Sınav Kuralları

            TEORİK SINAV KURALLARI

 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları VİTA SERTİFİKASYON yönetimince geçersiz sayılacaktır.
 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler
 • Cep telefonu, hesap makinesi gibi iletişim ve hesaplama özelliği olan elektronik cihazları sınavda kullanmak yasaktır. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz.
 • Cevaplar soru kitapçığına işaretlenecektir. Sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru –yanlış soru türlerinden oluşabilir. Çoktan seçmeli sorular için seçenek üzerinde boşluk doldurma soruları soru altındaki alana, doğru-yanlış soruları ise soru altındaki alana “doğrudur”  yada “yanlıştır” ifadelerinden biri yazılacaktır.
 • Çoktan seçmeli sorular  için sadece doğru gördüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. İki veya daha fazla seçenek işaretlenen sorular yanlış kabul edilecektir.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz. Sınavın ilk 10 dakikası içerisinde gelenlere ek süre verilmez.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır.
 • Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez. Ve birbirleriyle konuşamazlar. Kendi aralarında konuşan adayların sınavları iptal edilir.
 • Soru kitapçığı üzerindeki bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlik bilgileri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
 • Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
 • Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri solan görevlileri tarafından adaylara duyurulur.

  Performans Sınav Kuralları

 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları VİTA SERTİFİKASYON yönetimince geçersiz sayılacaktır.
 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Sınav için kullanılması gereken iletişim ve hesaplama araçları VİTA SERTİFİKASYON tarafından temin edilecektir. Adaylar kişisel hesaplama ve iletişim araçlarını kullanamazlar, bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Adaylar performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz. Kendi mesleki alanı ile ilgili işlemler dışında başka bir mesleki alanla ilgili yapılması gereken işlemler varsa değerlendirici ile diyalog kurabilir.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalı ve soracakları sorulara yanıt vermek zorundadırlar
 • Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.

    Mülakat Sınavı Kuralları:

 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları VİTA SERTİFİKASYON  yönetimince geçersiz sayılacaktır.
 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, hesap makinesi gibi iletişim ve hesaplama özelliği olan elektronik cihazları sınavda kullanmak yasaktır. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendiricisi adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.