Tarafsızlık Taahhütnamesi

VİTA SERTİFİKASYON  olarak personel belgelendirme faaliyetleri dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerimizde, tüm ilgili taraflara karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz. VİTA SERTİFİKASYON  olarak hizmet kapsamı içerisinde herkesin belgelendirme taleplerine açıktır. 

Çalışanlarımızın mali, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler tarafımızca alınır. Kurumun tarafsızlığı ile ilgili olarak detaylı bir risk analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli olan önlemler belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmiştir. Kalite sistemimiz, finansal yapımız ve insan kaynaklarımız; tarafsızlığımızı koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir. 

Tüm çalışanlarımız ve hatta personel adayları çıkar çatışması risk analizine tabi tutulmaktadır. Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri kurumsal ve bireysel ilişkiye girilemez. Çalışanlarımız; tarafsızlık ve güvenirlilik ilkesini zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışması ile karşılaştıklarında üst yönetimi bilgilendirir. Bu gibi bildirimler tarafımızca hassasiyetle ele alınır ve gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilir. 

VİTA SERTİFİKASYON’nun tarafsızlığı; bağımsız 3. kişilerden oluşturulmuş Hakem (Tarafsızlık) Kurulu tarafından korunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili alınmış olan her türlü önlemin etkinliği; bu kurul vasıtasıyla değerlendirilmekte ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü durum oluşmadan önlenmektedir. Hakem (Tarafsızlık) Kurulu; tarafsızlığı tehlikeye sokabilecek durumlar ile ilgili ilave/yeni önlem talep etme ve talep edilen önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve/veya Türk Akreditasyon Kurumuna bildirimde bulunma gibi gerekli yetkilerle donatılmıştır. 

VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin olarak;

•           Belgelendirme sürecinde gizlilik, güvenilirliği ve tarafsızlığı hususlarını etkileyecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemektedir.

•           Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincindedir.

•           Çıkar çatışmalarını yönetmektedir.

•           Belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına almaktadır.

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamaktadır.