Makine Montajcısı (Sev3)

 1. AMAÇ

Bu belgelendirme programı 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 yeterliliği kapsamında adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel yöntemleri, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

 1. SINAV BAŞVURUSU ŞARTLARI

Makine Montajcısı (Seviye 3) için yeterliliğe giriş şartı bulunmamaktadır.

 1. BAŞVURU SÜRECİ

Belgelendirilmek üzere Vita Sertifikasyona başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru şartlarını ve başvuru formunu www.vitasertifikasyon.com internet sitesinden veya merkez ofisimizden temin edebilirler. Merkez ofisimiz “Akabe Mahallesi, Şehit Furkan Doğan Cad Bey Plaza B Blok No:118/B, 42100 Karatay/Konya” adresinde bulunmaktadır.  Başvuruya ait gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:

 • 11 Personel Belgelendirme Başvuru Formu,
 • 07 Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi,
 • TC Kimlik Fotokopisi
 • “2. Sınav Başvuru Şartları” bölümünde yer alan hususlarla ilgili kayıtlar
 • Banka Dekontu (Sınavdan en az 2 gün önce Vita Sertifikasyona ulaştırılması gereklidir)

Adaylar, hizmet bedellerimize internet sitemiz ve MYK portal aracılığı ile ulaşarak işletmemiz banka hesabına “Ad Soyad veya TC Kimlik numarası ” açıklaması girerek yatırmalıdır. İşsizlik Sigortası veya AB Fonu Kapsamında teşvikten yararlanacak adaylar başvuru formunda ilgili bilgileri doldurmalıdır. Açıklama kısmı boş bırakılan dekontlarda adaylardan teyit almak esastır.

Adaylar başvuru evraklarını; info@vitasertifikasyon.com ya da 0(533) 147 72 29 numarasına faks ya da merkez ofis adresine posta, kargo ya da elden iletebilir. Adaylar sınava giriş belgelerini Vita Sertifikasyon Merkez Ofis Sekreterinden veya Sınav Hizmetler Sorumlusundan temin edebilirler.

Vita Sertifikasyon kendi personelini belgelendirmemektedir. Bu nedenle kendi bünyesinde çalışan personel başvuru yapamaz.

Vita Sertifikasyon, adayın başvurusunun belgelendirme için yeterli olup olmadığı hususunda ilgili prosedürler çerçevesinde karar vermeye yetkilidir. Adayların başvurularının onaylanması Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır. Başvurusu alınan adayın en geç 60 gün içerisinde ilk sınavı gerçekleştirilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından MYK portal üzerinden sınava dahil edilirler. Sınav programına dahil olan adaylara sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri ve gireceği ulusal yeterlilik/birimlere ilişkin sms, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme mesajı iletilir. İlgili mesaj Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya Sekreter tarafından gerçekleştirilir.

 1. SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti “T.02 Sınav ve Belgelendirme Ücret Talimatı”nda belirtilmekte; aynı zamanda Vita Sertifikasyon web sitesinde de yayınlanmaktadır. Adayın “İsim-Soyisim” veya “T.C. Kimlik” numarasını, dekontun açıklama kısmında belirtilmesi gerekir. Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması durumunda kurum adının belirtilmesi gerekir. Ayrıca adayların isimleri hangi yeterlilikten sınava gireceği Vita Sertifikasyon‘a bildirmesi gerekir. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında aday ya da firma ile iletişimi geçilerek sınav ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılır.

