SEÇ-G

SEÇ-G Belgesi

 

Kısa adı SEÇ-G olan, sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan ve akaryakıt sektöründe (akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları) kullanılan bir sertifika ve danışmanlık standardıdır. SEÇ-G Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte var olan ve uygulanan bir standarttır. SEÇ-G´nin açılımındaki kavramlar, bu standardın dayandığı temel noktalardır: Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik.

SEÇ-G yönetim sistemini üst düzey tehlike sınıflarındaki akaryakıt firmaları (PO, Tüpraş, Shell, Socar, BP, Opet, Aytemiz, Total, Lukoil vb.) uygulamaktadır. Ayrıca akaryakıt şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren müteahhit, taşeron ve alt taşeron firmaları ile bunların çalışanları SEÇ-G Belgesi standartlarına uymakla yükümlüdür.

Seç-G Belgelendirmesinin Kapsamı


•    Yönetim Sorumluluğu
•    Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi
•    Kişiler, Eğitimler ve Davranışlar
•    Müteahhidin Alt Yükleniciler ve Diğerleriyle Çalışmaları
•    Bakım ve İşletme Faaliyetleri
•    Değişim Yönetimi
•    Bilgi ve Dokümantasyon
•    Acil Durum ve Kriz Yönetimi
•    Kazaların, Olayların ve Vakaların Önlenmesi
•    Değerlendirme, Güvenceye Alma, GeliştirmeSEÇ-G Yönetim Sisteminin Hedefleri


SEÇ-G belgelendirmesi çerçevesinde oluşturulan Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik standartları ile;

•    İnsanlara zarar verecek faktörlerin önüne geçmek,
•    Çevreyi korumak,
•    Doğayı korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
•    Standardın amaçlarına uygun hizmet ve ürün geliştirmek,
•    Müşterilere kaliteli ürün ve hizmet sunmak,
•    Firmanın SEÇ-G Belgesi ve kalite yönetimi performansını görünür kılmak,
•    Acil durumları yöneterek, şeffaf raporlar hazırlamak,
•    Firmanın faaliyet alanında en verimli ve en doğru yöntemleri uygulamak ve geliştirmek,
Hedeflenmektedir.

SEÇ-G Belgelendirme Kriterleri


•    Şirketin SEÇ-G Politikası, Organizasyon ve Yönetimi
•    SEÇ İstatistikleri
•    İşçi Güvenliği
•    İşyeri Güvenliği
•    Risk Değerlendirmesi
•    Çevre Duyarlılığı ve Güvenliği
•    İşe Giriş Muayeneleri ile Alkol-Uyuşturucu Kontrolleri
•    Acil Durum, Kaza ve İlk Yardım Prosedürleri
•    Yangın Güvenliği ve Prosedürleri
•    Tehlikeli Maddeler
•    Gürültü
•    Yüksekte Çalışma
•    Elle Taşıma
•    Emniyetli Çalışma Uygulamaları
•    İş Başı Eğitimleri ile Farkındalık Eğitimleri ve Çalışma Talimatları
•    Sigorta
•    Kullanılan Ekipmanın ve Malzemelerin Kontrolleri
•    Taşeron Yönetim
•    Bilgi ve Dokümantasyon Yönetimi

SEÇ-G Belgesi Başvuru Şartları


Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler, SEÇ-G Belgesi taşıma zorunluluğu altındadır. Belge alması gereken akaryakıt şirketinin ilgili belgelendirme kuruluşuna müracaat etmeden önce bazı evrakları hazırlaması gerekir. Bunlar:

•    Vergi Levhası
•    Ticaret Sicil Gazetesi
•    Faaliyet Belgesi
•    Son aya ilişkin SGK Tahakkuk Belgesi
•    Ödeme Dekontu
•    Firma Dokümantasyonu (ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001)
•    Başvuru Formu

SEÇ-G Belgesi Nasıl Alınır?


Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalar SEÇ-G Belgesi almak için akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek sertifika sürecini başlatabilirler. Yukarıda sayılı belge ve dokümanlara sahip olan firmalar ilgili sertifika kuruluşuna yapacakları bir başvuru ile süreci başlatabilecekken; bu belge ve dokümantasyona sahip olmayan firmalar ise sertifika kuruluşundan gerekli eğitimleri almanın yanında belge ve dokümantasyonun hazırlanması konusunda destek de alabilir.
Gerekli belge ve dokümantasyona sahip firmalar bunları sertifikasyon kuruluşuna sunar. Dokümanlar üzerinde kontroller yapıldıktan sonra gerektiğinde iyileştirme önerileri verilir. Sonrasında bir denetim tarihi belirlenir ve firmada denetimler gerçekleştirilir. Firma, denetimin neticesinde yapılacak puanlamada 76 puanın üzerine çıktığı takdirde SEÇ-G Belgesi almaya hak kazanacaktır. Denetim neticesinde belge için gerekli puan alınamazsa, firmaya takip denetimi yapılmaktadır.

SEÇ-G Danışmanlığı


Akaryakıt sektöründe SEÇ (sağlık, emniyet, çevre) ve Kalite yönetim süreçlerini firmalar adına yürütmenin yanı sıra firma faaliyetlerini hem SEÇ standartları hem de mevzuata uygun şekilde geliştirme ve denetleme hizmetlerine SEÇ-G Danışmanlığı adı verilmektedir.

Firma bünyesinde SEÇ-G Danışmanlığı kapsamında yürütülecek danışmanlık hizmetleri ve yükümlülükleri şunlardır:

•    Entegre Yönetim Sistemlerinin (ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001/ ISO 17020) kurulması ve yürütülmesi,
•    Kalite Yönetim Sisteminin verimli ve etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
•    Dokümantasyon sisteminin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve mevcut dokümantasyonun revize edilmesi,
•    Belgelendirme sürecine ilişkin bütün çalışmaların yürütülmesi,
•    Süreç yönetimi ve performans ölçümleri vasıtasıyla sürekli iyileştirme çalışmalarının ve düzeltici / önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
•    İç denetimlerin organize edilmesi, etkin uygulama sağlanması,
•    Risk Yönetimi kapsamında süreçlerin denetlenmesi ve risk tablolarının oluşturulması,
•    Farklı sistemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için çalışanlara eğitim verilmesi,
•    Dış ve iç denetimler için gerekli planların yapılması ve periyodik olarak uygulanması,
•    Ürün belgelendirme işlemlerinin takip edilmesi,
•    Süreçlerin tanımlanması, süreçlere ilişkin prosedürlerin oluşturulması, işleyişin kaydedilmesi ile süreçlerin Toplam Kalite Yönetimi bilincine uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesi.