Plastik Profil Üretim Operatörü (Sev3)

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > Plastik Profil Üretim Operatörü (Sev3)

 

AMAÇ

Bu belgelendirme programı 13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 yeterliliği kapsamında adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel yöntemleri, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

SINAV BAŞVURUSU ŞARTLARI

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) için yeterliliğe giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

Belgelendirilmek üzere Vita Sertifikasyona başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru şartlarını ve başvuru formunu www.vitasertifikasyon.com internet sitesinden veya merkez ofisimizden temin edebilirler. Merkez ofisimiz “Akabe Mahallesi, Şehit Furkan Doğan Cad Bey Plaza B Blok No:118/B, 42100 Karatay/Konya” adresinde bulunmaktadır. Başvuruya ait gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:

 • F.11 Personel Belgelendirme Başvuru Formu,
 • S.07 Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi,
 • TC Kimlik Fotokopisi
 • “2. Sınav Başvuru Şartları” bölümünde yer alan hususlarla ilgili kayıtlar
 • Banka Dekontu (Sınavdan en az 2 gün önce Vita Sertifikasyona ulaştırılması gereklidir)

Adaylar, hizmet bedellerimize internet sitemiz ve MYK portal aracılığı ile ulaşarak işletmemiz banka hesabına “Ad Soyad veya TC Kimlik numarası ” açıklaması girerek yatırmalıdır. İşsizlik Sigortası veya AB Fonu Kapsamında teşvikten yararlanacak adaylar başvuru formunda ilgili bilgileri doldurmalıdır. Açıklama kısmı boş bırakılan dekontlarda adaylardan teyit almak esastır.
Adaylar başvuru evraklarını; info@vitasertifikasyon.com ya da 0(533) 147 72 29 numarasına faks ya da merkez ofis adresine posta, kargo ya da elden iletebilir. Adaylar sınava giriş belgelerini Vita Sertifikasyon Merkez Ofis Sekreterinden veya Sınav Hizmetler Sorumlusundan temin edebilirler.
Vita Sertifikasyon kendi personelini belgelendirmemektedir. Bu nedenle kendi bünyesinde çalışan personel başvuru yapamaz.
Vita Sertifikasyon, adayın başvurusunun belgelendirme için yeterli olup olmadığı hususunda ilgili prosedürler çerçevesinde karar vermeye yetkilidir. Adayların başvurularının onaylanması Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır. Başvurusu alınan adayın en geç 60 gün içerisinde ilk sınavı gerçekleştirilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından MYK portal üzerinden sınava dahil edilirler. Sınav programına dahil olan adaylara sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri ve gireceği ulusal yeterlilik/birimlere ilişkin sms, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme mesajı iletilir. İlgili mesaj Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya Sekreter tarafından gerçekleştirilir.

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti “T.02 Sınav ve Belgelendirme Ücret Talimatı”nda belirtilmekte; aynı zamanda Vita Sertifikasyon web sitesinde de yayınlanmaktadır. Adayın “İsim-Soyisim” veya “T.C. Kimlik” numarasını, dekontun açıklama kısmında belirtilmesi gerekir. Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması durumunda kurum adının belirtilmesi gerekir. Ayrıca adayların isimleri hangi yeterlilikten sınava gireceği Vita Sertifikasyon‘a bildirmesi gerekir. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında aday ya da firma ile iletişimi geçilerek sınav ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılır.

ADAYLAR İÇİN SINAV KURALLARI

Aday ;

