ISO Belgesi Faydaları Nelerdir?

Iso Belgesi Faydaları

•    ISO, kurumu ya da kuruluşu belli bir seviyeye taşır. Bu seviyede ISO organizasyonuna dâhil olmayana yer yoktur. Bu yüzden bir ayrıcalıktır.
•    Uluslararası bir standart sağlar.
•    Şartlar el verdiğinde yurt içinde de yurtdışında da eşit büyüme potansiyeli kazanılmaktadır.
•    Kuruluşa gelişim kazandırır. ISO sürekli olarak güncellenen bir sistemler bütünüdür. Belgesini elinde tutmak ya da teşkilatta varlığını sürdürmek isteyen kişi ya da kurumlar devamlı kendilerini geliştirmek durumundadırlar. Bu da işletmeleri için oldukça olumlu bir koşuldur.
•    Belirli bir kaliteye ulaşıldığında talepte artış maliyette düşüş gözlemlenmektedir. Bu durum da otomatik olarak kurumun sektördeki hacmini artırmaktadır.
•    Sadece üretici tüketici değil; aracılar. Bakımcılar, yardımcı malzeme sağlayıcılar ve alakalı tüm kuruluşlarla iletişimde iyileşme sağlamaktadır.
•    Bir çalışma modeli belirlenmesini sağlayarak planlı ve programlı olmaya yönlendirmekte ve değer artırmaktadır.
•    Oluşabilecek herhangi bir hatayı ya da riski önceden tahmin edebilmekte ve buna göre nasıl aksiyon alınacağı belirlemektedir. Bu yönüyle bir yol göstericidir.