 1. ADAYLAR İÇİN SINAV KURALLARI

Aday ;

 • Sınav süresince resmi bir kimlik belgesini bulundurmalıdır.
 • Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmalıdır.
 • Sınav başladıktan sonra salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemez.
 • Sınavlar, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
 • Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymalıdır.
 • Sınav süresince soruları bireysel cevaplandırır ve sınav esnasında başka bir aday ile yardımlaşamaz.
 • Değerlendirici veya Gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevapları yazar, başka kâğıt kullanamaz.
 • Sınav esnasında masanın üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamalıdır.
 • Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımları kullanamaz.
 • Sınav görevlileri ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
 • Sınav esnasında ya da sınavdan sonra gizliliği olan sınav materyallerini başkalarıyla paylaşılması ve hileli sınav teşebbüslerinde bulunamaz.
 • Sınav esnasında adayın İSG kurallarına uymadan tehlikeli davranışlarda bulunması halinde sınav görevlisi sınavı durdurma hakkına sahiptir.
 • Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede adaya yeni tip korona virüs teşhisi konulması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAVI

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Soru Sayısı

Süre (Dakika)

Geçme Notu

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

20

20

%60

A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı

15

15

%60

A3: Makine Montajı

15

15

%60

PERFORMANS SINAVI

Yeterlilik Birimleri

BY Sayısı

Süre

Geçme Notu

A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı

16

30

%80

A3: Makine Montajı

12

60

%80

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

 

 

12UY0105-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

 1. Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

No

Bilgi İfadesi

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

T1

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

T1

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

T1

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

T1

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

T1

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

T1

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

T1

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

T1

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

T1

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

T1

BG.11

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

T1

BG.12

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

T1

BG.13

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

T1

BG.14

Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar.

T1

BG.15

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

T1

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

T1

BG.17

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

T1

BG.18

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

T1

BG.19

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

T1

BG.20

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

T1

BG.21

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

T1

BG.22

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

T1

BG.23

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

T1

 1. Performans Sınav

Bu birime ait performans sınavı bulunmamaktadır.

12UY0105-3/A2 İŞ ORGANİZASYONU VE MONTAJ ÖN HAZIRLIĞI

 1. Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

No

Bilgi İfadesi

Değerlendirme Aracı

BG.1

Montajla ilgili dokümanları açıklar.

T1

BG.2

Montaj için gerekli araç, gereç ve ekipmanı açıklar.

T1

BG.3

İş planının uygulanmasında dikkat edilecek unsurları sıralar.

T1

BG.4

İş planının zamanında, aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenleri açıklar.

T1

BG.5

İş süreçleri ile ilgili prosedürlere ve işlem formlarına uygun kayıt tutma süreçlerini açıklar.

T1

BG.6

Montajda kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklar.

T1

BG.7

Montajda kullanılan malzemelerin bakımlarını nasıl takip edeceğini açıklar.

T1

BG.8

Kullanım amaçlarına göre montajda kullanılacak kontrol ve ölçme aletlerinin özelliklerini açıklar.

T1

BG.9

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

T1

BG.10

İş emrindeki çalışma için gerekli takım ve aparatların uygunluğunu açıklar.

T1

BG.11

Talimatları, teknik krokileri, teknik resimleri ve montaj resimlerini temel düzeyde açıklar.

T1

BG.12

İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve olası sorunların rapor edilme süreçlerini açıklar.

T1

BG.13

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaların nedenlerini açıklar.

T1

BG.14

Teknik dokümanlara göre montajı yapılacak ünite ve parçaları açıklar.

T1

BG.15

Montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer malzemelerin miktar ve uygunluğununun nasıl olması gerektiğini açıklar.

T1

BG.16

Montajı yapılacak ünitenin veya parçanın teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere uygun olmaması

T1

BG.17

Montaj öncesi yapılması gereken durumunda yapacağı işlemleri açıklar. işlemleri açıklar.

T1

 1. Performans Sınav

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

No

Bilgi İfadesi

Değerlendirme Aracı

BY.1

Belirlenen iş planına göre işlemleri yürütür.

P1

BY.2

İş süreçleri ile ilgili prosedürlere ve işlem formlarına uygun kayıt tutar.

P1

BY.3

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi seçer.

P1

BY.4

Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan uzaklaştırır.