 • Sınav süresince resmi bir kimlik belgesini bulundurmalıdır.
 • Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmalıdır.
 • Sınav başladıktan sonra salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemez.
 • Sınavlar, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
 • Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymalıdır.
 • Sınav süresince soruları bireysel cevaplandırır ve sınav esnasında başka bir aday ile yardımlaşamaz.
 • Değerlendirici veya Gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevapları yazar, başka kâğıt kullanamaz.
 • Sınav esnasında masanın üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamalıdır.
 • Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımları kullanamaz.
 • Sınav görevlileri ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
 • Sınav esnasında ya da sınavdan sonra gizliliği olan sınav materyallerini başkalarıyla paylaşılması ve hileli sınav teşebbüslerinde bulunamaz.
 • Sınav esnasında adayın İSG kurallarına uymadan tehlikeli davranışlarda bulunması halinde sınav görevlisi sınavı durdurma hakkına sahiptir.
 • Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede adaya yeni tip korona virüs teşhisi konulması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAVI Zorunlu Yeterlilik Birimleri Soru Sayısı Süre (Dakika) Geçme Notu
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma En az 24 48 70%
A2: Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri 30-50 60-100 70%
PERFORMANS SINAVI Yeterlilik Birimleri BY Sayısı Süre Geçme Notu
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 9 30 80%
A2: Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri 71 90 80%

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

13UY0142-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA


 • Teorik Sınav

(T): Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde A1 birimine yönelik teorik sınav Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda, çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A1 birimi için en az 24 soru sorulur. Her soru eşit puana sahiptir. Kontrol listesindeki her bir adım için en az iki soru sorulur. Adayın, her bir adım için en az bir soruya doğru cevap vermesi koşuluyla toplamda en az % 70 doğru yanıt vermesi gerekir. Soru başına sınav süresi 1,5-2 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.
EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı
BG.1 İşe özgü kişisel koruyucu donanım, koruma ve müdahale araçlarının (acil durdurma butonlar vb.) neler olduğunu açıklar. T1
BG.2 Meslekle ilgili temel kavramları açıklar. T1
BG.3 Tehlikeli maddelerin ve atıkların neler olduğunu açıklar. T1
BG.4 Tehlikeli madde ve atıklara yönelik alınması gereken önlemleri açıklar. T1
BG.5 Tehlikeli ve acil durumlarda yapılması gereken eylemleri sıralar. T1
BG.6 Acil çıkış ve/veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek üzere yapılacak periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılmasının gerekliliğini bilir. T1
BG.7 Tehlike kaynaklarının veya risk oluşturabilecek faktörlerin azaltılmasına yönelik neler yapılabileceğini açıklar. T1
BG.8 Çevresel risklerin azaltılması ve çevre hedeflerinin ulaşılmasında neler yapılabileceğini açıklar. T1
BG.9 Geri dönüştürülebilen malzemelere yönelik izlenmesi gereken adımları sıralar. T1
BG.10 Geri dönüştürülebilen malzemeleri açıklar. T1
BG.11 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanın neler olduğu açıklar. T1
BG.12 Dökülme ve sızıntılara karşı alınacak önlemleri açıklar. T1

Performans Sınav
(P): Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde A1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, uygulama ortamında gerçekleştirilir. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı
BY.1 Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının (acil durdurma butonlar vb.) kontrollerini yaparak talimatlara uygun olarak kullanır. P
BY.2 Mesleği icra edeceği makine, alet ve donanımı talimatlara ve İSG kurallarına uygun olarak kullanır. P
BY.3 Yapılan çalışmaya ait güvenlik ve sağlık işaretlerini tanıyarak bu işaretlere uygun şekilde çalışır. P
BY.4 Tehlikeli maddelerin (ham madde, kimyasallar ve müstahzarları) kullanımı konusunda ilgili kurallara uyar ve alınan önlemleri uygular. P
BY.5 Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar doğrultusunda topraklama yapar. P
BY.6 Kullanılan ekipmanlara özel acil durum prosedürlerini uygular. P
BY.7 Acil durumlarda çıkış ve/veya kaçış prosedürlerine uygun hareket eder. P
BY.8 Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri uygular. P
BY.9 Parlayıcı ve patlayıcı malzemelere yönelik alınması gereken önlemleri uygular. P

13UY0142-3/A2 PLASTİK PROFİL EKSTRÜZYON ÜRETİM İŞLEMLERİ
Teorik Sınav
(T): Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde A2 birimine yönelik teorik sınav Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda, çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A2 birimi için 30-50 soru sorulur. Her soru eşit puana sahiptir. Aday en az % 50 doğru yanıt vermelidir. Soru başına sınav süresi 1,5-2 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı
BG.1 Mesleğin gerektirdiği çalışma ortamına ilişkin temel kalite yönetim ve uygulama sistemlerini tanımlar. T
BG.2 Kullandığı makine, ekipmanların ve çalıştığı sistemin kaliteye uygunluğunu açıklar. T
BG.3 Yaptığı işte ortaya çıkan uygunsuzlukları kalite sistemi çerçevesinde nasıl gidereceğini açıklar T
BG.4 Mesleği icra edeceği makine, alet ve donanımı meslekle ilgili temel kavram ve kodları açıklar. T
BG.5 İş programına uygun makine, ekipman ve malzemelerin neler olduğunu sıralar. T
BG.6 Hammaddeyi plastik profil üretimine hazırlama işlemlerinin adımlarını sıralar. T
BG.7 Hammaddeyi, renklendirici ve katkı maddeleri ile karıştırma işlemlerini açıklar. T
BG.8 Hazırlanmış karışımı üretime sokma ve kontrol işlemlerini sıralar. T
BG.9 Hammadde ve karışım kontrollerini, aksaklıklarını ve ihtiyaçlarını açıklar. T
BG.10 Kalıp bağlama işlemlerinin adımlarını sıralar. T
BG.11 Kalibratör bağlama işlemlerinin adımlarını sıralar. T
BG.12 Ürüne göre makine sıcaklık değerlerini talimatlarda belirtilen değerlere göre girmesi gerektiğini ifade eder. T
BG.13 Üretim öncesi hareketli aksamların hız ve ayarlarını kontrol etme işlemlerini sıralar. T
BG.14 Üretimi kalıp cinsine ve kullanılan teknolojiye göre (otomatik, yarı otomatik, manüel) nasıl gerçekleştireceğini açıklar. T
BG.15 Seri üretimde ortaya çıkan aksaklıkları yaratabilecek durumları sıralar. T
BG.16 Çıkan ürünün iş emrinde belirtilen kontrollerini açıklar. T
BG.17 Üretim sürecinde kontroller ve uygunsuzluklar için kullanılan formları tanır. T
BG.18 Üretim sürecinde kontroller ve uygunsuzluklar için kullanılan formların hangi durumda kullanılacaklarını sıralar. T
BG.19 Sağlam ve hurda ürünleri nasıl ayrıştıracağını açıklar. T
BG.20 Ürün ambalajlama işlemlerinin adımlarını sıralar. T
BG.21 Makineyi devreden çıkarma işlemlerini sıralar T
BG.22 Kalıp ve kalibratörü devreden çıkartma işlemlerini sıralar. T
BG.23 Makinenin ve çevre ekipmanların koruyucu temizlik ve bakımlarını yapmak için gereken adımları sıralar. T
BG.24 Makineleri ve üretim alanını bir sonraki üretime uygun bırakmak için yağlama ve kontrol işlemlerini açıklar. T
BG.25 Kalıp ve kalibratörün temizlik işlemlerini sıralar. T
BG.26 Kalıp ve kalibratörün yağlama ve bakım işlemlerini nasıl yapacağını açıklar. T

