CE Belgesi

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi

 

92/42/EEC Sıcak Su Kazanı sıvı veya gaz yakıtla çalışan yeni tip sıcak su kazanlarıdır. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanı serisi kılavuzunda yer alan bilgiler kullanılarak uzman bir ekip tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Sıcak su kazanlarının her zaman Avrupa Birliği gerekliliklerine uygun olması ve buna göre kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Avrupa Birliği gerekliliklerine uygundur. Yine bu gereklilikler kapsamında özel olarak hazırlanan kılavuza göre kullanım sağlandığında Avrupa Birliği gerekliliklerine göre kullanılmış olacaktır.

92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının Genel Özellikleri

92/42/EEC Sıcak Su Kazanları enerji verimliliği bakımından ciddi anlamda yüksek kalitede ürünlerdir diyebiliriz. Çevresel koşullar göz önünde bulundurularak üretilen bu sıcak su kazanları enerji kullanımı açısından bakıldığında düşük enerji harcayan sınıftan sayılmaktadır. Yeni tip sıcak su kazanlarında genel olarak sıvı ve gaz yakıt kullanılır. Bu sayede çevreyi kirletmeyen sıcak su kazanlarını verimli bir şekilde kullanmanız mümkün olur. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları da aynı şekilde sıvı veya gaz yakıtla çalışarak çevreyi korur. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının kılavuzunda da ifade edildiği üzere bu sıcak su kazanları 4kW ve 400kW arasında çıkış sağlamaktadır.

92/42/EEC Sıcak Su Kazanı Kılavuz Bilgileri

Bu bakımdan temel özelliklerine göre baktığımızda 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının aşağıdaki gibi çeşitlerde kazanlarla birlikte çalışabileceğini ve 92/42/EEC Sıcak Su Kazanı Kılavuzunun aşağıdaki gibi kazanlara uygun olduğunu ifade etmek mümkündür:

–    Standart Sıcak Su Kazanları
–    Düşük Isılı Sıcak Su Kazanları
–    Gaz Yoğunlaştırıcı Sıcak Su Kazanları

92/42/EEC Sıcak Su Kazanı Kılavuzunun birlikte çalışmasının uygun olmadığı ekipmanlar ve kılavuzu kullanamayacağınız kazan türleri ise aşağıda yer almaktadır:

–    Katı yakıtlar da dahil olmak üzere farklı türde yakıtlarla çalışan sıcak su kazanları.
–    Aniden suyu ısıtmaya uygun türde ekipmanlar.
–    Sıvı ve gaz yakıtlardan farklı yakıtlarla su ısıtmak üzere tasarlanmış ve piyasada düşük kaliteli diye tabir edilen sıcak su kazanları.
–    Merkezi ısıtma ile çalışan ocaklar ve sıcak su sağlayan ekipmanlar, sadece ikinci işlevi sıcak su ısıtmak olan aletler ve ekipmanlar.
–    6kW enerjiden daha az enerji çıkışı olan, yer çekimi kuvveti ile sirkülasyon sağlayan ekipmanlar, sadece temiz sıcak suyu saklamak ve sıcaklığını korumak için üretilmiş aletler.
–    Sadece tekil olarak üretilen ve bu şekilde kullanıma uygun olan ekipmanlar, bu bağlamda seri ya da set olarak kullanım özelliği bulunmayan cihazlar.
–    Birleşik ısı ve enerji üretimi yapan ekipman ile sistemler.

CE Sertifikası ve Standardizasyon

Avrupa Birliği standartlarına göre üretilen ve bu gereklilikleri sağladığına ilişkin denetimlerden geçen tüm sıcak su kazanları CE sertifikası alabilir. Bu sertifikayı alan cihazların kılavuzlarının da buna göre olması büyük bir önem taşımaktadır. CE sertifikası almadan önce ekipman ve cihazların ciddi bir denetimden geçmesi gerekmektedir. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının CE sertifikası vardır ve kılavuzu da bu sertifika doğrultusunda hazırlanmıştır. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının CE sertifikası almasını sağlayan özellikleri aşağıdaki gibidir:

–    Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma uygun olması, bu uygunluğu sağlamak üzere minimum tüm kriterleri bünyesinde bulundurması, bu bakımdan uygun olduğunun anlaşılması için Komisyon Denetiminden başarıyla geçmesi ve diğer ülkelerde de rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanması.
–    Üreticilerin bu şartları sağlayarak farklı ülkelerde üretim yapıp ürünü satışa çıkartabilecek olması.

Çevreyi Koruma Özelliği

92/42/EEC Sıcak Su Kazanları çevreyi koruyacak şekilde tasarlanmış sıcak su kazanlarıdır. Kılavuzda da ifade edildiği üzere bu çerçeve bir tasarım yapılmış, kullanımının çevreye zarar vermeyeceğinden emin olunmuş, gerekli denetimlerden geçirilmiştir.
Hem bireysel olarak parçaları hem de ürünün tamamı bu bahsi geçen kontrollerden geçmiştir. 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer ülkelerde güvenli bir şekilde kullanılabilecek en verimli seçeneklerden biridir.

Özel olarak özelliklerine göre etiketlenen 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları standart olan ürünlere göre çok daha işlevseldir. Endüstride bu yüzden de sıklıkla tercih edilmektedir. Enerji tüketimi çok düşüktür ve çevreyi koruyacak özelliklere sahip yakıtlarla çalışabilmektedir. Komisyonun denetiminden geçtikten sonra 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının bu bağlamda güvenle kullanılabileceğinden emin olunmuştur.