P1

BY.5

Kullanılan donanım ve ekipmanların iş bitiminde temizliğini yaparak kaldırır.

P1

BY.6

Çalışma alanını   düzgün ve temiz tutarak gerçekleştirilecek diğer işlemlere uygun şekilde bırakır.

P1

BY.7

Yapılacak montaja göre kullanılacak takım ve aparatların bulunup bulunmadığını, uygun olup olmadığını kontrol eder.

P1

BY.8

Montajda kullanılan ve talimatla kendine bildirilen kontrol ve ölçme aletlerini kullanım amaçlarına göre hazırlar.

P1

BY.9

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları rapor eder.

P1

BY.10

Montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer malzemelerin miktar ve uygunluğu açısından kontrolünü yapar.

P1

BY.11

Teknik dokümanlara göre montajı yapılacak ünite ve parçaların montaj sırasını temel düzeyde belirler.

P1

BY.12

Montajı yapılacak parça ve ünite üzerinde kullanılacak özel aparatları kontrollü olarak bağlar.

P1

BY.13

Miktar ve uygunluk açısından kontrolünü yaptığı ve hazırladığı alet, takım, aparat gibi malzemeleri montaj işleminde düzenli ve kolay ulaşabilecek şekilde konumlandırır.

P1

*BY.14

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

P1

*BY.15

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

P1

*BY.16

Gerçekleştirdiği               işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

12UY0105-3/A3 MAKİNE MONTAJI

 1. Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

 

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

No

Bilgi İfadesi

Değerlendirme Aracı

BG.1

Ünite ve parçaların taşınmasında kullanılan yöntemleri açıklar.

T1

BG.2

Ünite ve parçaların taşınmasında kullanılan donanımları açıklar.

T1

BG.3

Taşıma işlemlerinde oluşabilecek tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.

T1

BG.4

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımlarını temel düzeyde açıklar.

T1

BG.5

Montaj yerine konumlandırılan ünitede veya parçada olası hataları açıklar.

T1

BG.6

Parçayı veya üniteyi yerine takarken dikkat etmesi gereken unsurları sıralar.

T1

BG.7

Ünite ve parçaların sabitlenmesinde, bağlanmasında ve birleştirilmesinde kullanılan elemanları özelliklerine göre sıralar.

T1

BG.8

Ünite ve parçaların sabitlenmesinde, bağlanmasında ve birleştirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

T1

BG.9

Makinelerin mekanik sistemi içerisinde yer alan temel elemanların adlarını açıklar.

T1

BG.10

Makinelerin mekanik sistemi içerisinde yer alan temel elemanlarının sistem içindeki görevlerini açıklar.

T1

BG.11

Makinelerdeki hidrolik sistem elemanlarının adlarını açıklar.

T1

BG.12

Makinelerdeki  hidrolik sistem  elemanlarının görevleri ile ilgili özelliklerini açıklar.

T1

BG.13

Katı, sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini temel düzeyde açıklar.

T1

BG.14

Makinelerdeki pnömatik sistem elemanlarının adlarını açıklar.

T1

BG.15

Makinelerdeki  pnömatik sistem elemanlarının görevleri ile ilgili özelliklerini açıklar.

T1

 1. Performans Sınav

(P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

No

Bilgi İfadesi

Değerlendirme Aracı

BY.1

Ünite ve parçaların yetkisi dahilindekileri uygun taşıma araçları ile montaj alanına getirir.

P1

*BY.2

Kontrol altında parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj yapılacak alana yaklaştırır.

P1

BY.3

Montaj yerine konumlandırılan ünitede veya parçada akışan kaçağı ve gevşeklik gibi hataların olup olmadığının kontrolünü yapar.

P1

BY.4

Parçayı veya üniteyi yerine takar.

P1

*BY.5

Parçanın ve/veya ünitenin mekanik bağlantılarını yapar.

P1

BY.6

Parçanın ve/veya ünitenin hidrolik bağlantılarını yapar.

