ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Vita Sertifikasyon - Konya Sertifikasyon - Konya TSE Belgesi > ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 Nedir ?

 

ISO 9001 Belgesi bir uluslararası kalite standardı belgesidir ve en çok kullanılan bir belge olduğundan dolayı iso belgesi olarak da adlandırılır. Sonuna aldığı 9001 kodu kalite yönetim sistemi anlamına gelmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi KYS (kalite yönetim sistemi) olarak da geçmektedir. Kalite yönetim sistemi tüm dünyada ortak dildir. ISO 9001: 2015 belgesi tüm organizasyonlarda uygulanabilir bir belgedir. Özetle müşterilerin beklentileri doğrultusunda uygulanacak kıstasları içermektedir. Aynı zamanda yönetim sistemi için bir çerçeve oluşturmaktadır. Belirli aralıklarla güncellenmektedir. 9001 standardı en bilinen standarttır ve çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörde kullanılan birçok yönetim sistemi standardına da temel oluşturmaktadır. ISO 9001: 2015 belgesi standardın güncel halidir. 15 Eylül 2015 yılında yayınlanmıştır. Güncelleme yapılırken; kaynak yönetimi, müşteri sesi, önlemler, bilgi yönetimi ve risk yönetimi üzerinde durulmuştur. Kalite yönetim sisteminde bilginin daha sistematik biçimine ihtiyaç duyulmaktadır. ISO 9001 bunu sağlamaktadır. Standardın daha sistematik bilgisi için bu konuda yetkili firmalarla iletişime geçilmelidir.

ISO kalite standartları yönetmeliğini bölümler halinde vermektedir:

–  Standardın kapsamı anlatılmaktadır.
–  Atıf yapılan dokümanlar ve standartlar konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
–  Terimler ve tariflerden bahsedilmektedir. (standardın içerisindeki kelimeler)
–  Organizasyonun içeriği ve kuruluşun bağlamı, ilgili fonksiyonları ile alakalı bilgi verilmektedir.

–  Kuruluşu ve kapsamını anlamak
–  İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak
–  Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
–  Kalite yönetim sistemi ve süreçleri

–  Liderlik bölümünü içerir. (Üst yönetim ile ilgili bilgi vermektedir.)
–  Operasyonların planlanması hakkında yol göstermektedir.
–  Destek süreçleri ile ilgili bilgi içermektedir.
–  Operasyonların yönetimi ve operasyonda uygulanması gereken faaliyetler hakkında bilgi ve yöntem vermektedir.
–  Tüm kalite yönetim sistem süreçlerindeki performans değerlendirmeler ile ilgili bilgi vermektedir.
–  Kalite yönetim sistem süreçlerindeki iyileştirmeler ve bu konudaki fırsatlar ile ilgili bilgiler söz konusudur.
İlk üç bölüm denetime tabi değildir. Diğer maddeler ile ilgili daha detaylı bilgiye iletişime geçerek ulaşılabilir.
 

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

 

ISO belgeleri alınması kolay belgeler değildir. Verdiği hizmet ve garantilerin olumlu sonuçları, öncesinde birçok süreç ve aşama gerektirmektedir. 9001 bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Bir organizasyonun kalitesini her anlamda denetlemektedir. Bu da belge alınmadan önce organizasyonun her anlamda eksiklerini tamamlayarak gerekli şartları yerine getirmiş olması sonucunu doğurmaktadır. Başvuru süreci öncesi ve esnasında gerekli bazı adımlar aşağıda listelenmiştir.
 

–  Belgeyi almak isteyen kişi ya da kurum bir ön hazırlık yapmalı, mümkünse bu konuda yetkin bilir kişi ya kurumlar ile iletişime geçmelidir.

–  İhtiyaçlar belirlenmelidir.

–  Belge standardında bulunan şartları organizasyonunda uygulamalıdır.

–  Beklentiler belirlenmelidir.

–  Hedefler oluşturulmalıdır

–  Sistem kurulumları gerçekleştirilmelidir.

–  Sistem uygulamaları aşamasına geçilmelidir.

–  ISO 9001 Belge Başvurusu yapılmalıdır.

–  Denetimler gerçekleştirilmelidir

Daha detaylı bilgi iletişim gerektirmektedir.
 

ISO 9001: 2015 Belgesinin Faydaları

 

ISO 9001: 2015 belgesine sahip olmak birçok avantaj sağlamaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda listelenmiştir. Sorular ve daha fazla bilgi için iletişime geçilmelidir. Böylece belge sahibi olmak isteyen kuruluşlar bir ön hazırlık yapabileceklerdir. Belgesini geliştirmek isteyen kuruluşlar için de detaylı bilgi ve örnek sağlanmaktadır.

 • Evrensel bir belge olması belge sahibi kişi ya da kuruluşu belirli bir kalite standardı seviyesine taşımaktadır.
 • ISO 9001 Belgesi sahibi kurum güvenilirlik kazanmaktadır.
 • ISO 9001 Belgesinin belirli aralıklarla güncellenmesi, kuruluşun da kendisini güncelleyerek kalitesini artırmasını sağlamaktadır.
 • Belge şartları temelde müşteri memnuniyetini hedef almaktadır. Şartların uygulanması memnuniyeti getirecektir.
 • Etkin ve etkili bir kalite yönetim sistemi sağlamaktadır.
 • Belge sahibi olmak global bir tanınırlık getirmektedir.
 • Organizasyonun ürününü yayma konusunda sistemler geliştirmiştir.
 • Belge şartlarının uygulanımı ile olası riskler minimuma indirgenmektedir.
 • Çalışanların bağlılığı üzerine iyileştirmeler geliştirilmektedir. Sadece mutlu müşteri değil mutlu çalışan da hedeflenmektedir.
 • Müşteri talebini, tatminini ve sadakatini sağlama ve geliştirme ile ilgili yöntemler sunmakta olan standart, bu bağlamda da bir garanti vermektedir.
 • Standartta kategorize edilen yönetim sistemleri sayesinde organizasyonlardaki yönetimlerde herhangi bir muallak yaşanmamaktadır. Direktifler açık ve yalın bir şekilde belirtilmiştir.
 • Gelir ve pazar payını yükseltmektedir.
 • Beceriler, bilgiler ve güçler tanınır, geliştirilir.
 • Organizasyonların hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
 • Tedarikçiler, liderler ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi belirlemekte ve geliştirmektedir.