Köprülü Vinç Operatörü (Sev3)

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > Köprülü Vinç Operatörü (Sev3)

    1. AMAÇ

    Bu belgelendirme programı 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 yeterliliği kapsamında adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel yöntemleri, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

    1. SINAV BAŞVURUSU ŞARTLARI

    Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

    1. BAŞVURU SÜRECİ

    Belgelendirilmek üzere Vita Sertifikasyona başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru şartlarını ve başvuru formunu www.vitasertifikasyon.com internet sitesinden veya merkez ofisimizden temin edebilirler. Merkez ofisimiz “Akabe Mahallesi, Şehit Furkan Doğan Cad Bey Plaza B Blok No:118/B, 42100 Karatay/Konya” adresinde bulunmaktadır.  Başvuruya ait gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:

    • 11 Personel Belgelendirme Başvuru Formu,
    • 07 Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi,
    • TC Kimlik Fotokopisi
    • “2. Sınav Başvuru Şartları” bölümünde yer alan hususlarla ilgili kayıtlar
    • Banka Dekontu (Sınavdan en az 2 gün önce Vita Sertifikasyona ulaştırılması gereklidir)

    Adaylar, hizmet bedellerimize internet sitemiz ve MYK portal aracılığı ile ulaşarak işletmemiz banka hesabına “Ad Soyad veya TC Kimlik numarası ” açıklaması girerek yatırmalıdır. İşsizlik Sigortası veya AB Fonu Kapsamında teşvikten yararlanacak adaylar başvuru formunda ilgili bilgileri doldurmalıdır. Açıklama kısmı boş bırakılan dekontlarda adaylardan teyit almak esastır.

    Adaylar başvuru evraklarını; info@vitasertifikasyon.com ya da 0(533) 147 72 29 numarasına faks ya da merkez ofis adresine posta, kargo ya da elden iletebilir. Adaylar sınava giriş belgelerini Vita Sertifikasyon Merkez Ofis Sekreterinden veya Sınav Hizmetler Sorumlusundan temin edebilirler.

    Vita Sertifikasyon kendi personelini belgelendirmemektedir. Bu nedenle kendi bünyesinde çalışan personel başvuru yapamaz.

    Vita Sertifikasyon, adayın başvurusunun belgelendirme için yeterli olup olmadığı hususunda ilgili prosedürler çerçevesinde karar vermeye yetkilidir. Adayların başvurularının onaylanması Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır. Başvurusu alınan adayın en geç 60 gün içerisinde ilk sınavı gerçekleştirilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından MYK portal üzerinden sınava dahil edilirler. Sınav programına dahil olan adaylara sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri ve gireceği ulusal yeterlilik/birimlere ilişkin sms, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme mesajı iletilir. İlgili mesaj Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya Sekreter tarafından gerçekleştirilir.

    1. SINAV ÜCRETİ

    Sınav ücreti “T.02 Sınav ve Belgelendirme Ücret Talimatı”nda belirtilmekte; aynı zamanda Vita Sertifikasyon web sitesinde de yayınlanmaktadır. Adayın “İsim-Soyisim” veya “T.C. Kimlik” numarasını, dekontun açıklama kısmında belirtilmesi gerekir. Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması durumunda kurum adının belirtilmesi gerekir. Ayrıca adayların isimleri hangi yeterlilikten sınava gireceği Vita Sertifikasyon‘a bildirmesi gerekir. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında aday ya da firma ile iletişimi geçilerek sınav ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılır.

