CE Belgesi

TS EN 149 A1 Solunumla İlgili Koruyucu Filtreli Yarım Maskeler Standardı

TS E 149 A1 standardı, solunumla ilgili koruyucu cihazlar içerisinde bulunan filtreli yarım maskelerin gerekliliklerini, ilgili performans deneylerini ve işaretleme mecburiyetlerini belirler. Standart kapsamında terimler tarifler ve piktogramlar için EN 132, bileşenlerin adlandırılması için EN 134, toz süzgeçlerinin özellikleri, deneyleri ve işaretleme kuralları için EN 13274-7 ve yanma özelliklerinin ölçülmesi için EN ISO 6941 referans alınır.

TS EN 149 A1 Kapsamına Giren Filtreli Yarım Maskelerin Özellikleri

Standardın kapsamına giren ekipman, havada solunumu tehlikeye atabilecek parçacıkların bulunan ortamlarda çalışmanın gerekli olduğu durumlarda solunum kalitesini gerekli düzeyde tutmak için tasarlanmış filtreli yarım maskelerdir. Bu maskeler ağzı, burnu ve çeneyi kaplayacak tasarımdadır. Tamamen veya büyük oranda filtre malzemesinden oluşur veya parçacık filtresi içeren yüz koruyucu bir aparat içerir. Filtre malzemesi katı ve sıvı aerosollerin her ikisine karşı koruma sağlamalıdır.

Standart gereği parçacık filtreli yarım maske, baş hareket ettirildiğinde kullanıcının yüzünün kuru ya da nemli olması fark etmeksizin yeterli sızdırmazlığı garanti etmelidir. BU maskeler tek kullanımlık ya da uygun bakım yapılmak kaydıyla tekrar kullanılabilir olabilir.

Parçacık filtreli yarım maskeler, havayı filtreleme verimleri ve azamî toplam içe doğru sızdırma değerlerine göre üç performans sınıfına ayrılır:
– FFP1: Minimal koruma sağlayan filtreli yarım maskeler
– FFP2: Orta düzey koruma sağlayan filtreli yarım maskeler
– FFP3: Yüksek düzey koruma sağlayan filtreli yarım maskeler

 

TS EN 149 A1 Testleri Genel Şartlar


Aksi belirtilmedikçe, deneyler için gerekli ortam sıcaklığı maksimum 1 °C sapmayla 16 °C – 32 °C sıcaklık değerleri arasıdır. Sıcaklık sınırları hariç azamî veya asgarî olarak ifade edilmeyen değerler, ± % 5’lik sapma toleransına tabidir. TS EN 149 A1 uyarınca maskeler şu parametrelere göre test edilir;
– İçe doğru sızdırmazlık
– Soluk alma ve verme direnci
– Solunan havanın karbondioksit muhtevası
– Cilde uyum
– Alevlenebilirlik
– Sıcağa ve soğuğa direnç
– EN 143 uyarınca mekanik dayanım
– İş simülasyon ve yürüme uyumu

Aşağıda bir kısmını açıkladığımız TS EN 149 A1 testleriyle ilgili tüm sorularınız için dilediğiniz an Vita Sertifikasyon’a ulaşabilir ve uzmanlarından yardım alabilirsiniz.

 

TS EN 149 A1 Sızdırmazlık Testleri


Standart uyarınca maskelere 3 tür içe doğru sızdırmazlık testi, 10 denek x 5 deney olmak üzere 50 kez uygulanır:
– Yüz izoleli sızdırma testi
– Soluk verme valfi sızdırma testi (soluk verme valfi takılı ürünler için)
– Filtre nüfuziyeti testi

FFP1 maskelerle yapılacak 50 münferit deneyde sonuçların en az %46’sında içe doğru sızdırma değeri en fazla %25 olmalı, 10 deneğin aritmetik ortalamasının en az 8’i en fazla %22 olmalıdır. Filtre nüfuziyeti deneyinde ise azami değer %20 çıkmalıdır.

