ISO Nedir?

ISO Nedir? sorusuna kelime anlamı ile bakacak olursak, İngilizce açılımı International Standart of Organization ya da International Organization of Standardization olan bir kuruluştur. Türkçe anlamı Uluslararası Standart Organizasyonudur. Bu organizasyon 23 Şubat 1947 yılında kurulmuştur. Ülkelerin standart hazırlama kurum veya kuruluşlarını bünyesinde toplamaktadır. Birçok farklı sektörde kalite için birbirinden farklı belgeler bulunmaktadır. Hepsinin yönetim sistemleri ve belgeleri farklıdır ve tüm bu kuruluşlar belgeleri ile birlikte ISO bünyesinde toplanmaktadır. Daha iyi anlaşılması için Türk Standartları Enstitüsü’nün uluslararası versiyonu olarak da tanımlanmaktadır. ISO 200’e yakın ülke ile çalışmaktadır. Türkiye 26 Mayıs 1955 yılında dahil olmuştur. Tüm standartlar gibi belli şartları ve koşulları vardır ve ISO 5 – 10 yıl arasında güncellenmektedir. ISO sözcüğünün yanına gelen rakamlar ait oldukları sektör ve kalite standardı ile ilgili bilgi verir. Ayrıca bu kodlama bir kalite yönetim sistemidir. Kendi içerisinde birçok kola ayrılmakta ve bu şekilde sistemli bir çalışma yürütmektedir.
 

ISO’nun Amacı Nedir?

 
Baş amacı farklılıkları gidermektir. Elbette uluslararası standartta bir kalite ve güven sözü vermek, tüketicinin bundan emin olmasını sağlamak başlıca amaçları arasındadır. Bu amaç her kurumda mevcuttur. ISO duruma daha objektif bir yerden bakarak bunu bir kolektif haline getirmiştir. Belirli bir seviyeye sahip tüm kuruluşların sağladığı hizmet kalitesinde belli bir noktaya gelmiş olmasını hedeflemektir. Bu bir gerekliliktir.