    1. ADAYLAR İÇİN SINAV KURALLARI

    Aday ;

    • Sınav süresince resmi bir kimlik belgesini bulundurmalıdır.
    • Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmalıdır.
    • Sınav başladıktan sonra salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemez.
    • Sınavlar, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
    • Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymalıdır.
    • Sınav süresince soruları bireysel cevaplandırır ve sınav esnasında başka bir aday ile yardımlaşamaz.
    • Değerlendirici veya Gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevapları yazar, başka kâğıt kullanamaz.
    • Sınav esnasında masanın üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamalıdır.
    • Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımları kullanamaz.
    • Sınav görevlileri ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
    • Sınav esnasında ya da sınavdan sonra gizliliği olan sınav materyallerini başkalarıyla paylaşılması ve hileli sınav teşebbüslerinde bulunamaz.
    • Sınav esnasında adayın İSG kurallarına uymadan tehlikeli davranışlarda bulunması halinde sınav görevlisi sınavı durdurma hakkına sahiptir.
    • Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede adaya yeni tip korona virüs teşhisi konulması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    1. YETERLİLİK BİRİMLERİ

    TEORİK SINAVI

    Zorunlu Yeterlilik Birimleri

    Soru Sayısı

    Süre (Dakika)

    Geçme Notu

    A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

    15

    25

    %60

    A2: Köprülü Vinçle Elleçleme

    10

    15

    %60

    PERFORMANS SINAVI

    Yeterlilik Birimleri

    BY Sayısı

    Süre

    Geçme Notu

    A2: Köprülü Vinçle Elleçleme

    33

    60

    %80

     

    Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

    Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

     

     

     

    15UY0205-3/A1 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE KALİTE YÖNETİM

    SİSTEMLERİ

    1. Teorik Sınav

    Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

    EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

    No

    Bilgi İfadesi

    Değerlendirme Aracı

    BG.1

    İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.

    T1

    BG.2

    Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.

    T1

    BG.3

    Elleçleme işlemi sırasında kullanılabilecek uyarı işaret ve levhaları açıklar.

    T1

    BG.4

    Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımları ve kullanım şekillerini tanımlar.

    T1

    BG.5

    Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanımlar.

    T1

    BG.6

    Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.

    T1

    BG.7

    İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek acil durumları tanımlar

    T1

    BG.8

    İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulanması gereken işlemleri sıralar.

    T1

    BG.9

    Çevre koruma kurallarını tanımlar.

    T1

    BG.10

    Atıkların yönetimine ilişkin temel kuralları tanımlar.

    T1

    BG.11

    Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.

    T1

    BG.12

    Elleçleme işlemlerindeki kalite süreçlerini tanımlar.

    T1

    BG.13

    Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.

    T1

    BG.14

    İşlemle ilgili kalite ve hata formlarını tanımlar.

    T1

    BG.15

    Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar.

    T1

     

    1. Performans Sınav

    Bu birime ait performans sınavı bulunmamaktadır.

     

     

    15UY0205-3/A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇLEME

    1. Teorik Sınav

    Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az on (10) soruluk, dört (4) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

    Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

     

    EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

    No

    Bilgi İfadesi

    Değerlendirme Aracı

    BG.1

    Köprülü vinçte yapılması gereken fiziki kontrolleri sıralar.

    T1

    BG.2

    Köprülü vinçte yapılması gereken fonksiyonel kontrolleri sıralar.

    T1

    BG.3

    Köprülü vinçte yapılması gereken periyodik bakım/kontrolleri sıralar

    T1

    BG.4

    Elleçleme sahasının kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

    T1

    BG.5

    Yükün hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

    T1

    BG.6

    Köprülü vinç ile elleçleme sırasında kullanılan makine, donanım ve malzemeleri açıklar.

    T1

    BG.7

    Vincin konumlandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

    T1

    BG.8

    Yükün sapanlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

    T1

    BG.9

    Yükün kaldırılması ve taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

    T1

    BG.10

    Yükün indirilmesi ve boşaltılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar

    T1

     

    1. Performans Sınav

    (P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını gerçeğe uygun düzenlenmiş ortamda yapması beklenir.

    Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Performans sınavında ulusal yeterlilik ekinde yer alan örnek senaryolardan birine uygun şekilde sınav yapılması gerekmektedir.

    Adayın, (P1) performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. (P1) Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik İfadelerinin (Ek A2-2) tamamı (P1) performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

    No

    Bilgi İfadesi

    Değerlendirme Aracı

    *BG.1

    Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.

    P1

    *BG.2

    Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.

    P1

    BG.3

    Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.

