Yönetim Taahhütnamesi

YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ 

VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL LTD ŞTİ ‘nin tüm faaliyetlerinde “Güvenilirlik” ve “Gizlilik” esastır. VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL LTD şirketi  olarak, belgelendirme hizmetine başvuran ve hizmet alan kişilerin zarara uğramaması için; hiçbir şekilde kişisel bilgiler ile hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyulacağını taahhüt ederiz. 

VİTA SERTİFİKASYON  belgelendirme hizmetiyle ilgili kurum içerisinde muhafaza edilen dokümanlar ve kayıtlar ile elektronik ortamda saklanan her türlü bilgi 3. tarafların erişimine kapalı bir şekilde muhafaza edilmektedir. 

Kalite yönetim sistemi dahilinde oluşturulan ve muhafaza edilen her türlü kayıt ve bilgilerin 3. taraflara geçmesini, belgelendirme hizmetinin gerekliliklerini yerine getirecek teknik personel gizliliği sağlamaya yönelik tedbirler ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güvence altına alınmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun ortaya koyduğu kurallar, Türk Akreditasyon Kurumunun akreditasyon prensipleri ve TS EN ISO/IEC 17024 standardının gerekleri çerçevesinde, belgelendirme hizmetinden faydalanan kişilere ait gizli kalması gereken tüm bilgiler korunur. Kalite sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

VİTA SERTİFİKASYON olarak personel belgelendirme faaliyetleri dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerimizde, tüm ilgili taraflara karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz. VİTA SERTİFİKASYON hizmet kapsamı içerisinde herkesin belgelendirme taleplerine açıktır.

Çalışanlarımızın mali, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler tarafımızca alınır. Kurumun tarafsızlığı ile ilgili olarak detaylı bir risk analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli olan önlemler belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmiştir. Kalite sistemimiz, finansal yapımız ve insan kaynaklarımız; tarafsızlığımızı koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve hatta personel adayları çıkar çatışması risk analizine tabi tutulmaktadır. Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri kurumsal ve bireysel ilişkiye girilemez. Çalışanlarımız; tarafsızlık ve güvenirlilik ilkesini zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışması ile karşılaştıklarında üst yönetimi bilgilendirir. Bu gibi bildirimler tarafımızca hassasiyetle ele alınır ve gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilir.

       VİTA SERTİFİKASYON  Yönetimi olarak;

•Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi;

  •VİTA SERTİFİKASYON personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını gizlilik ve tarafsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağımızı;

  •Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi

  •Adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.