NC/CNC Tezgah İşçisi

NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0202-3 REVİZYON NO: 01

Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin:

MYK Ulusal Yeterlilik Web Sayfası

NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0202-4 REVİZYON NO: 01

Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin:
MYK Ulusal Yeterlilik Web Sayfası