    P1

    *BG.4

    Kanca güvenlik (emniyet) mandalının veya kaldırma ataşmanının aşınma ve deformasyon kontrolünü yapar.

    P1

    *BG.5

    Yük kaldırma, bağlama elemanlarının ve aksesuarlarının fiziki kontrollerini yapar.

    P1

    BG.6

    Kaldırma elemanlarının (tambur, makara, halat kılavuzu vs.) hasar, şekil bozukluğu ve yıpranmalarını gözle kontrol eder.

    P1

    *BG.7

    Acil durum butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

    P1

    BG.8

    Kumanda ünitesi üzerindeki diğer fonksiyonel tuşların ya da kumanda levyelerinin (joystick) çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

    P1

    *BG.9

    Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.

    P1

    *BG.10

    Vincin eksenlerdeki hareketlerini kontrol eder.

    P1

    BG.11

    Belirlenmiş olan elleçleme sahasında rotayı (engel, yükselti, eğim ve kaygan zemin durumlarını) kontrol eder.

    P1

    BG.12

    Taşıma, yükleme ve istiflemeye mani olabilecek malzemeler varsa sahayı boşaltır/boşaltılmasını sağlar.

    P1

    BG.13

    Yükün özelliği ve ağırlığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı formu inceler veya ilgili kişiden bilgi alır.

    P1

    *BG.14

    Yük ağırlığı etiketi ile vinç taşıma kapasitesini karşılaştırarak ağırlık kontrolü yapar.

    P1

    *BG.15

    Yükün boyutlarını inceler.

    P1

    *BG.16

    Yükün taşınması için kullanılacak olan kaldırma ataşmanını (kanca, manyetik tutucu, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) belirler.

    P1

    *BG.17

    İş emrine uygun olarak kullanılacak kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları (mapa, karabina, aybolt ve benzeri) seçerek hazırlar.

    P1

    BG.18

    Elleçleme için gerekli kaldırma ataşmanlarını çalışmaya hazır hale getirir.

    P1

    BG.19

    Vinci, sınırlanmış alandaki yüke, ağırlık merkezini dikkate alarak konumlandırır.

    P1

    BG.20

    Kanca veya kaldırma ataşmanını, sapanlama mesafesine uygun hızda indirir.

    P1

    *BG.21

    Yükü, uygun kaldırma elemanları ve aksesuarları ile sapanlama yöntemi ve açısını gözeterek uygun metotla tekniğine uygun sapanlar. (Kabinli

    vinçlerde sapancıdan onay alır.)

    P1

    BG.22

    Kanca veya kaldırma ataşmanı (manyetik tutucu, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) ile yükü kavrar veya manyetizmayı aktif hale getirir.

    P1

    *BG.23

    Yükü ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak fren sistemini ve yük bağlantılarını kontrol eder.

    P1

    *BG.24

    Ön kaldırmanın emniyetli olduğuna karar verdikten sonra vinci, elleçleme sahasında işaretçinin verdiği komut ve işaretlere göre kaldırıp indirir.

    P1

    *BG.25

    Yükü belirlenmiş ve sınırlanmış taşıma güzergâhında farklı eksenlerde dönüşler yaparak taşır.

    P1

    *BG.26

    Yüke müdahale etmeden, yönlendirme halatı kullanmadan ve engellere çarpmadan uygun manevralarla taşır.

    P1

    BG.27

    Taşıma güzergâhında daraltılmış alanda salınım ve hızı kontrol ederek taşır.

    P1

    *BG.28

    Yükü sınırlandırılmış ve görüşü kısıtlanmış indirme alanına işaretçi yardımıyla uygun şekilde ve hızda indirir.

    P1

    *BG.29

    Yükü kaldırdığı alana işaretçinin gözetimi olmadan geri taşır.

    P1

    BG.30

    Bağlantı eleman ve aksesuarlarını vinçten ve yükten uygun şekilde ayırır.(Kabinli vinçlerde sapancıdan onay alır.)

    P1

    *BG.31

    Vinci belirlenmiş park noktasına taşıyarak emniyete alır.