P1

BY.7

Parçanın ve/veya ünitenin pnömatik bağlantılarını yapar.

P1

BY.8

Montaj işlemi sırasında kullanılan aletleri, aparatları ve donanımı makineden ayırır.

P1

BY.9

Makineden ayırdığı aletlerin, aparatların ve donanımın yerlerine kaldırır.

P1

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

P1

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

P1

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

 1. SINAVA TEKRAR GİRİŞ HAKKI

Adayın belge almaya hak kazanması için başvuru yaptığı birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir biriminden başarısız olan kişi, bir yıl içinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girebilir. İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanacak adayların ilk sınavından başarısız olması halinde bir yıl içerisinde iki kez daha sınava girme hakları bulunmaktadır.

 1. BİRİM VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

 1. BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA İPTALİ

Vita Sertifikasyon, belge sahibi personelin belge kullanımını Karar Verici kararı doğrultusunda Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptaline İlişkin Karar Formu ile belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir.

Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:

 • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin belge, marka ve logo kullanım şartlarına uymaması, Vita Sertifikasyon belge ve logosunu yanlış kullanması.

Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin Vita Sertifikasyon’a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. İlgili belgenin askıya alınması halinde MYK Portal üzerinden gerekli işlemler ve Dosya Sorumlusunun bilgilendirilmesi yapılır.

Belgenin iptal edilmesi ve geri çekilmesinin nedenleri:

 • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak Vita Sertifikasyon”a eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde Vita Sertifikasyon”a yazılı olarak başvurur. Vita Sertifikasyon Karar Verici talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve kararını Genel Müdür bilgisi dahilinde ilgili personele yazılı olarak bildirir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde VİTA SERTİFİKASYON’a iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge, marka ve logo kullanımını durdurur. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile VİTA SERTİFİKASYON “a bildirmesi istenir.

Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında Belgelendirilen personelin adı Müdürler Kurulu Başkanı bilgisi dahilinde Kalite Yöneticisi tarafından MYK web portal üzerinde iptal olarak belirtilir. Belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde belgelendirilen personelin VİTA SERTİFİKASYON’a belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde VİTA SERTİFİKASYON;

 • Akreditasyon kuruluşunu ve Yetkilendirme Kuruluşunu durumdan haberdar eder.
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi istenir.
 • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla duyurur.
 • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere VİTA SERTİFİKASYON ’a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.
 • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere VİTA SERTİFİKASYON web sitesinden duyurusu yapılır.
 1. YETERLİLİK BAZINDA BİRİM BİRLEŞTİRME

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 60. Madde uyarınca yeterlilik birimleri bazında birim birleştirme yaparak adaylar yeterlilik belgesi alabileceklerdir.

Ulusal Yeterliliklerin herhangi birini tercih edip Vita Sertifikasyona başvuran aday; sınava başvurup sınavın tüm birimlerinden/bölümlerden başarısız olması halinde ya da sınavdan herhangi bir biriminden/bölümünden başarı gösterip diğer birimde/bölümde başarılı olamaması halinde başarısız olduğu birimlerden/bölümlerden bir yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Vita Sertifikasyon dışında başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava giren aday, başarısız olduğu birimden Vita Sertifikasyona başvurarak birim birleştirme yöntemi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilir. Böyle bir durumda aday, başarılı olduğu birime ait girmiş olduğu firmaya üst yazı ile “Birim Başarı Belgesi” talep etmelidir. Almış olduğu Birim Başarı Belgesi ile Vita Sertifikasyon’a başvurarak sadece başarısız olduğu birimlere ait başvuru yapmalı ve bu birime ait ücreti işletme banka hesabına yatırmalıdır.

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi Vita Sertifikasyon veya www.vitasertifikasyon.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Vita Sertifikasyon’a teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir. İtiraz ve Şikayetlerin çözümlenme süreci 30 gündür.