CE Belgesi

LVD Nedir?


LVD kısaltması Low Voltage Directive (2014/35/EU) yani; Alçak Gerilim Direktifi veya Düşük Voltaj Direktifi anlamlarına gelen bir kısaltmadır. LVD Direktifi ise; Avrupa Birliği’nde kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri (New Approach Directives) arasında olan bir direktiftir. LVD Direktifi, bu direktiflerin en eskisidir ve elektrikli aparatların (araç gereçlerin) emniyeti ile alakalıdır. Bu direktif; 50-1000 Volt AC aralığında veya 75-1500 volt DC aralığında olan bir elektrik kaynağı ile çalışan veya bu kadar elektrik üreten araç-gereçlerin tümünü kapsar.

Bu direktifin az sayıda istisnası (daha özel direktiflerin kapsadığı ürünler olarak belirtilebilir) vardır. Bu direktifin hem idari hem de koruyucu (önlem, tedbir vb. ile alakalı) gereklilikleri vardır. İdari gereklilikler; ürünün CE İşareti ile işaretlenmesi, Uygunluk Beyanı’nın hazırlanması ve Teknik Dosya’nın hazırlanmasını kapsar. Koruma gereksinimleri ise genellikle ürünlerin çeşitli standartlara uygunluğu sağlanarak karşılanır. Alçak Gerilim Direktifi’ne uygunluk, onaylanmış bir kuruluşa ihtiyaç duyulmadan, kendiliğinden sertifikalandırma/belgelendirme ile yapılabilir.

LVD CE Belgesi


50-1000 Volt AC ve 75-1500 volt DC aralığında gerilim değerlerine sahip olan tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamındadır. Bazı elektrikli araçların temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin ürüne bütünleşme (entegrasyon, uyum) sürecine bağlıdır. Elektrikli araçların temelini oluşturan bu tür komponentler (bileşenler), yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş olup CE işareti taşımaz ya da bulundurmazlar.

Elektrikli bileşenler; bir elektrikli cihazın bileşeni olarak kullanılması durumunda, tamamen yeni LVD direktifi (Alçak Gerilim Yönetmeliği) kapsamında olurlar. Transformatörler ve elektrik motorları elektrik komponentlere örnek olarak gösterilebilir. Bunlar gibi bütün komponentlerin kullanılmasında bir takım emniyet değerlendirilmelerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür komponentler ile ilgili özel Avrupa Standardı bulunabilir. İlgili standartlara göre gerekli güvenlik testleri yapılması ve raporlanmalıdır. Alçak gerilimle çalışan bir cihaza CE işaretlemesi yapabilmek için, Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında testler yapılmalı ve bu testlere ilişkin raporlar teknik dosyalarda saklanmalıdır. Daha sonra CE işaretlemesi aşağıdaki başlıklarda belirtilen aşamalar da dikkate alınarak yapılabilir.

CE Belgesi Nedir?


CE Belgesi, CE İşareti almaya yönelik şartları karşılayan ürünler ile ilgili olarak verilen bir belge/sertifikadır. CE İşareti almaya yönelik şartlar ise genel olarak; Avrupa Ekonomik Alanı – AEA (Avrupa Birliği (AB) sınırları olarak da belirtilebilir) içerisinde bir ürünün serbest dolaşabilmesine ve insan sağlığı ile çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunun sağlanmasına yönelik şartlardır. Bu işarete sahip olan bir ürünün; çevre ve insan sağlığı için gerekli şartları sağladığı anlaşılır. Dahası, bu işarete sahip ürün AEA içerisinde bazı istisnai kurallar hariç serbest dolaşabilir. CE işaretinin anlamı; “Avrupa Uyumu” olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile açıklanabilir ancak ilgili mevzuatta bu şekilde açıklanmadığını belirtenler de vardır. Bu işaret ile ilgili direktif; 1985 yılında AB tarafından kabul edilen Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri´ne dayanmaktadır.

CE Belgesi ve CE İşareti Kullanımının Zorunlu Olduğu Ülkeler

Ürünlerin CE İşareti taşıması ile ilgili zorunluluk; AB ülkeleri, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn), Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde geçerlidir. Avrupa Birliği uyum yasaları ile 29 tane direktif AB ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaktadır. En son 2013 yılında, CEFTA (Central European Free Trade Agreement) ülkeleri olarak tabir edilen Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ da CE Belgesi ile ilgili yönetmeliğe tabi olan anlaşmalara imza attı olarak bilinmektedir.

