdır.
11. Yapılacak doğrulamalar planlanmalıdır.
12. Doküman şartları belirlenmelidir.

Not: Bu maddeler farklı kaynaklardan açıklamalar incelenerek oluşturulmuştur. Herhangi bir şart ya da doküman niteliği taşımamaktadırlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Faydaları
 

Bu belge uluslararası bir belgedir. Kurum, dünya standartları tarafından kabul görmüş bir belge tarafından onaylanmış bir kurum statüsünde olacaktır.
Güven. Güvenilebilir olma her kurumun ilk hedefidir ya da ilk hedefi olmalıdır. Belgeye sahip olma doğrudan bir güven getirecektir. Dolaylı olarak talebi artıracaktır. Beraberinde şeffaflığı getirecektir. Belge güncellenmektedir. Bu da kurumun, şirketin ya da işletmenin kendisini, ürünlerini ve işleyişini güncel tutacağı anlamına gelmektedir. Ürünün kalitesini ve kurumun adını yükseltmekte ve öne taşımaktadır. Ürün (gıda) kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm sorunları ekarte edecek bir nitelik taşımaktadır.

Kurumun belgeyi alırken ve sonrası süreçlerde sürekli olarak kendini geliştirmesini sağlamaktadır. İyi bir planlama gerektiren bu belge işletmeyi diğer alanlarda da planlı olmaya itmektedir. Tüketici, müşteri, sağlayıcı gibi birçok kolun memnuniyetini sağlamaktadır.

Yaşanacak denetimlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun en küçük düzeyde atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Yurtdışına açılmada belge sahibi kuruluşlar daha avantajlı görülmektedirler. Beraber çalışılan her türlü kişi ve kurumun sayısında artış sağlamaktadır. Belge sahibi kurumun sadece çevresine değil kendine olan güvenini de artırmaktadır. Belgeye sahip kurum kendinden emin ve sağlam adımlarla sektördeki ilerleyişine devam etmektedir.