Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3
ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-3

Plastik sektöründe, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslar arası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

MYK Ulusal Yeterlilik Web Sayfası

PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4
ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4

Plastik sektöründe, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslar arası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Detaylı Bilgi İçin:
MYK Ulusal Yeterlilik Web Sayfası