ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System) ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir. Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ile sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2008 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

ISO 22000’in farkları

• ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
• HACCP standartlarında allergen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.
• ISO 22000 ayrıca Codex Alimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.
• Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.
• Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN’ler ile kontrolü talep edilmektedir.
• Ön koşulların yazılı hale getirilmesini talep etmektedir (Temizlik, bakım, kalibrasyon, çalışan hijyeni, depolama, taşıma vb.)
• KKN’larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep etmektedir. ISO 9001:2008 ‘deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.
• Girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, formulasyon, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.
• Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve doğrulama sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.
• Şüpheli ürün kavramını geliştirmiştir.
• Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.
• Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.

ISO 22000   Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000   Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin bağımsız ve akredite bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır.

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir Sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirir.

Böylece kuruluş iso 22000 belgesinin kullanım haklarına sahip olur.ISO belgesi ile  Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu ISO 22000 belgesi ni geri alabilir

ISO 22000   Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır? ISO 22000 Standardı ,Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum , sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 22000 Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 22000   Belgesi Nereden Alınır? ISO 22000 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

ISO 22000   Belgesinin Süresi Var mıdır? ISO 22000  Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 22000   belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 22000 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

ISO 22000 Belgesi neden alınır? ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2008 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.
Gıda yönetimi sisteminizin ISO 22000:2005’in gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

• ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi ile Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik.
• ISO 22000 Gerçek anlamda global, uluslararası bir standarttır
• ISO 22000 Ulusal standartların uyumlaştırılması için potansiyel
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar
• ISO 22000 Codex HACCP prensiplerine uygundur
• ISO 22000 Belgesi uluslar arasında HACCP kavramları iletişimini sağlar
• ISO 22000 Üçüncü taraf sertifkikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standartdır
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ile yasal gerekliliklere uyum sağlanır
• ISO 9001 ve ISO 22000 ’in yönetim sistemi maddelerine uygun bir yapı
• ISO 22000 sistemi ile tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı

Yetersiz Gıda Güvenliğinin Sebep Olabileceği Zararlar:

 • Gıda Zehirlenmeleri & Bazen Ölüm
  • Müşteri Şikayetleri
  • Zararlı Canlıların Üremesi Çoğalması
  • Ziyan Edilmiş Gıda (Bozulması Sonucu)
  • İş Yerlerinin Kapatılması (İş Kaybı)
  • Cezalar
  • Gıda Zehirlenmesinden Mağdur Kesimlerin Başlattığı Sivil Hareket
  • Kazanç Kaybı

Gıda Güvenliği Sistemi Şirkete Kazanımları

• Tatmin Olmuş bir Müşterinin diğerlerini etkileyerek Müşteri Sayısını arttırması
• İyi bir ün
• Yükselmiş Bir İş Kapasitesi
• Kanunlara Uygunluk
• Daha Uzun Gıda Raf Ömrü
• Daha iyi çalışma şartları
• Yüksek Personel Morali
• Artan Kazanç

Bir sorunuz mu var? Hemen iletişime geçin!