CE Belgesi

Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi

Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasında CE işareti ile ilgili olarak belirtilen ürün gruplarına bakıldığında Spor Kıyafetleri ile ilgili bir ürün grubunun bulunmadığı görülecektir. Aynı durum Spor Malzemeleri için de söylenebilir. Bu nedenle Spor Kıyafetleri’nin CE işareti ile işaretlenmesine gerek yoktur. Ancak spor kıyafetleri ve malzemeleri ile ilgili bazı standartlar bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ilgili sayfasına girerek bu standartlarla alakalı bilgi alınabilir. Ayrıca yetkili kuruluşlara başvurarak bu standartlara ilişkin belgeler elde edilebilir. Bu belgeler elde edildikten sonra üretilen spor kıyafetleri ve malzemelerinin ilgili yerlerine bu standartların numaraları yazılarak ürünlerin sağladığı gereksinimler ile ilgili tüketicilerin bilgi edinilmesi sağlanabilir. Bu sayede üreticinin pazarı ve müşteri kapsamı genişleyebilir. TSE’nin sitesinde belirtilen ve yürürlükte olan standartlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

–    TS EN 1516 Spor Alanı Yüzeyleri – İz Oluşmasına Karşı Direncin Tayini,
–    TS EN 13277-1 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları,
–    TS EN 12503-6 Spor Minderleri – Bölüm 6: Minder Üst Yüzeyi Sürtünme Değerinin Tayini.
Ayrıca, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (European Committee for Standardization – CEN) resmi internet sayfasına bakarak da spor ile ilgili Avrupa’da yürürlülükte olan standartlara dair bilgi edinilebilir. Bu sayfada arama yapıldığında spor ile ilgili olarak karşımıza çıkan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir.
–    CEN/TC 217 Spor Alanları İçin Yüzeyler,
–    CEN ISO /TR 20183:2017 Spor ve Diğer Eğlence Tesisleri ve Ekipmanları
–    CEN TC 136 Spor ve Eğlence Tesisleri. 

CE İşareti İle İlgili Avrupa Komisyonu’nun (EC) İnternet Sayfası ve Direktifler

CE İşareti, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili bir konu olduğundan Avrupa Komisyonu (European Commission – EC) tarafından da bu konu hakkında uygulamaya yönelik; duyuru, yönetmelik, direktif veya açıklama yayınlanabilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun CE işareti ile ilgili sayfasına buradan ulaşılabilir ve konu hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Ayrıca; Onaylanmış Kuruluşlar (Notified Bodies) hakkındaki mevzuatlarla ilgili bilgi edinmek için bu sayfa ve Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Belirlenmiş Kuruluşlar (New Approach Notified and Designated Organisations – NANDO) Bilgi Sistemi hakkında bilgi edinmek için de bu sayfa kullanılabilir.

Söz konusu mevzuat sayfasında; tıbbi cihazlar, sıcak su kazanları, sivil kullanımlar için patlayıcılar, elektromanyetik uyumluluk ve basit basınçlı kaplar gibi birçok konudaki mevzuata (Direktif, yönetmelik vb.) erişilebilir. Ayrıca aynı sayfada “Country” sekmesine girilerek ülkelerdeki onaylanmış kuruluşların listesine erişilebilir. Avrupa Komisyonu’nun CE işareti ile ilgili sayfasında, CE işareti genel olarak tanıtılmış ve aşağıdaki önemli maddelerden söz edilmiştir.

–    CE işareti Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) birçok üründe görülür ve AEA’da satılan ürünlerin; yüksek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılamak için bir değerlendirmeden geçtiğini belirtmektedir.
–    CE işareti tüm şirketleri aynı kurallara karşı sorumlu olmalarını sağlayarak adil rekabeti destekler.
–    Bir üretici CE işaretini ürününe iliştirerek, ürününün CE işareti ile ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını ve bu ürünün AEA’da satılabileceğini beyan eder. Ayrıca bu CE işareti uygulaması AEA dışında üretilip AEA’ya satılan ürünler için de uygulanmalıdır.
–    CE işaretinin AEA’daki iş dünyası ve tüketicilere getirdiği 2 temel fayda vardır. Bunlar;
–    İş dünyasının, CE işareti taşıyan ürünlerin kısıtlama olmaksızın AEA’da ticaretinin yapılabileceğini bilmesi,
–    Tüketicilerin, tüm AEA’da aynı düzeyde sağlık, güvenlik ve çevre koruması uygulamalarından yararlanmasının/keyfini çıkarmasının sağlanmasıdır.

CE Belgesi Nedir?

 

CE İşareti bulundurmaya yönelik şartları karşılayan ürünlere verilen belgeye CE Belgesi denir. CE İşareti almaya yönelik şartlar ise genel olarak; Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde bir ürünün kısıtlama olmadan ticaretinin yapılabilmesi için sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili standartlara ya da gerekliliklere uygunluğunu gösteren işarettir. Diğer bir ifadeyle Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde alınan ve satılan ürünler için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğu gösteren bir işarettir. Bu işaret; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleriyle tanımlanabilir ancak ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de vardır. 

CE Belgesi ve CE İşareti Edinme

Eğer bir ürün riskli ürün kategorisinde değilse; CE İşareti bu ürüne yetkili bir kuruluş tarafından verilmemekte olup, üretici ürününe bu işareti kendisi iliştirir. Ancak ürün riskli ürün kategorisindeyse CE işareti iliştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

–    Eğer ürün riskli ürün değilse; üretici, bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunu kendisi söyleyebilir veya beyan edebilir. Burada önemli olan; üreticinin bu mesuliyeti (sorumluluğu), güven ilkesini sarsmayacak şekilde almasıdır. Eğer bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü ve üretici markayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
–    Eğer ürün riskli ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması gereklidir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB tarafından da resmi olarak tanınan bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti iliştirilmesine onay verebilir.