Performans Sınav
(P): Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, uygulama ortamında gerçekleştirilir. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı
BY.1 İş anlayışının temel unsurlarına (iş disiplinine sahip, takım çalışmasına yatkın, temiz ve tertipli) uygun davranır. P
BY.2 Çalışmayla ilgili kalite formlarını ve diğer formları doldurur. P
BY.3 Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu kontrol eder. P
BY.4 Uygunsuzlukları gidermeyle ilgili yöntemleri ve talimatları uygular. P
BY.5 Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanını temizler. P
BY.6 Çalışmaya başlamadan önce çalışma programını yapar. P
BY.7 Çalışmaya başlamadan önce araç, gereç ve ekipman hazırlığı yapar. P
BY.8 Makine ve ekipmanları talimatlara uygun olarak kullanır. P
BY.9 Makineyi üretime hazırlama işlemlerini üretim talimatlarında belirtilen değerlere uygun olarak yapar. P
BY.10 Hammaddeyi üretim alanına taşır. P
BY.11 Hammaddeyi gerektiğinde nemi kalmayacak şekilde kurutur. P
BY.12 Hammaddeyi gerektiğinde boya ve katkı maddeleri ile karıştırır. P
BY.13 Otomatik Hammadde Yükleme: İş emrinde yer alan talimatlara göre kontrol paneline uygun değerleri girerek hammaddeyi yükler. P
BY.14 Manuel Hammadde Yükleme: İş emrinde yer alan talimatlara göre hammaddeleri tartarak siloya yükler. P
BY.15 Hammadde akışını kontrol eder. P
BY.16 Kalıbı iş talimatlarına ve kalıp numarasına/ kalıp koduna uygun seçerek üretime hazırlar. P
BY.17 Kalıbı, güvenlik önlemlerini alarak ekstrüdere yerleştirir ve eğimini terazi ile kontrol ederek sabitler. P
BY.18 Kalıba rezistans ve termokupl bağlama işlemini yapar. P
BY.19 Kalıp üzerindeki termokuplun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. P
BY.20 Kalıbın sıcaklığını ve bekleme süresini gerekirse hammaddeye göre ayarlar. P
BY.21 Kalıp bağlantı civatalarının uygun sıkılığını kontrol eder. P
BY.22 Kalibratörü masaya yerleştirir. P
BY.23 Kalıp – kalibratör eksen merkezleme ayarı yapar. P
BY.24 Kalibratöre soğutma hortumlarını bağlar. P
BY.25 Kalibratöre vakum hortum bağlar. P
BY.26 Havuz su giriş-çıkış bağlantılarını yapar. P
BY.27 Vakum havuzu giriş-çıkış bağlantılarını yapar. P
BY.28 Su ve vakum kaçak kontrolünü yapar. P
BY.29 Silindir (kovan) – kalıp rezistans sıcaklık ayarlarını yapar. P
BY.30 Kalıp – kafa ayarlarını yapar. P
BY.31 Silindir vakum kavanozu/gaz alma bölgesi ve hortumu kontrolünü yapar. P
BY.32 Makine soğutma sistemi ve filtre kontrolünü yapar. P
BY.33 Kalibratör vakum ve su ayarlarını yapar. P
BY.34 Kalibratör sehpası/havuzu kontrolünü yapar. P
BY.35 Çekici/palet, pabuç ve tekerlek kontrolünü yapar. P
BY.36 Testere ve kesim limit ayarlarını yapar. P
BY.37 Devirici ayarını yapar. P
BY.38 Sarıcı ayarını yapar. P
BY.39 Silindir (kovan) – kalıp eriyik sıcaklıklarını set değerine getirir. P
BY.40 Hatta yol verir. P
BY.41 Silindir vakum pompasını açar. P
BY.42 Kalıp çıkışından kesit alır. P
BY.43 Plastik eriyiği kalibratörden geçirir. P
BY.44 Üründen kontrol numunesi alır. P
BY.45 Dozaj devir ayarı yapar. P
BY.46 Burgu (vida) besleme ayarı yapar. P
BY.47 Çekici hız ve yükseklik ayarı yapar. P
BY.48 Üretim sürecindeki ve makinedeki aksaklıkları, uygunsuzlukları üstüne anlaşılır ve talimatlara uygun bir şekilde ifade eder. P
BY.49 Ürün tartımı yapar. P
BY.50 Ürün sayımı yapar. P
BY.51 Ürün paketlemesi yapar. P
BY.52 Paket ve palet tanımlaması yapar. P
BY.53 Ürünün stok alanına sevkini sağlar. P
BY.54 Plastik hurdaları ayrıştırır. P
BY.55 Karışım beslemesini kapatır. P
BY.56 Silindir vakumu kapatır. P
BY.57 Burgu (vida) kalıp temizleyicisini (antipak) ilave eder. P
BY.58 Kalibratör havuz su ve vakumlarını kapatır. P
BY.59 Çekici ve testereyi kapatır. P
BY.60 Kalıp – kalibratör rezistansını sökme işlemlerini yapar. P
BY.61 Testerenin temizliğini yapar. P
BY.62 Üretim hattının yüzeysel temizliğini yapar. P
BY.63 Rezistans temizliğini yapar. P
BY.64 Fan temizliği yapar. P
BY.65 Silindir vakum filtre – hortum temizliği yapar. P
BY.66 Makine soğutma suyu filtre temizliği yapar. P
BY.67 Huni üzeri elek temizliği yapar. P
BY.68 Soğutma havuzu süzgeç temizliği yapar. P
BY.69 Çekici temizliği yapar. P
BY.70 Kalibratör temizliği yapar. P
BY.71 Kalıbın temizliğini ve koruyucu bakımını yapar. P