CE Belgelendirme Süreci Aşamaları


CE Belgelendirme Süreci ile ilgili aşamalar 7 başlık altında incelenebilir. Bunlar;

1.    Geçerli Direktifin Tanımlanması: Ürünün CE İşareti gereksiniminin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
2.    Direktifin Gerekliliklerinin Belirlenmesi: Her direktifin, ürünün kullanım alanı ve risk faktörüne göre değerlendirmesi farklı olabilir. Öncelikle sorulması gereken; “Bu ürüne ait ya da uyumlu bir standart var mıdır?” sorusudur. Eğer varsa daha kolay bir şekilde gereklilikler belirlenebilir.
3.    Uygunluk Değerlendirmesi İçin Bir Yol Haritası Çizilmesi: Ürünün risk değerlendirmesine bağlı olarak, gereksinimlerin ve uygunluk değerlendirmeyi yapacak kurumun belirlenmesi.
4.    Ürünün Uygunluk Değerlendirmesinin Yapılması: Direktif kapsamındaki tüm gerekliliklere, ürünün uygun olup olmadığı belirlenmelidir.
5.    Teknik Belgelerin Hazırlanması: Ürünlerin tabi oldukları normlara (standartlara) ve direktiflere göre teknik dosya hazırlanmalıdır.
6.    AT Uygunluk Beyanı ve Ürüne CE işaretinin İliştirilmesi: AT Uygunluk Beyanı, CE Uygunluk Beyanı ve CE Deklarasyon kapsamında ürüne ve direktife göre istenen bilgiler değişiklik gösterebilir. Genelde istenen bilgililer; üreticinin adı ve adresi, ürünün detayları, ürünün tabi olduğu yürürlülükteki direktif, standart ve normların numaraları, ürünün ilgili gereksinimlere uygun olduğunun beyanı, isim imza ve kişinin pozisyonu bilgisi, deklarasyonun imzalandığı tarih, olarak sıralanabilir.
7.    Uygunluk Beyanı Hazırlanması: Bu beyanda üretici bilgileri (adı, adresi), ürün bilgileri, standart performans verileri ve yasal imza bulunmalıdır.
CE İşareti iliştirilmesi gerektiren ürünlerin bazıları; vücuda yerleştirilebilir olan tıbbi cihazlar, gaz yakan cihazlar, teleferikler, makineler, elektromanyetik cihazlar, patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler, sıcak su kazanları, asansörler, ölçü aletleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, oyuncaklar ve basit basınçlı kaplardır.
 

Aşağıdaki standartlarda testleri laboratuvarımızda gerçekleştirmekteyiz;

 • TS EN 55013
 • EN 55013
 • CISPR 13
 • EN 55020
 • CISPR 20
 • TS EN 55020
 • TS EN 55022
 • EN 55022
 • CISPR 22
 • TS EN 55024
 • EN 55024
 • CISPR 24
 • TS EN 55032
 • EN 55032
 • CISPR 32
 • TS EN 55035
 • EN 55035
 • CISPR 35
 • TS EN 301 489-1
 • ETSI EN 301 489-1
 • TS EN 301 489-3
 • ETSI EN 301 489-3
 • TS EN 301 489-17
 • ETSI EN 301 489-17
 • Draft ETSI EN 301 489-52
 • TS EN 300 328
 • ETSI EN 300 328
 • TS EN 301 511
 • ETSI EN 301 511
 • TS EN 301 893
 • ETSI EN 301 893
 • TS EN 301 908-1
 • ETSI EN 301 908-1
 • TS EN 55014-1
 • EN 55014-1
 • CISPR 14-1
 • TS EN 55014-2
 • EN 55014-2
 • CISPR 14-2
 • TS EN 55015
 • EN 55015
 • CISPR 15
 • TS EN 61547
 • EN 61547
 • IEC 61547
 • TS EN 55011
 • EN 55011
 • CISPR 11
 • TS EN 60335-1
 • EN 60335-1
 • IEC 60335-1
 • TS EN 61000-3-2
 • EN 61000-3-2
 • IEC 61000-3-2
 • TS EN 61000-3-3
 • EN 61000-3-3
 • IEC 61000-3-3
 • TS EN 61000-4-2
 • EN 61000-4-2
 • IEC 61000-4-2
 • TS EN 61000-4-3
 • EN 61000-4-3
 • IEC 61000-4-3
 • TS EN 61000-4-4
 • EN 61000-4-4
 • IEC 61000-4-4
 • TS EN 61000-4-5
 • EN 61000-4-5
 • IEC 61000-4-5
 • TS EN 61000-4-6
 • EN 61000-4-6
 • IEC 61000-4-6
 • TS EN 61000-4-8
 • EN 61000-4-8
 • IEC 61000-4-8
 • TS EN 61000-4-11
 • EN 61000-4-11
 • IEC 61000-4-11
 • TS EN 61000-4-13
 • EN 61000-4-13
 • IEC 61000-4-13
 • TS EN 61000-6-1
 • EN 61000-6-1
 • IEC 61000-6-1
 • TS EN 61000-6-3
 • EN 61000-6-3
 • IEC 61000-6-3
 • TS EN 61000-6-2
 • EN 61000-6-2
 • IEC 61000-6-2
 • TS EN 61000-6-4
 • EN 61000-6-4
 • IEC 61000-6-4
 • IEC 61851-21-2
 • TS EN 62311
 • EN 62311
 • IEC 62311
 • TS EN 62233
 • EN 62233
 • IEC 62233
 • TS EN 62479
 • EN 62479
 • IEC 62479
 • TS EN 62493
 • EN 62493
 • IEC 62493