Plastik Profil Üretim Operatörü

PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) SEVİYE 3
ULUSAL YETERLİLİK 13UY0142-3

Plastik sektöründe, Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelend

Detaylı Bilgi İçin:

MYK Ulusal Yeterlilik Web Sayfası