(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan 11 tane “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.
Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

SINAVA TEKRAR GİRİŞ HAKKI

Adayın belge almaya hak kazanması için başvuru yaptığı birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir biriminden başarısız olan kişi, bir yıl içinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girebilir. İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanacak adayların ilk sınavından başarısız olması halinde bir yıl içerisinde iki kez daha sınava girme hakları bulunmaktadır.

BİRİM VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA İPTALİ

Vita Sertifikasyon, belge sahibi personelin belge kullanımını Karar Verici kararı doğrultusunda Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptaline İlişkin Karar Formu ile belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir.
Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:
 • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin belge, marka ve logo kullanım şartlarına uymaması, Vita Sertifikasyon belge ve logosunu yanlış kullanması.
Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin Vita Sertifikasyon’a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. İlgili belgenin askıya alınması halinde MYK Portal üzerinden gerekli işlemler ve Dosya Sorumlusunun bilgilendirilmesi yapılır.
Belgenin iptal edilmesi ve geri çekilmesinin nedenleri:
 • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak Vita Sertifikasyon”a eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.
Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde Vita Sertifikasyon”a yazılı olarak başvurur. Vita Sertifikasyon Karar Verici talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve kararını Genel Müdür bilgisi dahilinde ilgili personele yazılı olarak bildirir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde VİTA SERTİFİKASYON’a iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge, marka ve logo kullanımını durdurur. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile VİTA SERTİFİKASYON “a bildirmesi istenir.
Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında Belgelendirilen personelin adı Müdürler Kurulu Başkanı bilgisi dahilinde Kalite Yöneticisi tarafından MYK web portal üzerinde iptal olarak belirtilir. Belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde belgelendirilen personelin VİTA SERTİFİKASYON’a belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde VİTA SERTİFİKASYON;

 • Akreditasyon kuruluşunu ve Yetkilendirme Kuruluşunu durumdan haberdar eder.
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi istenir.
 • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla duyurur.
 • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere VİTA SERTİFİKASYON ’a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.
 • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere VİTA SERTİFİKASYON web sitesinden duyurusu yapılır.

YETERLİLİK BAZINDA BİRİM BİRLEŞTİRME

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 60. Madde uyarınca yeterlilik birimleri bazında birim birleştirme yaparak adaylar yeterlilik belgesi alabileceklerdir.
Ulusal Yeterliliklerin herhangi birini tercih edip Vita Sertifikasyona başvuran aday; sınava başvurup sınavın tüm birimlerinden/bölümlerden başarısız olması halinde ya da sınavdan herhangi bir biriminden/bölümünden başarı gösterip diğer birimde/bölümde başarılı olamaması halinde başarısız olduğu birimlerden/bölümlerden bir yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
Vita Sertifikasyon dışında başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava giren aday, başarısız olduğu birimden Vita Sertifikasyona başvurarak birim birleştirme yöntemi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilir. Böyle bir durumda aday, başarılı olduğu birime ait girmiş olduğu firmaya üst yazı ile “Birim Başarı Belgesi” talep etmelidir. Almış olduğu Birim Başarı Belgesi ile Vita Sertifikasyon’a başvurarak sadece başarısız olduğu birimlere ait başvuru yapmalı ve bu birime ait ücreti işletme banka hesabına yatırmalıdır.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi Vita Sertifikasyon veya www.vitasertifikasyon.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Vita Sertifikasyon’a teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir. İtiraz ve Şikayetlerin çözümlenme süreci 30 gündür.