    P1

    *BG.32

    Taşıma işlemi sonunda elleçleme alanı ve güzergâhının düzgün ve temiz olmasını sağlar.

    P1

    *BG.33

    Kullanılan kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları iş bitiminde kontrol ederek uygun alana yerleştirir.

    P1

     

    (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

     

    Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

    Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

    1. SINAVA TEKRAR GİRİŞ HAKKI

    Adayın belge almaya hak kazanması için başvuru yaptığı birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir biriminden başarısız olan kişi, bir yıl içinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girebilir. İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanacak adayların ilk sınavından başarısız olması halinde bir yıl içerisinde iki kez daha sınava girme hakları bulunmaktadır.

    1. BİRİM VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

    Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

    Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

    1. BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER

    Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

    1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
    2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

    Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

     

     

    1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA İPTALİ

    Vita Sertifikasyon, belge sahibi personelin belge kullanımını Karar Verici kararı doğrultusunda Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptaline İlişkin Karar Formu ile belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir.

    Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:

    • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
    • Belgelendirilmiş personelin belge, marka ve logo kullanım şartlarına uymaması, Vita Sertifikasyon belge ve logosunu yanlış kullanması.

    Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin Vita Sertifikasyon’a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. İlgili belgenin askıya alınması halinde MYK Portal üzerinden gerekli işlemler ve Dosya Sorumlusunun bilgilendirilmesi yapılır.

    Belgenin iptal edilmesi ve geri çekilmesinin nedenleri:

    • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
    • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
    • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak Vita Sertifikasyon”a eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
    • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
    • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

    Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde Vita Sertifikasyon”a yazılı olarak başvurur. Vita Sertifikasyon Karar Verici talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve kararını Genel Müdür bilgisi dahilinde ilgili personele yazılı olarak bildirir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde VİTA SERTİFİKASYON’a iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge, marka ve logo kullanımını durdurur. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile VİTA SERTİFİKASYON “a bildirmesi istenir.

    Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında Belgelendirilen personelin adı Müdürler Kurulu Başkanı bilgisi dahilinde Kalite Yöneticisi tarafından MYK web portal üzerinde iptal olarak belirtilir. Belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde belgelendirilen personelin VİTA SERTİFİKASYON’a belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde VİTA SERTİFİKASYON;

    • Akreditasyon kuruluşunu ve Yetkilendirme Kuruluşunu durumdan haberdar eder.
    • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi istenir.
    • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla duyurur.
    • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere VİTA SERTİFİKASYON ’a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.
    • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere VİTA SERTİFİKASYON web sitesinden duyurusu yapılır.
    1. YETERLİLİK BAZINDA BİRİM BİRLEŞTİRME

    Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 60. Madde uyarınca yeterlilik birimleri bazında birim birleştirme yaparak adaylar yeterlilik belgesi alabileceklerdir.

    Ulusal Yeterliliklerin herhangi birini tercih edip Vita Sertifikasyona başvuran aday; sınava başvurup sınavın tüm birimlerinden/bölümlerden başarısız olması halinde ya da sınavdan herhangi bir biriminden/bölümünden başarı gösterip diğer birimde/bölümde başarılı olamaması halinde başarısız olduğu birimlerden/bölümlerden bir yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

    Vita Sertifikasyon dışında başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava giren aday, başarısız olduğu birimden Vita Sertifikasyona başvurarak birim birleştirme yöntemi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilir. Böyle bir durumda aday, başarılı olduğu birime ait girmiş olduğu firmaya üst yazı ile “Birim Başarı Belgesi” talep etmelidir. Almış olduğu Birim Başarı Belgesi ile Vita Sertifikasyon’a başvurarak sadece başarısız olduğu birimlere ait başvuru yapmalı ve bu birime ait ücreti işletme banka hesabına yatırmalıdır.

    1. İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

    Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi Vita Sertifikasyon veya www.vitasertifikasyon.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Vita Sertifikasyon’a teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir. İtiraz ve Şikayetlerin çözümlenme süreci 30 gündür.