FFP2 maskelerle yapılacak 50 münferit deneyde sonuçların en az %46’sında içe doğru sızdırma değeri en fazla %11 olmalı, 10 deneğin aritmetik ortalamasının en az 8’i en fazla %8 olmalıdır. Filtre nüfuziyeti deneyinde ise azami değer %6 çıkmalıdır.

FFP3 maskelerle yapılacak 50 münferit deneyde sonuçların en az %46’sında içe doğru sızdırma değeri en fazla %5 olmalı, 10 deneğin aritmetik ortalamasının en az 8’i en fazla %2 olmalıdır. Filtre nüfuziyeti deneyinde ise azami değer %1 çıkmalıdır.

TS EN 149 A1 Soluk Alma ve Soluk Verme Testleri

Filtreli yarım maskelere 3 farklı soluk alma ve soluk verme direnci testi uygulanır:

– Dakikada 30 litre soluk almanın taklit edildiği deneyde azami dirençler FFP1 maske için 0,6 mbar, FFP2 maske için 0,7 mbar, FFP3 maske için 1 mbar olmalıdır.  
– Dakikada 95 litre soluk almanın taklit edildiği deneyde azami dirençler FFP1 maske için 2,1 mbar, FFP2 maske için 2,4 mbar, FFP3 maske için 3 mbar olmalıdır.
– Dakikada 160 litre soluk vermenin taklit edildiği deneyde azami dirençler tüm maskeler için azami 3 mbar olmalıdır.

Maskeler ayrıca toz yüklenme nedeniyle tıkanma ihtimali için de soluk alıp verme dirençlerine göre test edilir. Bu testler tek kullanımlık maskeler için isteğe bağlıyken tekrar kullanılabilen maskeler için mecburidir. 833 mg.h/m3 toz yüküyle tıkanan maskelerde cinslerine göre izin verilen değerler aşağıdaki gibidir:

– Valfli parçacık filtreli yarım maskeler için 95 L/dakika sürekli akışta soluk alma ve 160 L/dakika soluk verme dirençleri üst sınır değerleri;

     – FFP1: 4 mbar, 3 mbar
     – FFP2: 5 mbar, 3 mbar
     – FFP3: 7 mbar, 3 mbar

–  Valfsiz parçacık filtreli yarım maskeler için 95 L/dakika sürekli akışta soluk alma ve verme dirençleri üst sınır değerleri;

     – FFP1: 3 mbar
     – FFP2: 4 mbar
     – FFP3: 5 mbar

TS EN 149 A1 Sıcaklık Testleri

Filtreli yarım maskeler sıcağa ve soğuğa karşı dirençlerinin test edilmesi için aşağıda belirtilen ısıl döngülere maruz bırakılır;

– Kuru atmosferde (70 ± 3) °C sıcaklıkta 24 saat,
– (-30 ± 3) °C sıcaklıkta 24 saat.
Isıl şok oluşmaması için maskeler, ısıl döngüler arasında ve takip eden her deneyden önce en az 4 saat süreyle oda sıcaklığında kalmalıdır.

TS EN 149 A1 Belgelendirme

Parçacık filtreli yarım maskeleri için TS EN 149 belgelendirme işleminde öncelikle ürünleriniz için teknik dosya hazırlanmalıdır. Daha sonra ürünleri test edecek akredite laboratuvar seçimi yapılmalıdır. Testlerden olumlu sonuç alındığı takdirde test sonuçları ve teknik dosya ilgili makamlara sunularak TS EN 149 A1 belgesi alınır.

TS EN 149 A1 belgelendirme işlemleriniz için uzman danışmanlık firmasından destek alarak tüm işlemleri hızlandırabilir ve maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Uzman danışmanlık firması ayrıca belgelendirme işlemleriniz için mümkün olan tüm devlet desteklerinden maksimum faydalanmanızı sağlayacaktır. TS EN 149 belgelendirme ve ilgili devlet destekleriyle ilgili tüm merak ettikleriniz için Vita Sertifikasyon’a dilediğiniz an ulaşabilirsiniz.