Avrupa Birliği enerji verimliliği kurulu 2020 yılına kadar Avrupa Birliğinde kullanılacak tüm bu tür ekipmanların çevreye zarar vermeyen özelliklere sahip olmasını istemektedir. Bu bağlamda gerekli denetimleri yapmaya başlayan kurul 92/42/EEC Sıcak Su Kazanlarının kendi hedeflerine uygun şekilde %20 enerji tasarrufu yaptığını onaylamıştır.

92/42/EEC Sıcak Su Kazanları 13/2013 numaralı düzenleme kapsamında da çevre dostu olarak kabul edilmiştir. 2013 yılında yeniden düzenlenen sıcak su kazanları ve kullanım özellikleri kanun tasarısına göre de 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları çevreye zarar vermez. Diğer sıcak su kazanları gibi biyoyakıtla çalışmaz ve 400kW enerjiden fazlasını harcamaz. 


92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları

 

Fabrikalarda ya da dev üretim tesislerinde oldukça önemli bir yere sahip olan sıcak su kazanları, kullanım açısından son derece hassas bir yaklaşımı zorunlu kılar. Bir su kazanının çalışması adına ihtiyacı olan temel unsur basınçtır.Konstrüksiyon basıncının yaklaşık olarak %10 civarında işletme basıncından yüksek olması gerekir. Mukavemet hesaplarında çoğunlukla bu basınç baz alınır. Sıcak su kazanları klasik buhar kazanları olarak ele alınamaz. Genelde buhar kazanlarının bu tip kazanlardan çok daha verimli bir içeriğe sahip olduğu algısı bulunur. Fakat doğru kullanıldığında 92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları çok daha yüksek bir performans sunar. Isıtma yüzeyleri aynı olan iki kazan, bu anlamda birbirinden daha farklı verimlilik sonuçları yaratır.

Isı üretimi açısından 92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları görece daha verimlidir. Sıcak su kazanları uygulamalara bağlı olarak çok sayıda türe sahiptir. Üretim sırasında kullanılan malzemelere ve ısınma yöntemlerine göre sıcak su kazanlarının değiştiğini görebiliriz. Sıcak su kazanları temel olarak; katı yakıtlı kazanlar, sıvı yakıtlı kazanlar ve gaz yakıtlı kazanlar biçiminde üç grupta incelenir. Döküm kazanların daha çok alçak basınçlı buhar üretimi esnasında kullanıldığını görüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yakın zaman önce 92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği özelinde belli standartlar getirmiştir.  Bunlar iş yerlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri bağlamında değerlendirilmelidir. Mevzuat bakım, onarım ve rutin kontrolleri bünyesinde barındırır.

 

Sıcak Su Kazanı Nasıl Olmalıdır?

 

Sıcak su kazanları incelendiği zaman en ideal türlerin geçişli, duman borulu ve silindirik kazanlar olduğu görülür. Söz konusu kazanlar hem verim ve uzun ömür, hem de emisyon değeri açısından daha çok güven verir. Kapalı sistem olarak çalışmakta olan ve 100 derecenin aşağısında sıcak su üretebilen basınçlı aygıtlar, sıcak su kazanı olarak tanımlanır. Buradaki basıncın kaynağı hidrafordan beslenen ilk su basıncıdır. Bundan dolayı oluşan ufak çatlaklar, kazan dairesinde bir problem yaratmaz. Kullanılan sıcak su sistemlerinde derecelerin gittikçe düşürüldüğü görülür. Isı transfer değerleri ise geçmişe kıyasla daha çok yükselmeye başlamıştır.

Sıcak su kazanı seçiminde yeni nesil kazan teknolojisi göz önünde bulundurulmalıdır. Görece daha az yer işgal eden, üç geçişli kazanlar bu anlamda ön plana çıkar. Ayrıca yoğuşmalı kazanlar da verimlilik açısından önemli avantajlara sahiptir. Brülör, minimum düzeyde dur-kalk ile çalışmalıdır. Anlık ısıtma gerektirmeyen senaryolarda 92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları çok ideal bir tercih olarak kabul görür. Neticede ideal bir sıcak su kazanının ısıl verimi yüksek, ısıtma yüzeyi optimum ve son olarak basınç kaybı ise düşük olmalıdır.

 

Kullanım Alanları

 

Sıcak su kazanlarının kullanım alanları şu şekildedir:

 

·       Seralar,

·       Kimyasal prosesler,

·       Gübre endüstrisi,

·       Çiftlikler,

·       Kağıt endüstrisi,

·       Ahşap işlemeleri.

 

Belgelendirme Süreci

 

92/42 / EEC Sıcak Su Kazanları konusunda ilk aşamada sizden istenilecek olan evrakları aşağıdaki gibidir:

·       Ticaret sicil gazetesi,

·       İmza sirküleri,

·       Vergi levhası,

·       Oda kaydı,

·       Ham madde analiz raporu,

·       İşletme adresini yansıtan resmi bir belge.

Yapılacak analizler neticesinde tespit edilen eksiklikler, düzeltici faaliyet kapsamında giderilir. Mevzuat uyumu açısından başarılı olmanız halinde ilgili belgeyi resmi anlamda almaya hak kazanırsınız. Bu belge toplamda bir senelik bir geçerliliğe sahiptir. Ara denetimler sayesinde belgenin geçerlilik süresini uzatabilirsiniz.